Arkiv / Samhälle

Företagsanalys – Robert Bosch GmbH

Creative commons license

Underleverantörer till fordonsindustrin står likt sina kunder inför nya utmaningar i takt med att transportsektorn elektrifieras. Historiskt goda relationer till kunder prövas. Nya komponenter tillförs, gamla försvinner och nya strategier som vertikal integration införs av fordonstillverkarna. De senaste årens turbulens på fordonsmarknaden har också påverkat underleverantörerna. Bland annat har underleverantörers prissättningsmakt i relationen till fordonstillverkarna minskat – med försämrad relativ lönsamhet för underleverantörer som följd [1]. Vi kan påminna om att omEV gjorde en podd med VD: n på Fordonskomponentgruppen (FKG) för några månader sedan, där ett antal andra utmaningar för underleverantörer diskuterades [2].

OmEV planerar att göra ett antal företagsanalyser på globalt viktiga underleverantörer. Fokus i analyserna är strategier för e-mobilitet. Vi börjar med tyska Robert Bosch GmbH som är den underleverantörer med störst omsättning inom fordonsindustrin. Ni får gärna höra av er med tips på vilka fler vi bör skriva om.

En oberoende industriell gigant

Bosch är en välkänd global leverantör av teknologi och tjänster. Några bakgrundsfakta om företaget [3]:

  • Har över 400 000 anställda
  • 76 000 anställda arbetar inom FoU varav hälften är mjukvaruingenjörer
  • Den årliga omsättningen är cirka 876 miljarder SEK (mer än dubbelt jämfört med Sveriges största bolag Volvo Group [4])
  • Är majoritetsägt av stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH och ej börsnoterade.

Bosch ägarstruktur gör att insynen i bolaget är mer begränsad jämfört med sina börsnoterade konkurrenter.

Boschgruppen är indelad i fyra huvudsakliga affärsområden: mobilitetslösningar, industriell teknologi, konsumentprodukter och energi- och fastighetsteknologier [3]. Kopplingen mot fordonsindustrin ligger främst under Mobilitetslösningar men Bosch:s övriga affärsområden har också fordonsindustrin som kunder.

Förändrad konkurrens inom fordonsindustrin

Bosch över 100-åriga historia är nära sammanvävd med fordonsindustrin och förbränningsmotorn. Bosch var en pionjär inom bränsleinsprutning och är speciellt förknippade med dieselinsprutning vilket företaget kommersialiserade i större skala redan på 1930-talet [5]. Komponenter till förbränningsmotordrivlinor är fortfarande ett viktigt område för Bosch, hur viktigt är svårt att utröna då årsredovisningen inte redovisas i mer i detalj än för övergripande affärsområden [2]. Klart är att affärsområdet Mobilitetslösningar är överlägset störst inom gruppen. Försäljningen uppgick år 2021 till cirka 500 miljarder SEK, vilket är nära rekordåret 2018 [5][6]. Inom mobilitetslösningar samsas flera olika divisioner, bland annat: drivlinor (bränsle, bränslecell och el), chassisystem, elektriska enheter (t ex mindre elmotor för vindrutetorkare), mjukvara, fordonselektronik (t ex halvledare), eftermarknad (t ex diagnostikverktyg) och eBike system [2].

Enligt Bosch egna analyser har konkurrensen tidigare främst bestått av ett fåtal globala underleverantörer [3]. Detta håller dock snabbt på att förändras. De stora megatrenderna inom transporter (automatisering, elektrifiering, uppkoppling, delning) har dels inneburit ny konkurrens från andra branscher som konsumentelektronik och IT-företag. Det har även inneburit förändrade strategier från fordonstillverkaren till egen utveckling av elektronik, mjukvara och e-mobilitet [3].

”Vi vill vara i alla industrier så länge vi kan”

Bosch har inga planer på att överge sina traditionella styrkeområden i värdekedjan kring förbränningsmotorer. I en intervju med Automotive News i december 2022 sa Paul Thomas (VP Bosch Nordamerika) att de vill vara i alla industrier så länge de kan och att de ser en framtid för förbränningsmotorn. Inte minst kommer eftermarknaden för den befintliga fordonsflottan att vara fortsatt viktig för företaget [7].

