Arkiv / Samhälle

Malaysias elbilsomställning

Creative commons license

av Mattias Goldmann

2040 ska det finnas 1.5 miljoner elbilar i Malaysia, ett helt nytt mål från regeringen som en del av landets mål att bli klimatneutralt år 2050. Mot slutet av året ska en handlingsplan vara klar, men redan nu är grunderna klara.

Malaysia tidigt stor på laddbart

Det byggs bilar i Malaysia sedan 1983, med en stark ökning sen millennieskiftet. Malaysia har två bilmärken, Proton och Perodua, som är delägda av kinesiska Geely respektive japanska Daihatsu. Ungefär 600 000 bilar och 400 000 motorcyklar och mopeder tillverkas årligen i Malaysia, med huvudfokus den nationella marknaden och begränsad export utanför Asien.

För fem år sedan var Malaysias fordonsindustri regionalt ledande för laddhybrider, främst monterade av utländska tillverkare med fokus på ASEAN -marknaden. Det var ett resultat av att landets National Automotive Policy (NAP) introducerade kraftig stimulans för att montera laddfordon lokalt. Nu är Thailand, Vietnam och Indonesien regionens ledande för elbilar, men det vill Malaysias regering ändra på; senaste NAP-versionen från år 2020 har som mål att utveckla Malaysia som regional hubb för elfordon, med betydande inhemsk tillverkning av elfordon från mopeder via bilar till bussar.

Försäljningsmål och inköpsstöd

NAP kompletteras av Low Carbon Mobility Blueprint framtagen av statens greentech-center MGTC, som anger att elbilar år 2030 ska stå för 15% av nybilsmarknaden och 38% år 2040. Totalt är målet 700 000 elbilar  2030 och 1.5 miljoner bilar 2040 på Malaysias vägar. 75% av fordonen tänks komma från lokala tillverkare och mycket av nyckelkomponenterna ska utvecklas lokalt. En ökad elfordonsandel sammanfaller med ett grönare elnät; ännu dominerar kol 45% och fossilgas (35%), men vattenkraft och solel ökar, medan landet bedöms som olämpligt för vindkraft.

LCMB föreslår full skattebefrielse för de 10 000 första importerade elbilarna, varefter den halveras för att stimulera lokal produktion. Laddhybrider får halva stimulansen, dock med krav på minsta räckvidd på el som stegvis höjs till 100 km (NEDC) år 2028, innan stimulansen helt stryks 2030. Snabbladdare föreslås var 100:e km och på alla rastplatser, med en statlig upphandling snarast av de 200 första. Staten ska stegvis ställa om till elfordon, med 20% från nu. Särskild stimulans ges för lokal produktion av elbilar, bussar och elmopeder, och ett batteribytessystem för el-mc tas fram. Strategin har starkt stöd från Malaysian Automotive Association (MAA) som efterfrågar tioåriga stimulanser.

Delar av planen förverkligas nu. Sedan 2022 är elbilar helt befriade från importavgifter, accis och vägskatt. Det gör stor skillnad eftersom dessa avgifter sammantaget kan utgöra en fördubbling av bilens pris till kund. För importerade elbilar gäller undantagen t.o.m. 2024, för bilar monterade i landet ytterligare ett år. Elbilar monterade i landet är dessutom undantagna från moms till och med år 2025, medan momsen på importerade elbilar är 10%. Bilimportörer måste betala en ”approved permit” men den är i år struken för elbilar. År 2030 ska alla federala fordon vara eldrivna, vilket inkluderar polis, brandkår, hälsovård och mycket annat – någon exakt siffra på hur många fordon det handlar om finns inte.

Laddningsfokus i statsbudgeten

Malaysias nya regerings statsbudget fokuserar även på laddning, med ett särskilt anslag för kommuners 20 första laddplatser, för snabbladdare längs motorvägar och ett laddstöd för fastighetsägare. Den som skaffar elbil får göra skatteavdrag på upp till 2 500 RM (6 000 kr) för kostnader relaterade till laddning. Målbilden är 2 000 publika laddstationer år 2025, dock inte fördelat mellan snabb- och destinationsladdare, eller mellan laddare för personbilar respektive tung trafik. Idag finns knappt 1 000 AC-laddare och drygt 100 DC-snabbladdare.

