Arkiv / Samhälle

Andrahandsvärde för BEV – snabba svängningar och historiska data

Creative commons license

De senaste årens leveransproblem för nya bilar och ett allmänt ökat intresse för laddbara bilar har bidragit till en ovanlig situation. Istället för att minska i värde har begagnade laddbara men även icke-laddbara bilar gått upp i värde i många länder. Dagens nyhetsbrev tittar på hur priserna för BEV:s har utvecklats i Sverige och på några andra marknader de senaste åren.

Jojopriser på begagnade BEV:s i Sverige

Begagnatpriserna för BEV:s har varierat betydligt i Sverige under senare tid enligt siffror från Blocket som är den största marknadsplatsen för begagnade bilar i landet.

Siffror från Blocket för hösten år 2021 visar att andrahandspriserna för BEV ökade med i genomsnitt 16 procent mellan augusti till oktober, jämfört med 1 procent för bensinbilar [1]. Sen vände priserna nedåt igen. Mellan oktober och november 2021 sjönk priserna på begagnade BEV:s med sju procent [2]. Under första halvåret 2022 formligen exploderade priserna på begagnade BEV:s – upp med hela 55 procent [3]. Nyligen har priserna gått nedåt igen. Under september 2022 sjönk priserna på BEV:s med 8,6 procent jämfört med augusti, för andra bränsletyper steg priserna [4]. Minskat intresse för BEV:s kan även ses på färre annonsvisningar jämfört med t ex bensinbilar [4]. Blockets analytiker menar att köpare har blivit mer avvaktande på grund av ökade elpriser [4].

Det bör dock poängteras att ovan prisstatistik bygger på medianvärden för olika begagnade bilar som har gått mellan 1 000 och 14 999 mil med registreringsår 2012 – 2021 [4]. I skrivande stund (23/10) finns det 2 050 begagnade BEV:s på Blocket som uppfyller ovan kriterier. Statistik för enskilda bilmodeller hade kunnat ge en mer rättvisande bild. Jag har dock inte lyckats hitta dessa datamängder för den svenska marknaden. Statistiken från Blocket innehåller inte heller den faktiska försäljningssumman (som är frivillig att ange när annonsen tas bort), utan det listade priset.

Marknaden för begagnade BEV:s i USA är het  

De amerikanska bilköparna är allt mer positiva inställda till BEV:s. I somras uppgav 14 procent av bilköparna att de ”definitivt” kan tänka sig att köpa eller leasa en BEV [5]. År 2020 var siffran 4 procent [5]. Hög efterfrågan och låg tillgång har bidragit till ökande priser i USA. Mellan juni 2021 och juni 2022 ökade begagnatpriserna för BEV:s med 9,7 procent, jämfört med 7,1 procent för övriga bränslen [5]. Mellan juni och oktober i år har begagnatpriserna sjunkit något för BEV:s, dock mindre än för övriga bränslen [6].

Stigande priser har skapat en ny trend på den amerikanska begagnatmarknaden. Bilköpare har under 2022 sålt nästan nya BEV:s till högre priser än nypriset [5]. Under perioder i år har det sålts fler BEV:s av årsmodell 2021 än från 2019 eller 2020, vilket är ett skifte från det typiska bilinnehavet på 3 – 4 år [5]. Enskilda modeller har stigit kraftigt. Exempelvis har Ford Mach-E (2022) stigit med 28 procent mellan jan-juni 2022 [5]. Ett annat exempel är att nybilsköpare av pickupen Rivian R1T har kunnat sälja sin bil med uppåt 300 000 kr vinst på begagnatmarknaden [5].

Inflationsjusteringar på nybilspriser har också påverkat begagnatmarknaden. Ett exempel är Tesla som har genomfört flera prisökningar det senaste året, vilket tillsammans med långa väntetider har ökat efterfrågan och priserna på begagnade Teslor [5].

De höga andrahandspriserna verkar ogillas av fordonstillverkarna. Köpare av Fords F-150 Lightning (BEV-pickup) får enligt köpeavtalet inte sälja bilen under det första året [5]. Tesla har infört möjligheten att annullera beställningar som misstänks ha gjorts på spekulation [5].

Sammanställning visar att BEV har haft historiskt högre värdeminskning

Det sista årens turbulens på andrahandsmarknaden har visat att det kan ske snabba förändringar i prisbilder. Historiskt är det dock ovanligt att begagnade bilar ökar i värde (unika entusiastbilar undantaget).

En ny vetenskaplig artikel kan möjligen ge mer perspektiv. I artikeln jämförs värdeminskningen mellan BEV:s och bensinbilar för marknaderna: USA, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige [7]. Studien bygger på totalt 24 000 observationer av annonspriser från populära marknadsplatser (t ex Bytbil i Sverige) för åren 2020 och 2021 [7]. Majoriteten av observationerna är för bilar som är mellan 1 – 5 år gamla [7]. Resultaten visar:

  • Ålder har en större påverkan på andrahandsvärdet för BEV:s än körd distans och nybilspris
  • Genomsnittlig årlig värdeminskning är 13,9 procent för BEV:s och 10,4 procent för bensinbilar
  • USA och Sverige har mindre skillnad i värdeminskning mellan bensin och BEV jämfört med Tyskland och Nederländerna (det saknades data för bensinbilar i Norge)

Egen kommentar

Värdeminskning har i regel varit den enskilt största kostnaden för att äga en nyare bil. Under 2021 och 2022 har vissa istället tjänat pengar på att sälja en nästan ny bil (ofta BEV) på begagnatmarknaden. Jojopriserna på den svenska marknaden är anmärkningsvärda. Men jag ställer mig frågande till om medianvärden verkligen ger en rättvisande bild. En mängd nyare och dyrare BEV:s börjar nu komma ut på begagnatmarknaden, är de tillräckligt många kan det få en stor påverkan på medianvärdet.

Turbulensen på bilmarknaden har gjort det allt svårare att prognostisera framtida andrahandsvärden. Det finns många faktorer att beakta. Höjda räntor tillsammans med högre elpriser kanske dämpar efterfrågan på begagnade BEV:s. Samtidigt ökar priserna på nya BEV:s på grund av inflationen, högre mineralpriser och komponentbrist, vilket gör begagnat relativt mer attraktivt. Andra påverkansfaktorer är fortsatt högre miljökrav, högre bränslepriser osv.

Referenser

[1] MestMotor. 2021. länk

[2] Eltrender. 2021. länk

[3] Elfordon.se. 2022. länk

[4] Blocket. 2022. länk

[5] Recurrent Auto. 2022. länk

[6] Recurrent Auto. 2022. länk

[7] Schloter, Lukas. ”Empirical analysis of the depreciation of electric vehicles compared to gasoline vehicles.” Transport Policy 126 (2022): 268-279. länk