Arkiv / Samhälle

Eftermarknaden och elbilarna

Creative commons license

Den europeiska eftermarknaden för personbilar kan behöva förändras rejält på grund av den pågående övergången till eldrift. Detta är resultatet från en gemensam studie från Roland Berger och CLEPA, den europeiska organisationen för leverantörerna till fordonsindustri [1,2].

Bedömningen är att batteridrivna elfordon (BEV) har cirka 30 % lägre efterfrågan på traditionella eftermarknadskomponenter. Samt deras analyser tyder på en marknadsandel av batteridrivna elfordon (BEV) i Europa på 53 till 82 procent år 2030.

I dagsläget är endast 0,8 procent av personbilsflottan i Europa elfordon, men det kommer förändras. I ett av deras scenario bedömer de att hälften av personbilsflottan kommer vara eldrivna 2038.

Tre scenarios

I studien har de egentligen räknat på tre scenarios.

Det mest hausseartade scenariot (”Radikal elektrifiering”) innebär att elektrisk mobilitet får ett snabbt genombrott. Detta gör att andelen batteridrivna fordon av den totala försäljningen av nya fordon under 3,5 ton stiger till 82 % 2030 och når 100 % från 2035 och framåt.

I mellanscenariot (”Ambitious Transformation”) stabiliseras priserna på de råvaror som behövs för att tillverka batterier och en lämplig laddinfrastruktur etableras. Som ett resultat växer andelen elbilar av den totala fordonsförsäljningen till 68 % till 2030 och når 100 % från 2035 och framåt.

I det minst progressiva scenariot (”Regulatory Compliance”) modereras framsteg mot BEV-only av olika problem, inklusive stigande batteriråvarukostnader. Andelen elbilar av den totala fordonsförsäljningen stiger till 53 % 2030 och 96 % 2035, innan den når 99 % 2040.

Analyserat konsekvenser för olika produktkategorier

Författarna analyserade 250 komponenter och bedömningen är att batteridrivna fordon kommer att erbjuda cirka 30 % lägre försäljningspotential för traditionella eftermarknadskomponenter, jämfört med fordon med förbränningsmotorer. Det finns flera orsakerna. De är att batteridrivna fordon är byggda med färre komponenter och det blir mindre slitage på bland annat motorn, drivlinan och bromskomponenterna.

För alla produktkategorierna har de försökt förstå konsekvenserna.

I scenariot för radikal elektrifiering förutspås en minskning av eftermarknaden med 12 % till 2035 och 17 % till 2040. De produktkategorier som drabbas mest är förbränningsmotorn och drivlinan, där efterfrågan kommer att minska med 49 respektive 51 %.

I scenariot för regelefterlevnad förväntas effekten att minska till -13 % av hela eftermarknaden till 2040.

Finns dock möjligheter med batterier 

Elektrifiering kan dock öppna upp nya möjligheter längs värdekedjan för branschens olika leverantörer.

Författarna trycker speciellt på att arbeta med batterispecifika komponenter samt också utveckla sina affärsmodeller genom att tillverka eller renovera komponenter. De anser det är särskilt viktigt för eftermarknadsaktörer att utveckla återtillverknings- och reparationsmöjligheter för batterisystem, elmotorer, e-axlar och kraftelektronik.

De ger också rekommendationen att branschens olika leverantörer bör arbeta mer med diagnostik särskilt om de frågor som berör mjukvaran och datahanteringen. Förebyggande underhåll kommer också att få ökad relevans, med tanke på att batteriet är säkerhetskritiskt.

Nya samarbeten och positioneringar

Ett strategiskt samarbete som bör byggas upp är mellan eftermarknadsleverantören och batterispecialister.

Flera aktörer bör fundera på hur de ska kunna hjälpa till med hanteringen av uttjänta komponenter, bli leverantörer av återvunnet material eller erbjuda sina logistiknätverk till nya kundgrupper.

Speciellt verkstäder bör fundera på om de ska fokusera på att bli batteri-elfordonsspecialister och erbjuda tjänster till generalistverkstäder i sitt område.

Egna kommentarer

Några har börjat räkna på vad 100 procent BEV 2035 i EU betyder för deras bransch. Det är ju i praktiken vad EU-systemet nya lagkrav för g CO2/km kommit överens om. Det är inte beslutat än, men kommer troligtvis.

Det borde vara många aktörer i eftermarknad som undrar hur och när de ska göra något.

En bra kunskap verkar vara batterier eftersom det är en komponent som får ett ökat värde för eftermarknaden. Det är också viktigt att hitta bra samarbeten med batterileverantörer.

Sen ökar betydelsen av att kunna arbeta med uttjänta komponenter och kunna bli leverantörer av återvunnet material. Jag antar att det behövs ny kunskap och erfarenhet för arbeta med dessa frågor i stor skala.

[1] Time to act: Vehicle electrification will reshape the European Aftermarket. CLEPA. Länk

[2] The Electrification of light vehicles – Boon or Bane för the European aftermarket. CLEPA. 2022. Länk (finns att ladda hem en rapport).