EV Index – ett nytt verktyg för att bedöma laddbara bilars konkurrenskraft

Creative commons license

I några få länder har laddbara bilar gått om förbränningsmotorbilar i nybilsförsäljningen. Under år 2022 skedde detta i Norge, på Island och i Sverige [1] [2] [3].

Andel av nybilsförsäljningen reflekterar det faktiska besluten att köpa/leasa en laddbar bil men säger relativt lite om resan dit eller hur moget eko-systemet är. En mängd faktorer påverkar en köpares vilja att köpa en laddbar personbil och därmed dess konkurrenskraft – kostnad, laddningsinfrastruktur, tillgänglighet, rätt bilklass osv. Amerikanska fordonsanalysföretaget J.D. Powers har tagit fram ”EV Index”- ett analysverktyg för att bedöma konkurrenskraften för laddbara personbilar på delstatsnivå i USA [4]. I dagens nyhetsbrev går vi igenom resultaten och metoden för EV Index som släpptes för några veckor sedan.

Konkurrenskraft mäts genom sex faktorer

EV Index är det genomsnittliga värdet av sex faktorer (varje faktor vägs lika) som J.D. Power anser vara kritiska för att bedöma konkurrenskraften för laddbara bilar [4] [5]:

 1. Intresse: Intresse/vilja att köpa laddbar bil hos konsumenter
 2. Tillgänglighet: Andelen nybilsköpare vars köpkrav (t ex pris, storlek och märke) skulle kunna matchas av en laddbar bil
 3. Köp: Andelen nybilsköpare som väljer att köpa en ”tillgänglig” laddbar bil
 4. Överkomlig kostnad: Totalkostnaden för att äga laddbara bilar jämfört med förbränningsmotorbilar i samma modellsegment
 5. Infrastruktur: Tillgängligheten, lokaliseringen, hastigheten, kvalitén och pålitligheten av laddinfrastrukturen jämfört med bränslestationer för förbränningsmotorbilar
 6. Erfarenhet: Kundnöjdhet hos ägare av laddbara bilar jämfört med ägare av förbränningsmotorbilar  

Några ord kring metodiken och datakällor. Vi har varit i kontakt med J.D. Powers för att få en mer utförlig förklaring av hur faktorerna mäts [6]. Den data som används för att beräkna EV Index kommer från en blandning av publika och privata källor. Exempelvis beräknades infrastrukturfaktorn med hjälp av både publikt tillgängliga lokaliseringsdata och J.D. Powers egna enkäter för att bedöma kvalitet och tillförlitlighet [6].

Laddbara bilar är ännu långt ifrån paritet med förbränningsmotorbilar i USA

EV Index för hela USA landade på 47 poäng, baserat på data från november 2022 [4]. En poäng på 100 hade indikerat att paritet hade nåtts mot förbränningsmotorbilar [4]. Med andra ord finns det fortfarande en del utmaningar att överbrygga för laddbara bilar i USA. För fyra faktorer försämrades konkurrenskraften för laddbara bilar. Nedan är poängen för varje faktor samt skillnad mot referensperioden i slutet av 2021 [5].

 • Intresse: 30 (+ 6 från 2021)
 • Tillgänglighet: 30 (+ 12 från 2021)
 • Köp: 22 (- 3 från 2021)
 • Överkomlig kostnad: 86 (- 15 från 2021)
 • Infrastruktur: 28 (- 4 från 2021)
 • Erfarenhet: 89 (- 2 från 2021)

Sammantaget innebär detta ett försämrat nationellt resultat jämfört med år 2021 (47 jämfört med 48).

Ökat modellutbud men ökade kostnader och eftersläpande laddinfrastruktur

J.D. Powers egna analyser förklarar förbättringar i Intresse och Tillgänglighet som konsekvenser av utökat modellutbud generellt och i modellsegment som tidigare saknade laddbara alternativ (t ex pickuper) [5]. Det finns nu laddbara alternativ för motsvarande cirka 30 procent av nybilsmarknaden i USA [5]. Ett skifte har också skett i USA med ett ökat intresse för laddbara bilar från de traditionella tillverkarna. Exemplifierat av att Chevrolet har gått om Tesla som det mest eftersökta varumärket för laddbara bilar [5].

Ökat intresse och tillgänglighet är en sak, att övertyga köparna en annan. Ett anmärkningsvärt resultat är att tillgängligheten ökar snabbare än köpen i USA. Det vill säga, trots att det nu finns laddbara alternativ i fler bilklasser så ökar inte köpen i motsvarande takt [5]. Det finns dock betydande skillnader mellan olika delstater. I Kalifornien väljer cirka 50 procent att köpa en laddbar bil om den kan matcha en förbränningsmotorbil [5]. I delstaten West Virginia väljer mindre än fyra procent det laddbara alternativet [5]. En delförklaring kan vara att totalkostnaden (TCO) för laddbara bilar har ökat relativt förbränningsmotorbilar. Försämringen kan förklaras av att flera märken höjde priserna på sina laddbara bilar under 2022 (reds. anm., under 2023 har bland annat Tesla och Ford sänk sina priser i USA). Den genomsnittliga laddbara bilen är därmed inte längre i TCO-paritet med motsvarande förbränningsmotorbil. Det finns emellertid fortfarande fall då laddbara bilar har lägre TCO. Ett exempel som lyfts upp är Chevrolet Bolt (BEV) [5].

Den amerikanska staten har och kommer att satsa stora resurser på att bygga ut laddinfrastruktur. Dessa satsningar och privata initiativ har hittills inte varit tillräckliga för att hålla jämna steg med den ökade efterfrågan på publik laddning. I J.D. Powers undersökningar minskade kundnöjdhet med den publika laddinfrastrukturen och allt fler användare uppger att de inte lyckas ladda vid publika laddare [5]. Laddbara bilar är nära paritet med förbränningsmotorbilar för faktorn Erfarenhet. Kundnöjdheten är hög för laddbara bilar i premiumsegmentet, men ligger under genomsnittet för massmarknadsmodeller från bland annat Kia, Hyundai och Ford [5]. Den marginella försämringen under 2022 kan primärt härledas till en minskad kundnöjdhet av försäljningsprocessen för laddbara bilar [5].

Egen kommentar

Det finns en del metodologiska frågetecken kring EV Index. Är det rimligt att vikta alla sex faktorer lika? Ger enkäter en realistisk bild över laddinfrastrukturens kvalitet och tillförlitlighet? Hur bedöms en köpares köpkrav? Osv.

Ett fulländat index för laddbara bilars konkurrenskraft är dock troligen en utopi. Inte ens inflationsindex KPI är fritt från kritik.

Bortsett från de metodologiska frågorna så ger EV Index en hel del intressant information om utvecklingen av marknaden för laddbara bilar i USA. Det kan också ge en indikation på vilka frågor som är viktiga att prioritera framöver. De största svagheterna just nu är laddinfrastrukturen och låg vilja att köpa laddbara bilar trots att de matchar köpkravsprofilen. Två faktorer som troligen är nära kopplade, även om det säkerligen finns andra faktor (räckvidd, tilltro till tekniken osv) som påverkar viljan att köpa en laddbar bil. Det ska bli intressant att följa hur EV Index kommer att förändras över tid, uppdateringar kommer att ske månadsvis.

Referenser

[1] Mobility Sweden. 2023. länk  

[2] Norsk elbilsforening. 2023. länk

[3] Euronews. 2022. länk

[4] J.D. Power. 2023. länk

[5] Pressrelease till media skickad till omEV. 2023

[6] Intervju via e-mail med Brent Gruber, Executive Director, EV Practice, J.D. Power. 2023