Arkiv / Fordon

Notiser om lastbilar

Creative commons license

Genombrott: Volvo Lastvagnar startar serietillverkning av tunga eldrivna lastbilar. Volvo Lastvagnar startar serieproduktion av tunga elektriska lastbilar på 44 ton. Serietillverkning av Volvos tyngsta ellastbilar startar i Tuve-fabriken i Göteborg, nästa år startar tillverkningen även i fabriken i Gent i Belgien. Batterierna levereras av Volvo Lastvagnars nya batterimonteringsfabrik i Gent. 

Scania Group vill sluta att sälja förbränningsmotorlastbilar från och med 2040 och bara lansera batteridrivna fordon. Det sa VD:n Christian Levin i en intervju i Eurotransport.de. Han sa dock att vissa förutsättningar måste finnas för att fasa ut förbränningsmotorn som t ex bra laddinfrastruktur, grön el och bra pris per kWh. Scania to dump the combustion engine by 2040

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram förslag på styrmedel till kommande klimatpolitiska handlingsplan. Deras slutsats är att Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs. Bland annat föreslår de att förlänga klimatpremien för tunga lastbilar och utred ökad stödnivå.

27 oktober har The European Clean Trucking Alliance ett evenemang i Bryssel för att visa upp ellastbilar. Det live-sänds. De ska också försöka påverka EU-systemet. De samlar in förslag på de viktigaste förslagen via en enkät innan. Det är möjligt att skriva in era förslag via länken. 

Einride lanserar i Tyskland. 

Den 13 september kom miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter. Krav på ökad andel el- och gasfordon. Från och med den 1 januari varje år ska andelen vara enligt följande: 2022: 50%, 2025: 75%, 2026: 100%. 

Stockholms hamnar upphandlar tankstation för vätgas.

Nilsson Energy etablerar vätgastankstation vid Göteborgs hamn

EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF) ska ge stöd (12,4 miljoner euro) för vätgasprojektet “GREATER4H”. Huvudsyftet med projektet är att möjliggöra för tunga vägtransporter att byta från diesel till vätgas. Vätgasstationer ska byggas mellan Hamburg and Oslo. 

Ny Rapport: Decarbonising Europe’s Trucks: How to Minimise Cost Uncertainty. Rapporten undersöker om batteridrivna fordon, elektriska vägsystem och vätgasbränslecellsfordon skulle kunna konkurrera med dieseldrivna fordon. Den tittar på den totala ägandekostnaden i nio olika segment i Europa. Den ger rekommendationer på lämpliga policyåtgärder. Den är skriven av ITF.

Ny Rapport: Fuel-cell hydrogen long-haul trucks in Europe: A Total Cost of Ownership analysis. Den är skriven av ICCT. Studien utvärderar den totala ägandekostnaden (TCO) för bränslecellselektriska lastbilar (FCET) i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna och Polen. Ett nyckelresultat är att FCET:er inte kommer att uppnå TCO-paritet med sina dieselmotsvarigheter före 2030 i något av de sju länderna. Vätgaspriset vid pumpen måste bli max 4 €/kg. 

Ny Rapport: Ny rapport kring effektbehovet från elektrifierade transporter. Power Circle har publicerat en rapport med scenarion över utvecklingen av elektriska lastbilar i ÖKS-regionen, vilket behov av laddinfrastruktur som kommer finnas för dessa fordon samt en analys av vilken påverkan de kan få på elnätet.  

Ny Rapport: Volvo LIGHTS Lessons Learned Guidebook. Läs om de viktigaste insikterna från projektet, som pågick från 2019 till 2022. Ett större projekt om ellastbilar i USA. 

Nytt nyhetsbrev: The Sweden-China Bridge project har sammanfattat försäljningen av batterilastbilar, batteribyteslastbilar och bränslecellslastbilar i Kina under första halvåret 2022. Försäljningen var 4887 batteribyteslastbilar, 4655 batterilastbilar och 566 bränslecellslastbilar. De gör också en analys varför försäljningen av batteribyteslastbilar har ökat så mycket. The Sweden-China Bridge finansieras av Trafikverket och drivs av Högskolan i Halmstad.     

Nytt Event:Triple F Höstkonferens 4 oktober. Lindholmen Science Park. Under höstkonferensen kommer de senaste projektresultaten från programmet att presenteras, diskuteras och framtida satsningar lanseras.