Hur laddar nederländska elbilsförare 2022

Creative commons license

Mer än 2 000 nederländska elbilsförare har via en enkät berättat om deras erfarenheter, vanor och åsikter om att ladda sina laddbara fordon.

Resultatet från enkäten presenterades igår [1]. Arbetet är gjort på initiativ av ElaadNL, nederländska elbilsföreningen, den nederländska företagsmyndigheten och den är genomförd av Universitetet i Groningen.

Det är tredje gången de gör sin årliga enkätundersökning.

De som svarade och deras laddbara fordon

Ca 3 000 började svara på enkäten, men enbart ca 2 200 svarade på alla frågor.

91 procent var män och medelåldern var 50 år.

43 procent av de svarade hade kört elbil mindre ett år.

En allmän trend är att fler av de som svarar har köpt sitt laddbara fordon privat och att det inte är tjänstebilar.

91 procent kör elbil, 8 procent laddhybrider och 1 procent kör elmotorcykel.

81 procent kör ett nytt fordon och 19 procent ett begagnat fordon.

En intressant siffra är att 68 procent av elbilsförarna har solceller också.

Användning av laddbara fordon

Medelkörsträckan är 18 500 km/år och det är en ökning från förra årets enkät med 3 500 km/år. Men 2020 var det ännu mer för då var medelkörsträckan 26 400 km/år.

63 procent har då och då åkt med sitt fordon till andra länder.

Stigande elpriser och förändrat laddbeteende

Enkäten var öppen under perioden 11 april 2021 till 1 juni 2022. Elpriserna steg under den perioden. En del av enkäten var att undersöka hur elbilsförare förhöll sig till förändringen.

66 procent ansåg att de inte kunde förändra sitt laddningsbeteende trots högre priser. 18 procent försökte ladda där det var billigaste, 11 procent minskade hur mycket de laddade snabbt och 5 procent minskade hur mycket de körde sin elbil.

En del ändrade sitt beteende med att de började ladda mer publikt. Priset för de publika laddplatserna har inte ökat lika mycket som för hemmaladdning för en del. Författarna tror dock att den effekten är temporär.

Laddningsbeteende i Nederländerna

Den nederländska elbilsförare laddar sin elbil på följande sätt (räknat i elbilskm):

  • 42 procent av sina elbilskm på en privat laddplats
  • 8 procent från en laddpunkt vid hemmet
  • 21 procent från en publik laddpunkt nära hemmet
  • 13 procent från arbetet
  • 8 procent från snabbladdare
  • 7 procent från publika laddpunkter på andra ställen än nära hemmet
  • 1 procent från andra ställen

Det finns en tydlig skillnad att tjänstebilsförarna laddar mer på arbetet i medel. En annan skillnad är att laddhybridsägarna behöver ladda oftare.

Det verkar finnas en trend att det finns olika laddningsstrategier i olika grupper. Ungefär hälften har laddningsstrategin att de laddar varje gång de kan, cirka 25 procent laddar först när elbilen har 15 procent kvar av sin energi och cirka 25 procent gör på olika sätt.

De flesta elbilsförarna laddar på fasta tider. Det är en effekttopp cirka 18:00, men också när nattelpriset, som är lägre, börjar.

För ungefär 36 procent så betalar arbetsgivaren alla kostnader för laddning.

Ungefär 27 procent av elbilsägarna laddar då och då hemma med “vanlig” kontakt och de bedömer det som säkert.

30 procent kör aldrig längre per dag än den räckvidd som deras elbil har.

Hemmaladdning

67 procent av de som svarade på enkäten har en privat laddplats.

73 procent av de som har en privat laddare har en tre-fas laddare.

54 procent av de som har en privat laddare har någon sorts smart laddning.

22 procent av de som har en privat laddare har någon sorts energy management system.

Det är svårt att skaffa en privat laddplats i en bostadsrättsförening i Nederländerna. 76 procent upplevde motstånd när de skaffade en laddplats i sin förening. Det är dock en minskning från förra året då 86 procent upplevde motstånd.

Av de som laddar hemma har 79 procent solceller. Det är en hög siffra eftersom i medel har 19 procent av hushållen i Nederländerna solceller.

Publik laddning (ej snabb)

Elbilsägarna har på en skala från 1 till 9 bedömt deras erfarenhet av publik laddning. Publik laddning nära de bor fick i medel ett betyg på 6,9 och publik laddning vid andra ställen fick betyget 6,8. Förra året var betygen högre. Ett skäl är att fler nämner att de upplever flaskhalsar i årets undersökning.

Snabbladdning

Betyget för snabbladdning är 7,9. 

65 procent använder snabbladdare då och då. 35 procent använder aldrig snabbladdare.

62 procent laddar 15-20 minuter när de laddar på en snabbladdare.

När elbilsförarna väljer snabbladdare är plats viktigast, men även laddeffekt och vilken kedja det är spelar roll.

Arbetsplatsladdning

Betyget är 8,0 för upplevelsen att ladda på arbetet.

38 procent av elbilsförarna laddar då och då på arbetet.

Smart laddning

Ungefär hälften av elbilsägarna har laddat med smart laddning. Det resultatet är ungefär samma som de två andra åren.

De som har smart laddning hemma uppskattar det mycket.

Det finns en tydlig trend att de som kört elbil länge vet ofta mer om smart laddning.

Representativitet

En jämförelse av bilägandet visar att de tio vanligaste laddbara bilmodellerna från undersökningen till stor del motsvarar de 10 vanligaste laddbara bilmodellerna i Nederländerna. Detta är en indikation på att urvalet överensstämmer någorlunda väl med den totala populationen och är också en indikation på representativiteten.

Den vanligaste laddbara bilmodellen i Nederländerna är Tesla Model 3 (15 procent). 2 procent har en Polestar 2.

Egna kommentarer

Alla texter är på nederländska. Kan en del, men är inte säker på att översättningen alltid blev helt korrekt.

Det är väldigt bra att de använder samma enkät flera år så det är möjligt att se trender.

En anmärkningsvärd slutsats är de flesta som har hemmaladdare också har solceller. Jag undrar vad den siffran är i Sverige?

Blev också lite förvånad att medelkörsträckan var så mycket som 18 500 km/år.

19 procent av de som svarade hade en begagnad elbil. Det hade varit intressant att se om den gruppen var annorlunda på något sätt?

[1] Nationaal Laadonderzoek 2022: Veel animo voor thuisladen met zonnepanelen. ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER), Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksuniversiteit Groningen. 2022. länk (möjlighet att ladda hem rapporten, 45 sidor, Nederländska)

[2] HOGERE LAADKOSTEN BEDREIGEN ACCEPTATIE ELEKTRISCH RIJDEN  länk

[3] Nationaal Laadonderzoek: Zonnepanelen populair bij thuisladers. länk