Arkiv / Samhälle

Den globala försäljningen av laddbara personbilar – Q1 till Q3 2022

Creative commons license

År 2022, likt 2021 och 2020 har inneburit turbulens för världens fordonstillverkare. Covid-19, krig och lock-downs i Kina har alla bidragit till en global komponentbrist, vilket har haft allvarlig påverkan på både produktion och till viss del även på efterfrågan. Laddbara personbilar har dock hittills upplevt ett rekordår, mer om detta längre fram i brevet.

Tredje kvartalet har precis stängts och en del trender för laddbara fordon kan utrönas. Bland annat har försäljningen av laddbara personbilar nått milstolpen 1 miljon sålda enheter på en månad (september). Kina har dragit ifrån som världens viktigaste marknad för laddbara personbilar och det sker tillväxt på tidigare ”svala” marknader för laddbara personbilar. Dagens nyhetsbrev berör dessa trender samt ger en överblick över den globala försäljningen av laddbara personbilar.

1 miljon sålda laddbara personbilar i september

Under september i år såldes det totalt 1 040 000 laddbara personbilar globalt, nytt rekord för en månad och en 51 procent ökning från september 2021 [1]. Laddbara personbilar utgjorde 17 procent av totalmarknaden, BEV stod för 13 procent [1]. För att ge lite historiska perspektiv så såldes det under hela 2017 ca 1,2 miljoner laddbara personbilar globalt [2].

September är kronan på ett starkt år för laddbara personbilar. Under årets nio första månader såldes det totalt 6,8 miljoner laddbara personbilar i världen, vilket motsvarar ca 13 procent marknadsandel [3]. Dessa 6,8 miljoner enheter är fördelade på ca 4,9 miljoner BEV och ca 1,9 miljoner PHEV [3]. Försäljningen av laddbara personbilar mellan jan – sep år 2022 är därmed ca 58 procent högre än motsvarande period förra året [3][4].

De tio mest sålda modellerna hittills under året är följande [3]:

  • Tesla Model Y: 522 654 st
  • Tesla Model 3: 336 865 st
  • Wuling Hong Guang MINI EV: 316 256 st
  • BYD Song Plus: 285 705 st
  • BYD Qin Plus: 234 387 st
  • BYD Han: 179 836 st
  • BYD Dolphin: 127 589 st
  • BYD Yuan Plus: 116 509 st
  • Volkswagen ID.4: 115 177 st
  • BYD Tang: 94 520 st

BYD är den största tillverkaren av laddbara personbilar med 1 175 000 enheter sålda, vilket dock inkluderar både BEV och PHEV [3]. Näst störst är Tesla med ca 909 000 sålda enheter [3].

Kina har intagit en dominerande ställning i försäljning av laddbara personbilar

Kina har länge varit en stor och viktig marknad för laddbara personbilar. Ett tillfälligt skifte skedde år 2020 då Europa gick om Kina som den största marknaden [5]. År 2021 var Kina återigen den största marknaden, med cirka 46 procent högre försäljning än Europa [5]. Kinas dominans har fortsatt under år 2022. Cirka 4 miljoner laddbara personbilar har sålts i Kina under årets första nio månader [6], närmare 60 procent av alla nya laddbara personbilar hamnade därmed i Kina. I tredje kvartalet var tillväxten speciellt stor i Kina. Cirka hälften av årets försäljning (2 miljoner enheter) såldes mellan juli och september [7]. Ökningen för BEV var 94 procent jämfört med samma period förra året. Anmärkningsvärt är att PHEV växte ännu snabbare, upp 167 procent [7]. En intressant trend för PHEV marknaden i Kina är att flera populära modeller har stora batterier (+30 kWh) och därmed snarare skulle kunna klassas som EREV:s (Extended Range Electric Vehicle) [8].

Det kan noteras att BYD tar allt större marknadsandelar i Kina (och därmed även globalt). BYD:s försäljningstillväxt för de första nio månaderna var hela 250 procent [9].

Snabb tillväxt i tidigare svala marknader för laddbara personbilar

Europa och Kina är de överlägset största marknaderna för laddbara personbilar, men det börjar hända saker även utanför dessa två marknader. Viktigast är USA där försäljningen de nio första månaderna (cirka 644 000 enheter) översteg försäljningen för hela år 2021 (cirka 608 000 enheter) [10][11]. Tredje kvartalet utgjorde laddbara personbilar 6,1 procent av nybilsförsäljningen [12]. Värt att notera är att Teslas marknadsandelar sjunker till fördel för Ford, Hyundai/Kia och Chevrolet [12].

Två andra marknader som har ökat är Japan och Sydkorea. Pionjärlandet Japan som utvecklade Nissan LEAF har länge föredragit hybrider (HEV) före laddbara personbilar.  Under första halvåret såldes 17 771 st laddbara personbilar, en ökning med 110 procent jämfört med samma period år 2021 [13]. I september i år tog försäljningen ett rejält kliv uppåt – 13 000 enheter sålda [1], delvis förklarat av lanseringen av BEV:s i den populära Kei-klassen [1]. Laddbara personbilar utgjorde emellertid fortfarande endast 3 procent av nybilsförsäljningen i september [1][14].

Sydkorea är hem till både världsledande batteriföretag (LG Chem, SK Innovation) och elfordonstillverkare (Hyundai/Kia) men har hittills haft en ganska blygsam inhemsk marknad för laddbara personbilar. Det har dock skett en stadig ökning från 2 procent marknadsandel år 2019 till 6 procent år 2021 [5]. I september i år ökade denna andel till nästan 15 procent [1][15]

Egen kommentar

Laddbara personbilar verkar prioriteras av både fordonstillverkarna och kunderna. Det är svårt att avgöra vad den stora ökningen på flera marknader i september berodde på. Det kan dock konstateras att det sker försäljningstillväxt på nästan alla marknader, men även att Kina har tydligt befäst sin position som den största marknaden. Mer än hälften av alla världens laddbara personbilar säljs nu i Kina.

BYD framfart är onekligen intressant och anmärkningsvärd. OmEV kommer därför att göra en uppdaterad företagsanalys om BYD i en nära framtid. Ett relaterat ämne som kanske också förtjänar en djupare analys är den nya PHEV/EREV trenden i Kina. Att försäljningen har tagit fart i USA var känt sedan tidigare, ökningarna i Japan och Sydkorea är mer överraskande och värda att följa upp framöver.

Referenser

[1] Cleantechnica. 2022. länk

[2] EV Volumes. 2018. länk

[3] InsideEVs. 2022. länk

[4] InsideEVs. 2021. länk

[5] IEA. 2022. länk

[6] Investing News. 2022. länk

[7] Strategy&. 2022. länk

[8] CleanTechnica. 2022. länk

[9] Reuters. 2022. länk

[10] Argonne National Laboratory. 2022. länk

[11] Statista. 2022. länk

[12] CleanTechnica. 2022. länk

[13] Fastner-World. 2022. länk

[14] Marklines. 2022. länk

[15] Marklines. 2022. länk