Arkiv / Teknik

Indonesien som elfordonsland – Del 2: Nickel

Creative commons license

Det krävs mycket nickel av rätt kvalité för att målen med många fler elfordon ska nås.

Indonesien har stora reserver av nickel. Många ser landet som den viktigaste källan till mer nickel på marknaden framåt. Konsultfirman Roskill anser att landet kommer stå för den mest signifikanta ökningen av ny brytningskapacitet av nickel de närmsta tjugo åren [1].

Det beror på Indonesiens stora reserver, men också att deras regering har valt en materialstrategi att försöka se till att öka brytningen, men också se till att fler delar av värdekedjan stannar i landet. De vill ha mer uppgradering av malmen, mer batterimaterialtillverkning och mer batteritillverkning [2,3].

Därför införde de ett förbud att exportera obearbetad nickelmalm 2020. EU klagade på det beslutat till WTO. Förra veckan kom beslutat att WTO går på EU:s linje [4]. Men Indonesien planerar att överklaga [5].

Regeringen i Indonesien har även diskuterat möjligheten att skapa ett OPEC för nickelproducenterna i världen. Intresset från andra produktionsländer är ännu så länge begränsat. Det finns också en stor skillnad mellan olja och nickel. Mycket av oljan i världen produceras via statsägda oljebolag, men nickelproduktionen görs av privata bolag [6]. I Indonesien så kontrollerar kinesiska företag 61 procent av nickelproduktionen och endast 5 procent av nickelproduktion ägs av den indonesiska staten [7].

Investeringar sker för att producera nickel av batterikvalité

Ungefär en fjärdedel av de globalt kända nickelresurserna finns i Indonesien och de har under lång tid byggt upp sin produktionskapacitet av klass 2 nickel och är numera världens största producent av nickel. Indonesien producerade 2021 en miljon ton nickel. Det är mer än dubbelt så mycket i jämförelse med det landet som kommer på andra plats [8,9].

Klass 2 nickel används huvudsakligen för att producera rostfritt stål. För att producera batterimaterial behövs klass 1 nickel, som betyder att den innehåller 99,8% nickel eller mer.

För att klass 1 nickel ska kunna produceras från den malmen som främst finns i Indonesien behövs det byggas uppgraderingsanläggningar. Ett flertal sådana anläggningar byggs eller planeras att byggas i Indonesien [3]. Ett exempel är att PT Vale Indonesia kommer göra en investering på 4,3 miljarder USD för att bygga en uppgraderingsanläggning som ska stå klar 2025 och ha en produktionskapacitet på 120 000 nickel ton av rätt kvalité per år [10].

LG Energy Solution, Tesla, CATL och SK.On satsar i Indonesien

2021 skapade indonesiska staten företaget Indonesia Battery Corp (IBC) 2021, som är ett statsägt företag som ska ta en aktiv roll att säkerställa batteriproduktion i Indonesien [11].

En nyhet som har med IBC att göra är ­att ett LG Energy Solution Ltd-konsortium ska investera 9 miljarder USD i Indonesien för att etablera ett batteriekosystem i Indonesien. IBC är en av partnerna, men avtalet är ej bindande [12].

Ett annat avtal är med CATL som planerar att investera 6 miljarder USD i Indonesien tillsammans med IBC och Indonesia PT AnekaTambang (ANTAM), som är ett statsägt gruvföretag. I satsningen ingår att bygga upp cellproduktion, men även återvinning och nickelproduktion [13]. CATL har också skapat en investeringsfond på 2 miljarder USD tillsammans med The Indonesia Investment Authority. Medlen ska användas för att investera i elfordonsvärdekedjan [14].

Enligt uppgift från Reuters så har Tesla skrivit ett avtal att köpa nickel för 5 miljarder USD från indonesiska företag, samt det pågår en dialog om Tesla ska bygga någon sorts produktionsanläggning i Indonesien [14].

Ett fjärde avtal är att koreanska företaget SK On ska bygga upp en nickelvärdekedja i Indonesien. De planerar att producera 30 000 ton nickel/år av rätt kvalité. Det räcker till ungefär 43 GWh/år, som ungefär är tillräckligt för en produktion av 600 000 bilar/år [15].

Miljöprestandan under debatt

Nickelproduktion i Indonesien har en stor utmaning. Produktion av nickel i landet skapar relativt stora utsläpp av växthusgaser. Det beror dels på att Indonesiens elproduktion är baserad på kol, men också på att den nickelmalm som finns i landet innebär högre utsläpp av växthusgaser [2]. Det finns mål att fasa ut kol, men det kommer ta ett tag. Betydelsen av att ha låga utsläpp ökar i betydelse eftersom fordonsföretag och många nationer börjar ha klimatkrav på batterierna.

Det finns också andra miljöproblem kopplat till nickelproduktionen i Indonesien bland annat att produktion kan påverka värdefulla korallmiljöer [7].

Även kobolt kan bli en möjlighet  

Benchmark Mineral Intelligence gör prognosen att Indonesien kan bli världens nästa största producent av kobolt 2030. Endast Demokratiska republiken Kongo kommer ha större produktion.

Det beror på att de anläggningarna som byggs för att producera klass Nickel 1 i Indonesien kommer även kunna användas för att ta fram kobolt av rätt sort [17].

Egna kommentarer

Många åker till Indonesien för att få tag i nickel.

Deras styrande lägger mycket fokus på att säkerställa att mer av värdeskapandet stannar i Indonesien. Det verkar dock som mycket av ägandet i nickelproduktionen är kinesisk för tillfället.

Indonesien har ökat i betydelse eftersom den ryska nickeln är mindre efterfrågad.

Många som vill säkerställa att batteriproduktionen är socialt och ekologiskt hållbar kommer få åka till Indonesien.

[1] European Commission, Joint Research Centre, Fraser, J., Anderson, J., Lazuen, J., et al., Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries, Publications Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2760/212807

[2] Indonesia’s electric vehicle batteries dream has a dirty nickel problem. Brookings. 21 sep 2022.

[3] Pandyaswargo, Andante Hadi, et al. ”The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis.” Batteries 7.4 (2021): 80.

[4] Indonesia — Measures Relating to Raw Materials. WTO. 30 Nov.

[5] WTO backs EU in nickel dispute, Indonesia plans appeal. CNA.

[6]  Indonesia wants to make an OPEC for this coveted metal. CNN.

[7] The dirty road to clean energy: how China’s electric vehicle boom is ravaging the environment. Rest of the world. 28 November.

[8] NICKEL (pdf). USGS

[9] Net-Zero Transition: Opportunities for Indonesia. BNEF. 12 November.

[10] Vale Indonesia expects to complete nickel HPAL plant by 2025. Reuters. länk

[11] What Is the Indonesia Battery Corporation? The Diplomat.

[12] LG-led consortium pushing for US$9 bln battery supply chain project in Indonesia. 18 april.

[13] CATL invests in $6 billion battery project to manufacture, recycle, and mine material in Indonesia. Electrek. 15 april 2022.

[14] Indonesia To Set Up $2 Billion EV Fund With China’s CATL, CMB International. 16 nov 2022.

[15] Indonesia says Tesla strikes $5 billion deal to buy nickel products. Reuters. 8 augusti 2022.

[16] SK On announces plans for nickel joint venture in Indonesia. Electrive. 29 november 2022.

[17] Benchmark: Indonesia could become major cobalt producer; forecasts 30x boost. Green Car Congress. 29 oktober 2022.