Arkiv / Samhälle

För veka krav från ACEA?

Creative commons license

ACEA är de europeiska fordonstillverkarnas sammanslutning i syfte att driva teknikutvecklingen framåt och att vara en gemensam röst gent emot EU. Tillsammans jobbar de för att möta mobilitetsutmaningarna i Europa som till exempel nollemissionsfordon.

Under sommaren har två OEM:er valt att lämna ACEA: Stellantis och Volvo Cars. De tycker att ACEA är för veka när det kommer till att fasa ut ICE-fordon.

Volvo Cars strategi tuffare än ACEAs

Från och med nyår kommer Volvo Cars inte längre vara del av ACEA. De tycker att ACEA är för veka när det kommer till att påverka EU-kommissionens strategi för kring nollemissionsfordon [1]. Volvo har varit en stark förespråkare för att EU snabbare ska anamma nollemissionsfordon. När EU-parlamentet i juni röstade om att det är 2035 som är året då nyförsäljning av fossildrivna bilar upphör sa ACEA att ”any long-term regulation going beyond this decade is premature at this early stage” [1]. Volvo Cars vill se en tuffare strategi framåt och lämnar nu ACEA.

Dock var det en annan europeisk fordonstillverkare som tidigt stack ut hakan med att lämna ACEA: Stellantis-koncernen lämnar även de vid årsskiftet [2]. Utträdet är en del av en ny approach för att tackla utmaningarna kring framtida mobilitet och hur man ska ta steget bort från traditionell lobbyverksamhet. Istället tänker Stellantis agera mer via ”Freedom of Mobility Forum”, som är ett eget mer direkt och offentligt utrymme där olika aktörer kan på ett faktabaserat sätt utbyta och diskutera olika frågor som rör mobilitet [3].

Men vad gäller saken?

EU-kommissionens plan ”Fit for 55” har som syfte att minska CO2-emissionerna med 55% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och i detta ingår bl.a. att helt få bort CO2-utsläppen från fordon. I juni röstade EU-parlamentet om striktare emissionskrav från personbilar, vilket omEV rapporterade om. Parlamentet biföll förslaget med en 100 % reduktion av CO2-emissioner från nya personbilar från 2035, vilket i princip medför ett totalstopp av försäljning av personbilar med förbränningsmotorer.

I och med EU-parlamentets beslut uttryckte ACEA en viss ’oro’ över beslutet [4,5]. En anledning till denna ’oro’ från ACEAs sida är att omställningen av hela fordonssektorn är beroende av externa faktorer som Europas fordonstillverkare inte själva kan påverka [6]. En faktor som lyftes var laddinfrastrukturen, en annan tillgången på råmaterial till batteriproduktion [5,6]. Och det är denna ’oro’ som varken Volvo Cars eller Stellantis känner sig del av.

Det var inte bara ACEA som försökte få EU-parlamentet att inte gå på förslaget med 100% CO2-reduktion; även tyska motsvarigheten VDA var på samma linje och menade att förslaget straffade ut bränslen med lågt CO2-avtryck, samt att det kunde leda till ökade priser vid nyförsäljning av bilar [5]. Underleverantörernas lobbyorganisation CLEPA menade att förslaget förkastar andra tekniska alternativ och sätter jobben på spel med potentiellt färre arbetstillfällen och arbetslöshet [7]. Även Tysklands finansminister dömer ut EU-parlamentets förslag och menar att om inte europeiska fordonstillverkare kan tillverka fossil-drivna fordon kommer någon annan aktör i världen fylla gapet [8]. Medlemsländerna röstade dock också för 100 % reduktion av CO2-emissioner från nya personbilar från 2035 i juni [14].

ACEA vill se utbyggd laddinfra innan hårda emissionskrav

Under våren presenterade ACEA en ’master plan’ kring hur laddinfrastrukturen för Europa bör förbättras för både personbilar och för kommersiella fordon [9]. Notan för utbyggnaden summerar till 280 miljarder Euro fram till 2030. Nyförsäljningen av laddbara fordon (PHEV och BEV) i Europa stod 2021 för 18% av nybilsförsäljningen (personbilar) och 72% av dessa återfinns i fyra länder: Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna [10]. När det kommer till laddinfarstruktur finns nästan hälften av alla laddpunkter i två länder: Nederländerna och Tyskland. Endast 14% av laddpunkterna utgörs av snabbladdare [10]. För att elektrifiering ska bli attraktivare för köpare av personbilar bör det finnas 6,8 miljoner laddpunkter i EU, vilket motsvarar en utbyggnadstakt av 14.000 per vecka. I nuläget byggs ca. 2000 laddpunkter per vecka i EU [9].

Egna kommentarer

Om det enbart är att Volvo Cars tycker att ACEA agerar för vekt kring att elektrifiera Europa, eller om det finns fler bakomliggande faktorer framgår inte av offentlig information. Men att två OEM:er mer eller mindre samtidigt väljer att lämna ACEA får väl ses som att något inte stämmer. Chefen för ACEA, Eric-Mark Huitema, lämnar nu sin post efter tre år och efterträds av Sigrid de Vries, som idag är chef för underleverantörernas sammanslutning CLEPA… [11,12]

Med tanke på utspelet från Tysklands finansminister ska det bli intressant att se hur de tyska OEM:erna kommer agera gent emot ACEA. VW och BMW välkomnar EU-parlamentets tuffare förslag [13].

[1] Volvo Cars to leave ACEA car lobby group over climate goals

[2] Stellantis to leave ACEA auto manufacturers association by year-end ()

[3] Stellantis to Launch “Freedom of Mobility Forum” to Address the Most Urgent Mobility Issues Facing Today’s Society

[4] Volvo to exit ACEA over conflicting views on EV shift

[5] Industry groups express concern after EU lawmakers back 2035 zero-emissions target

[6] European Parliament vote on CO2 for cars and vans: automobile manufacturers react

[7] 100% CO2 target discards technology options and puts jobs at risk – Statement from CLEPA’s Secretary General Sigrid de Vries

[8] German finance minister rejects 2035 combustion engine ban

[9] European EV Charging Infrastructure Masterplan

[10] Making the transition to zero-emission mobility

[11] New ACEA Director General as of September 2022

[12] Sigrid de Vries, Secretary General, to leave CLEPA as of 31 August

[13] Mercedes And VW Group Agree With 2035 Combustion Engine Ban In The EU

[14] EU Council confirms ICE ban for cars and vans by 2035