Arkiv / Samhälle

Investeringar i energi 2021 – en del bra och en del dåligt

Creative commons license

Investeringar förklarar vad som är på väg att hända. IEA (International Energy Agency) har sammanställt hur världen satsade på energi 2021, men även gjort prognoser för 2022 [1-3].

Några trender är bra, några är dåliga och några borde vara ännu bättre.

IEA:s nya rapport World Energy Investment 2022 undersöker hur investerare bedömer risker och möjligheter inom områden bränsle- och elförsörjning, kritiska mineraler, energieffektivitet och forskning och utveckling. Kriget i Ukraina, osäkra utsikter för den globala ekonomin och fortsatta folkhälsoriskerna från pandemin gör att det finns många osäkra faktorer.

En institution som gjort en analys hur de osäkra faktorerna påverkar världsekonomin är Världsbanken. Deras analys är att flera år av inflation över genomsnittet och tillväxt under genomsnittet verkar nu sannolik för världen. Risken för stagflation är överhängande och det kan ge destabiliserande konsekvenser för låg- och medelinkomstekonomier [4,5].

Trots de osäkra tiderna finns det ett antal bra trender med avseende på investeringar inom energi.

Investeringarna i ren energi ökar rejält

Energiinvesteringarna förväntas bli totalt 2 200 miljarder USD 2022. Det är en ökning med åtta procent och nivåerna blir då högre än åren före Covid. En nackdel är dock att ungefär hälften av ökningen är kopplade till högre kostnader, som beror på problem i flera leverantörskedjor, stor efterfrågan på specialiserad arbetskraft och effekten av högre energipriser på viktiga byggmaterial som stål och cement.

En riktigt positiv nyhet är att investeringarna i ren energi ökar rejält 2022. De förväntas överstiga 1 400 miljarder USD 2022, vilket motsvarar nästan tre fjärdedelar av tillväxten i de totala energiinvesteringarna.

Det är ett trendbyte eftersom investeringarna i ren energi endast svagt har ökat under de fem åren efter undertecknandet av Parisavtalet 2015. Medelökningen var endast två procent de fem åren. Sedan 2020 har ökningstakten varit 12 procent. Det är bra, men det borde vara ännu högre om klimatmål ska nås.

Förnyelsebar kraft, energieffektivitet och elnät dominerar

De 1 400 miljarderna i investeringar i ren energi förväntas bli uppdelat på följande teknikområden

  • förnyelsebar kraft 472 miljarder USD (solceller står för nästan hälften)
  • energieffektivitet och andra åtgärder inom slutanvändning 470 miljarder USD
  • elnät och lagring 337 miljarder USD
  • elfordon 93 miljarder USD (ökning från 55 miljarder USD 2021)
  • kärnkraft 49 miljarder USD
  • low carbon bränslen och koldioxidavskiljning 19 miljarder USD.

De har också sammanställt trender i några nya teknikområden:

  • Investeringar i energilagring i batterier ökar rejält. De totala investeringarna kommer bli 20 miljarder USD under 2022.
  • Investeringarna i low-carbon vätgas förväntas bli 0,5 miljarder USD.
  • Investeringar i koldioxidavskiljningsprojekt ökar också. IEA bedömer att investeringarna var cirka 1,8 miljarder USD 2021.

Investeringar i låg- och medelinkomstekonomier för låg

Investeringarna i ren energi görs huvudsakligen i Kina, EU och USA. Kina leder med en investering på 380 miljarder USD, följt av EU (260 miljarder USD) och USA (215 miljarder USD).

En dålig trend är att de flesta låg- och medelinkomstekonomier investerar väldigt lite i ren energi, samt satsningar ökar inte. IEA:s bedömning är att de låga investeringsnivåerna i de här länderna är en av de mest oroade trenderna i årets analys.

Det finns flera orsaker. Investeringarna i de här länderna är mer är mer beroende av offentliga källor. Statligt ägda företag står för ungefär hälften av energiinvesteringarna i dessa ekonomier. Men offentliga medel är vanligtvis knappa, många statligt ägda företag är mycket skuldsatta och en försämrad global ekonomisk utsikt minskar regeringarnas förmåga att finansiera energiprojekt.

Höga kapitalkostnader och stigande lånekostnader hotar att den ekonomiska attraktionskraften för kapitalintensiv ren teknik. Ett exempel är att en ökning med 2 procentenheter av kapitalkostnaden för solceller och vindkraft kan leda till en ökning med 20 % av de totala kostnaderna.

Om världen ska nå sina klimatmål behövs nya verktyg för att säkra att dessa länder kan göra investeringar i ren energi enligt IEA.

Kolinvesteringar ökar

En annan dålig trend är att investeringarna i kol ökar. Omkring 105 miljarder USD blev satsade på kol under 2021. Det är en ökning med tio procent från året innan. Samt 2022 kommer ökningen fortsätta. Det är Kina och Indien som står för mycket av ökningen. Även om Kina har lovat att sluta bygga koleldade anläggningar utomlands, finns det fortfarande betydande ny kapacitet på gång i Kina, med mer än 20 GW godkända för utveckling både 2020 och 2021, och mer än 15 GW godkända hittills för den första halva 2022.

Mineraler och metaller

Slutligen har IEA i år också inkluderat en detaljerad genomgång av investeringstrender för de mineraler och metaller som är avgörande för energiomställningar. Priserna för många av dessa mineraler och metaller har ökat rejält. Det beror på ökad efterfrågan, problem med leverantörskedjor och frågor kring begränsat utbud.

IEA gör analysen att ökningen i pris på dessa metaller har tillfälligt hindrat att kostnader fortsätter att sjunka för vissa rena energitekniker.

De ökade priserna och förväntningar på stor framtida efterfrågan har gjort att det finns rejäla investeringsplaner. De 18 största gruvföretagen inom dessa metaller vinster har ökat med dubbla under 2021. Företag inom litiumbrytning ökade sina investeringar med femtio procent under 2021.

Egna kommentarer

Investeringarna i ren energi måste öka om klimatmål ska nås. Det är en siffra att ha ögonen på.

Det är oroväckande att de flesta låg- och medelinkomstekonomier inte investerar tillräckligt. Samt de sämre tiderna kan hindra ännu mer.

Kolinvesteringar ökar med tio procent. Inget bra.

Ökningen av investeringar i elfordon är rejäl. Det är nästan en fördubbling mellan 2021 och 2022.

20 miljarder i investeringar i batterilager. Det var mer än jag trodde.

Referenser

[1] World Energy Investment 2022. IEA.

[2] Record clean energy spending is set to help global energy investment grow by 8% in 2022. IEA Pressrelease. 22 juni 2022.

[3] Presskonferens youtube från IEA om World Energy Investment. (48 minuter)

[4] Opening Remarks by World Bank Group President David Malpass during the Launch the June 2022 Global Economic Prospects Report.

[5] Global Economic Prospects, Juni 2022. Världsbanken