Arkiv / Samhälle

Företagsanalys – Denso

Creative commons license

OmEV fortsätter sin serie om globala underleverantörer till fordonsindustrin. En notis på temat kom i veckan från VW som ska utveckla och tillverka egna växelriktare och klimatsystem för kupé och batteri [1]. Vilket är en bra övergång till dagens nyhetsbrev som handlar om japanska underleverantören Denso, ett företag som är stora inom just växelriktare och klimatsystem. Denso är intressanta på flera sätt. Bland annat företagets långa historia inom elektronik och koppling till Toyota Motors som äger cirka 25 procent av aktierna i Denso [2].

Toyota Motors är största ägare och kund

Denso betyder elektrisk komponent på japanska [3] och ger en ledtråd till företagets initiala fokusområden. Denso är numera den näst största underleverantörer till fordonsindustrin [4]. Den total försäljning till fordonsindustrin år 2021 uppgick till cirka 43,5 miljarder USD, vilket är cirka 6 miljarder USD mindre än ettan Bosch [4]. Toyota Motors är inte bara största aktieägaren utan även den överlägset viktigaste kunden med cirka 50 procent av försäljningen [5]. Denso har totalt 168 000 anställda och är verksamma i 35 länder [6]. Bosch är privatägt vilket gör Denso till den största börsnoterade underleverantörer i världen. Börsvärdet på cirka 41 miljarder USD (17 feb) skulle placera Denso som den trettonde största fordonstillverkaren [7][8]. De flesta bolag inom fordonsindustrin har sett sina börskurser falla det senaste året. Det gäller även Denso som har gått ner cirka 12 procent [9], vilket är ungefär lika mycket som Toyota Motors under samma period [10].

Ledande inom fordonselektronik och klimatsystem 

Denso har en stor produktkatalog av komponenter och system. Företagets traditionella styrkeområden är fordonselektronik och klimatsystem [11][12]. En rolig fakta är att det var Denso som uppfann QR-koden i mitten av 1990-talet [13]. Kopplingen till Toyota Motors har bland annat inneburit ett nära samarbete i utvecklingen av komponenter och system till hybrider (HEV). Initialt utvecklade Toyota hybridsystemet själva men Denso har bland annat levererat Battery Management Systems (BMS), Power Control Unit (PCU), komponenter till elmaskiner, växelriktare och klimatsystem till Toyota hybrider under åren [14] [15] [16].

Denso har gjort sig kända för sina växelriktare och har idag cirka 30 procent av den globala marknaden för fordon, vilket år 2020 betydde cirka 1,2 miljoner enheter [17]. Enligt deras utsago ska en fördel med Denso:s växelriktare vara ett systemtänk med bland annat egenproducerade halvledare och förbättrad kylning [17]. Kunder inkluderar förutom Toyota även Ford, Nissan och kinesiska FAW [17].

Denso hävdar att deras stora erfarenheter av komponenter och system till hybrider ger dem ett försprång mot flera av sina konkurrenter även för laddbara fordon [15]. En del av Denso:s strategi är att utveckla och tillverka skalbara komponenter och system som kan användas i flertalet applikationer (HEV, PHEV och BEV) [18].

Denso har en central roll i Toyotas elfordonsstrategi

I Toyota:s nuvarande strategi för batterielektriska bilar (Beyond Zero) har Denso haft en betydande roll. Till systerbilarna Toyota bZ4X och Subaru SOLTERRA har Denso utvecklat och levererat bland annat strömsensorer, batterisensorer (temperatur och spänning), värmepump och växelriktare [19].

Toyota:s (reds. anm., och andra japanska fordonstillverkare) hittills blygsamma satsningar på BEV:s till förmån för HEV:s har fått kritik för att vara senfärdig. Det spekuleras dock i att Toyota:s strategi kommer att bli mer BEV centrerad inom kort [19]. Det ryktas om att Denso och några till utvalda underleverantörer och partners ska träffas nu i februari för att diskutera Toyota:s nya strategi för laddbara fordon [20].

En framtid präglad av grön sinnesro

Denso vill ta ett ökat samhällsansvar och har därför bestämt sig för att göra stora satsningar inom två områden: ”Grön” och ”Sinnesro” (Peace of Mind) [13]. ”Sinnesro” inkluderar exempelvis satsningar på ökad trafiksäkerhet [13]. ”Grön” innebär bland annat ett mål att nå klimatneutralitet till år 2035 och att bidra till ökad elektrifiering av fordon [13].

Försäljningen kopplat till elektrifieringen ska nå cirka 77 miljarder SEK till år 2025, upp från cirka 45 miljarder SEK år 2021/2022 [13].

Det finns flera initiativ kopplat till ökad elektrifiering av fordon. Exempelvis har Denso investerat i ett ”Electrification Innovation Center” för utveckling och testning av komponenter och system kopplat till elektrifiering [21]. Centret invigdes år 2020 och har cirka 2500 anställda [21]. Företaget har tillsammans med andra också tagit steg för att underlätta datadelning av viktiga parametrar för batterier [22]. Kanske mest intressant är det nystartade dotterbolaget Elexcore. Elexcore fokuserar på tre produktkategorier: växelriktare, elmaskiner och Battery Management Units (BMU) [3]. Strategin från Elexcore är att kunna erbjuda produkter för alla typer av elektrifierade fordon. Exempelvis erbjuds elmaskiner i flera olika diameters och effekt (50 – 200 kW) [3].

Egen kommentar

Denso går nu tillbaka till sina rötter med allt fler elektriska komponenter i produktportföljen. Företaget har haft en unik möjlighet att hänga med Toyota på deras hybridresa och på så sätt anskaffat sig både kunnande och produktionskapacitet inom viktiga komponenter för elektrifieringen. Denso lyfter gärna upp sina växelriktare men även klimatsystemen för kylning av kupé och batterier kan bli en viktig produkt framöver.

Den huvudsakliga strategin verkar vara att jobba med skalbara produkter, gärna sålt som hela system, vilket kan användas i alla typer av elektrifierade fordon. En fråga som jag tyvärr inte har något svar på är om detta också innebär mer generiska produktegenskaper och mindre anpassningsmöjligheter. Vilket i så fall är motsatsen till vad flera fordonstillverkare nu eftersträvar när de utvecklar sina egna komponenter.

Referenser

[1] Elbilen. 2023. länk

[2] Denso. State of Shareholders. 2023. länk

[3] Denso. Youtube. 2022. länk

[4] Statista. 2023. länk

[5] Denso. Press release. 2023. länk

[6] Denso. 2023. länk

[7] Companies Marketcap. 2023. länk

[8] Companies Marketcap. 2023. länk

[9] Google Finance. Denso. 2023. länk

[10] Google Finance. Toyota Motors. 2023. länk

[11] Nikki Asia. 2021. länk

[12] ChatGPT. “In what areas are Denso leading?”. 2023. länk

[13] Denso. Annual Report. 2022. länk

[14] Marklines. 2012. länk

[15] The Strait Times. 2021. länk

[16] Denso. 2015. länk

[17] Denso. 2023. länk

[18] Automotive News Europe. 2020. länk

[19] Denso. 2022. länk

[20] Reuters. 2022. länk

[21] Denso. 2020. länk

[22] Battery Industry. 2022. länk