Inhemsk industri är efter

Stimulansen har effekt: 2022 ökade försäljningen av elbilar i Malaysia med 860%, till 2631 enligt MAA som förutspår en ytterligare mångdubbling under 2023. Antalet laddplatser ökar också snabbt, inkl landets första 350 kW ultrasnabbladdare. Men enligt Zero Emission Vehicle Association (ZEVA) räcker inte detta för att nå 2030-målet; stimulansen är för kortsiktig, laddinfrastrukturen för dåligt utbyggd och tillgången på överkomliga elbilar för liten.

Regeringen efterlyser inhemskt producerade elbilar för under 100 000 RM (230 000 kronor). Men trots att Proton startar ett dotterbolag för ”new energy vehicles”, har de ingen egen elbil förrän år 2027 och ska under tiden sälja och eventuellt tillverka Smart #1; Smart är också delägt av Geely. Perodua kommer med en hybrid år 2024 med teknik från Daihatsu, troligen inte laddbar. Redan nu byggs en lokal elbuss; GoKL i huvudstaden ska ersätta 60 dieselbussar med elbussar från lokala SKS som dock importerar batterier och elmotorer från Kina. Uber-liknande TeksiKu ska under året introducera 1 000 eldrivna bilar som leasas ut till förarna, men de blir huvudsakligen importerade MG.

Att Malaysias egna bilmärken är så sena i omställningen till eldrift beror delvis på att den inhemska marknaden är skyddad med höga tullar för import. Försäljningstoppen domineras helt av de båda nationella tillverkarna, men att stimulansen också gäller för bilar som slutmonteras i landet öppnar för andra märken. BYD överväger att montera elbilar i Malaysia, Volvo planerar att montera C40 och Mercedes har redan börjat montera EQ, mycket för att hamna innanför landets höga tullmurar. Därtill anger delstaten Saravak att de med H2biscus-projektet slutit avtal med ”en utländsk biltillverkare” att montera vätgasbilar. De ska från 2027 inleda storskalig produktion av grön vätgas, huvudsakligen för export till Sydkorea men också för lokal användning.

Över tid kommer också tullarna mot omvärlden att sänkas, men andra handelshinder kvarstår. Det gäller t.ex. typgodkännandeprocessen; Volvos två första ellastbilar kommer till Malaysia kring halvårsskiftet men når av detta skäl först kunden flera månader senare. Ikea som år 2025 ska ha 100% eldrivna fordon för varuleverans och vill köpa 90 under 2023, behövde våren 2023 söka särskild dispens för att kunna importera sin första.

En utmaning är det låga bensinpriset

Det riktigt stora hindret mot elfordonens snabba intåg i Malaysia är en svårare nöt att knäcka: bensinpriserna. En liter 95-oktanig bensin kostar knappt fem kronor. Regeringen har inriktningen att ersätta dagens drivmedelsstöd med specifika stöd till de som verkligen behöver det, vilket skulle göra stor skillnad för elfordonens konkurrenskraft – men regeringsunderlaget är skört så det återstår att se om det faktiskt sker.

Länkar för vidare läsning:

Govt targets 1.5 million EVs in the country by 2040, says Nik Nazmi

Malaysia: Energy Country Profile

The National Automotive Policy (NAP)

BYD: CKD EVs in Malaysia possible but highly dependent on government policy

While Malaysia dithers, Thailand and Indonesia have overtaken Malaysia in EV race

Malaysia needs more long term incentives, cash rebates for trade-ins and new EV purchases – ZEVA

Malaysia’s EV roadmap – 10,000 CBU full electric cars tax free, 7,000 AC/500 DC charging points proposed

Running an EV in Malaysia is between 11.4% to 28.3% cheaper than petrol vehicles using RON 95 – TNB

TNB and Mysuri Biz EV taxi collaboration – first cabs in TeksiKu service due out in Nov, 1,000 units planned

Proton establishes subsidiary for its own new energy vehicles and smart – Proton New Energy Technology

Five-year gap crucial to understand local EV market, production: Proton

Toyota Mirai seen in Kuching service centre – second-gen hydrogen fuel cell car joining Sarawak state fleet?

Hydrogen fuel cell EV assembly in Kuching planned, assembly plant to be set up by foreign company

Mercedes-Benz Malaysia confirms local assembly of EVs – CKD EQ models coming soon, EQS first?

GoKL City Bus free bus service to go fully electric by early 2023, using 60 Malaysian-made SKS EV buses