En viktig del av Bosch strategi är dock satsningar inom batterielektriska- och bränslecellsfordon [3]. Företaget anser att båda teknologierna kommer att behövas i framtiden, där energidensiteten och räckvidden gynnar bränsleceller i tyngre fordonsapplikationer [7]. Både försäljningen och investeringarna är betydande. År 2021 nådde försäljningen 1 miljard USD inom området [8] och under 2022 investerades över 6 miljarder USD [7]. Investeringarna sker globalt. I South Carolina investerar Bosch 560 miljoner USD för att bygga två produktionsanläggningar, en för bränslecellsstackar och en för elmotorer [9]. I Kina planerar företaget att göra en av sina största investeringar någonsin, totalt ska en miljard USD investeras i FoU och produktion av komponenter för e-mobilitet och automatisering i Bosch befintliga anläggningen i staden Suzhou [10]. Ett beslut som har fått kritik i Tyskland då Bosch unika kompetens och produktionskapacitet av kraftmoduler i kiselkarbid kan öka konkurrenskraften hos kinesiska fordonstillverkare [10]. Europa är emellertid fortfarande viktigt. I Ungern etablerar Bosch enligt egen utsago en av sina viktigaste FoU och produktionscenter för e-mobilitet, vilket ska ske i nära samarbete med kunder och lokala universitet [11][12]. Vi har inte lyckats hitta en summa för den totala investeringen men år 2021 investerades cirka 700 miljoner Euro i Bosch två anläggningar i Ungern [11].

Batterier är ute, partnerskap är inne

En del av strategin för Bosch inom batterielektriska- och bränslecellsfordon är att arbeta i partnerskap med andra företag [7]. I början av 2022 annonserades ett partnerskap med Indiska IRP Systems som utvecklar elektriska drivlinor, där Bosch kommer ansvara för tillverkningen [13]. För ett antal år sedan gjorde Bosch satsningar på utveckling och produktion av batterier. I mitten av 2010-talet köptes företaget Seeo som utvecklade solid-state batterier och ett antal samriskföretag startades, vilket omEV skrev om år 2015 [14]. Dessa satsningar är nu nerlagda [7][15]. Bosch nya strategi uppges vara att bistå i batterivärdekedjan genom att bli ledande inom andra komponenter som kraftelektronik och kyl-och värmesystem för batteripacken [7]. Bosch ska även bistå i tillverkningsprocessen. I januari 2022 annonserades ett samriskföretag tillsammans med VW, företaget ska utveckla och tillverka produktionssystem för battericellstillverkning med inriktning på Europa [16].

Egen kommentar

Fordonsindustrin är viktig för Bosch och Bosch är viktig för fordonsindustrin. Bosch har inte gjort som flera av sina kunder och satt ett årtal för när förbränningsmotor ska fasas ut. Bosch verkar ha en mer diversifierad strategi som innebär en spridning av chanser/risker mellan olika teknikspår. Bosch (likt många av sina konkurrenter) försöker nu förstå/testa sig fram till vilken del av fordonsvärdekedjan de ska konkurrera i. Ett exempel är den tidigare satsningen på utveckling och tillverkning av battericeller som nu ska vara ändrad till kringkomponenter och tillverkningsprocessen. En svaghet med dagens nyhetsbrev är en brist på oberoende analyser av Bosch strategier. En trolig orsak är att företaget inte handlas på börsen och därmed saknar omfattande bevakning från analytiker.

Referenser

[1] Automotive News. 2022. länk

[2] OmEV. 2022. länk

[3] Bosch. Annual Report. 2021. länk

[4] Volvo Group. Annual Report. 2021. länk

[5] Bosch. 2023. länk

[6] Statista. 2023. länk

[7] Automotive News Europe. 2022. länk

[8] Evannex. 2021. länk

[9] Bosch. Press release. 2022. länk

[10] Electrive. 2023. länk

[11] Fleet Europe. 2022. länk

[12] Bosch. 2022. länk

[13] ET Auto. 2022. länk

[14] OmEV. 2015. länk

[15] Inside EVs. 2018. länk

[16] Reuters. 2022. länk