Arkiv / Samhälle

Sverige antog internationella deklarationer för elektrifiering av transporter

Creative commons license

Den 2–4 december är eCarExpo i Göteborg. Vi från omEV medverkar i seminarium-programmet den 2 december klockan 13:00.

Tillsammans med Greger Ledung (Energimyndigheten) och Martina Wikström (Infrastrukturdepartementet) ska vi analysera Sveriges roll i den globala omställningen.

En av punkterna vi ska diskutera är de internationella deklarationerna för elektrifiering av transporter Sverige antog den 17 november 2022 [1].

En annan diskussionspunkt är de tolv åtgärderna för den svenska delen för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning har presenterat.

Igår antog Sverige flera internationella deklarationer om elektrifiering av transporter på klimatmötet COP27 [1]. Målen är att de ska påskynda den globala elektrifieringen av transporter.

Sverige valde bland annat att ingå i och stötta Accelerating to Zero Coalition, A2Z coalition, som har en ambition om hundra procents försäljning av elbilar år 2035 på ledande marknader och 2040 globalt [1–3]. Sverige har också valts ut till att ingå i ZEV Government Leaders, som samlar fem föregångsländer på elektrifieringsområdet [1].

Accelerating to Zero Coalition bygger på ”Zero Emission Vehicles Declaration” som många länder och organisationer skrev på COP26 i Glasgow. Mer än 200 länder, företag och städer har skrivit på deklarationen [3]. Ett företag som valt att vara med i Accelerating to Zero Coalition är Volvo Cars [4].

Starten av Accelerating to Zero Coalition gick att se på en web-sändning igår. En del av invigningen var att BloombergNEF presenterade sin Zero-Emission Vehicles Factbook.

Zero-Emission Vehicles Factbook är en 68-sidig sammanställning om nollemissionsfordon i världen. BloombergNEF:s samlade bedömning är att trots energikrisen har transitionen till nollemissionsfordon fortsatt att öka snabbt. 13,2 procent av alla nyregistrerade bilar i världen var laddbara första halvåret 2022 [5].

Sverige stöttar även en deklaration som syftar till att bidra till förbättrade förutsättningar för växande ekonomier och utvecklingsländer att elektrifiera transporter. USA, Tyskland, Japan, Nederländerna, Sydkorea, Storbritannien och Sverige skrev på [1,2].

Sverige medverkar också i Zero Emission Vehicle Transition Council (ZEVTC), som under COP27 presenterade sin handlingsplan för 2023 [6].

Slutligen så har också Sverige ställt sig bakom de prioriteringar som tagits fram inom Glasgow Breakthroughs på vägtransportområdet som syftar till att elbilar ska utgöra det nya normala och finnas tillgängliga, hållbara och till ett överkomligt pris i alla regioner 2030.

[1] Sverige antar internationella deklarationer för elektrifiering av transporter. Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet. 17 november 2022. länk

[2] UK and partners launch new measures at COP27 Solutions Day to drive progress on transition to Zero Emission Vehicles. 17 november 2022. länk

[3] COP27: Over 200 stakeholders to accelerate zero-emission transportation. Business Standard. 17 november 2022. länk

[4] Volvo Cars becomes founding member of Accelerating to Zero Coalition, calls for more climate action from governments. Automotive World. 17 november 2022. länk

[5] Zero-Emission Vehicles Factbook. A BloombergNEF special report prepared for COP27. länk (pdf). 68 sidor om statusen för Zero-Emission Vehicles i världen. Går att ladda hem utan kostnad.

[6] ZEV Transition Council Action Plan 2023. länk

[7] The Breakthrough Agenda. länk