Arkiv / Samhälle

Mer evenemang, IVAs 100-lista, en notis om utsläppshandel

Creative commons license

Ansök till IVAs 100-lista

Nu har IVA öppnat för nominering och ansökan till IVAs femte 100-lista.

Denna gång efterfrågar de samtida forskning, inom de tekniska och ekonomiska vetenskaperna, med särskilt fokus på klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

All information om årets tema, och om ansökan- och urvalsprocessen, hittar du via denna länk .

Ansökan är öppen till och med den 28 februari.  Nomineringar tar de emot fram till den 21 februari.

Pressmeddelande Ansök till IVAs 100-lista.

Mer tips på konferenser

Omev skickade ut tips på konferenser i måndags. Vi fick mer tips från er läsare.

11-13 juni. EuroNanoForum, Lund

29 augusti Swedish Electromobility Centre håller sin konferens Roads to the Future i Stockholm den 29 augusti med temat ”Elfordon som ny aktör i elnätet”. Konferensen belyser viktiga aspekter på integreringen av en växande elektrisk flotta i elnätet utifrån tillförlitlighet, robusthet och resiliens. Även aktuella frågor som beredskap och prioriteringar kommer att tas upp.

3-8 september Graphene Week, Svenska Mässan

7-12 oktober. Busworld Europe. Bryssel

8-12 oktober. ECS Fall Meeting, Svenska Mässan

6 december BioDriv Tinget.

Europarådet och parlamentet nådde en preliminär överenskommelse strax före jul om ett antal åtgärder i 55-procentspaketet

Paketet beskrev vi här i våras och paketet har förhandlats hela året. Utsläppsrätterna i nuvarande utsläppshandel för koldioxid minskas snabbare och ska nå 62 procent år 2030 jämfört med basåret 1990.

År 2039 utfärdas inte längre några utsläppsrätter. Branscher som idag har gratis utsläppsrätter ska gradvis börja betala i takt med att gränsjusteringsmekanismen som beskattar motsvarande utsläpp utanför EU införs för samma branscher. Sjöfarten införs delvis i systemet.

Ett nytt handelssystem införs för vägbränslen och byggnader från 2028 som där ska utsläppsrätterna upphöra 2044.

En social fond inrättas för att hjälpa utsatta hushåll, mikroföretag och transportanvändare att hantera priseffekterna av ett utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Den finansieras med medel från utsläppshandeln och införs 2026-2032. Medlemsländerna ska exempelvis kunna stödja utsläppsfri och utsläppssnål mobilitet och transport.

Källor:

55 %-paketet: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om EU:s utsläppshandelssystem och den sociala klimatfonden

Klimatnyheterna som kom bort