Arkiv / Samhälle

Osäkerhet kring beslut om personbilars koldioxidutsläpp i EU

Creative commons license

Den 7 mars skulle Europeiska unionens råd formellt godkänt ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon. Beslutet kommer dock inte fattas då.

Ändringen av förordningen innehåller mycket, men det viktigaste i förslaget var att 2035 ska medelutsläppen från nya personbilar vara 0 gram koldioxid per kilometer. Det innebär i praktiken att endast batterielbilar, bränslecellsbilar och förbränningsmotorbilar som kör på vätgas kommer nyregistreras i EU 2035. En del beskriver lagstiftningen som EU förbjuder förbränningsmotorbilar, men det är inte sant. Däremot skulle bilföretag som säljer förbränningsmotorbilar, som använder något annat bränsle än vätgas, få böta.

Nu verkar förordningen snubbla på mållinjen. Den 3 mars informerade talesmannen för Coreper I svensken Daniel Holmberg att Coreper I har bestämt att skjuta upp beslutet om förordningen från den Europeiska unionens råd möte den 7 mars [1].

Bakgrunden är att 2021 la EU-kommissionen fram ett förslag på ändring av förordningen. Rådet och Europaparlamentet har förhandlat efter det och nådde en preliminär politisk överenskommelse om strängare utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och lätta lastbilar oktober 2022 [2,3]. EU-parlamentet röstade formellt och godkände överenskommelsen den 14 februari 2023 [4].

Nästa steg var att Europeiska unionens råd skulle godkänna överenskommelsen den 7 mars, så den kunde gå vidare och bli EU-lag.

Nu verkar det inte hända och det beror på att ett antal länder är tveksamma till överenskommelsen. Det är mycket ovanligt att en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Rådet inte röstas igenom. För att överenskommelsen ska gå igenom Rådet krävs att en kvalificerad majoritet, som är att att 55 % av EU-länderna som representerar 65 % av EU:s befolkning, röstar för. En blockerande minoritet måste också omfatta minst fyra medlemsländer.

Nu förekommer rykten att Italien, Tyskland, Polen och Bulgarien inte kommer rösta igenom överenskommelsen och det räcker för att stoppa processen [5].

Italien är tydliga och säger att de inte kan rösta igenom den nuvarande överenskommelsen eftersom den skadar arbetstillfällen och konsumenter [5].

Polen svarade inte Euractiv hur de kommer rösta [5].

Tyskland har en linje att de vill att e-fuel ska kunna användas i förbränningsmotorbilar efter 2035. I den nuvarande överenskommelsen finns en skrivning att kommissionen ska utreda 2026 vilken roll e-fuels kan ha och efter det ska beslut fattas om lagförslag. Skrivningen är dock ej bindande så kommissionen kan själva bestämma om de ska göra rapporten. Tyskland vill möjligtvis att det ska bli en skarpare formulering om att arbetet måste göras [5].

En annan hypotes är att Tyskland vill pressa kommissionen att arbetet med e-fuels måste göras även om formuleringen inte ändras.

Om överenskommelsen ej röstas igenom av Rådet måste en ny överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet arbetas fram. Det finns dock en stor tveksamhet från Europaparlamentet till det eftersom de har en tydlig linje hur de vill att överenskommelsen ska bli [5].

Egna kommentarer

Det är utmanade att tyda hur svårt hinder detta kan bli för att lagstiftningen kommer röstas igenom.

Den nuvarande italienska regeringen har en mycket tydlig linje att de inte vill rösta igenom överenskommelsen.

Tyskland fokuserar på e-fuels. Jag undrar vem som trycker på att Tysklands regeringen ska ha den linjen. De flesta tyska bilföretagen har en relativt stort fokus på e-mobility.

Flera analytiker varnar för att det kan bli en utdragen process att komma till beslut eftersom Europaparlamentet ska röstas om 2024. Om en ny överenskommelse ska göras kan det ta ett tag.

Referenser

[1] Daniel Holmberg twitter 3 mars.

[2] Deal confirms zero-emissions target for new cars and vans in 2035. 27 okt 2022. EU-parlamentet. Länk

[3] Första förslaget om 55 %-paketet nu godkänt: strängare mål för CO2-utsläpp från nya personbilar och lätta lastbilar. Europeiska unionens råd Pressmeddelande 27 oktober 2022. länk

[4] CO2 emission standards for cars and vans  2021/0197(COD) – 14/02/2023 Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading. Länk

[5] Will efforts to ban the combustion engine fall at the final hurdle? Euractiv. 6 mars. länk

[6] EU delays combustion-engine ban vote amid German objections. Automotive News Europe. 3 mars. länk

[7] Approval of EU’s 2035 combustion engine ban postponed. Politico. 3 mars. Länk

[8] Germany threatens to hold up EU’s combustion-engine car ban. AP News. länk