Arkiv / Samhälle

Portugal som elfordonsland

Creative commons license

OmEV:s serie om länder i Sydeuropa fortsätter. Detta sista nyhetsbrev i serien berör Portugal. Jämfört med Spanien och Italien är Portugal mindre i både befolkningsmängd och BNP per capita [1]. Trots förhållandevist låga inkomster har Portugal dock högst marknadsandel batterielektriska bilar i hela Sydeuropa (Frankrike undantaget). År 2021 var 9 procent av nyförsäljningen batterielektrisk [2]. Landet har varit relativt progressiv när det kommer till styrmedel för att främja laddbara fordon och var tidiga med ett landsomfattande publik laddningsinfrastruktur med kompatibilitet mellan operatörerna.

Ledande i Sydeuropa och högst vilja att köpa laddbar bil i Europa

Portugal är en förhållandevis liten fordonsmarknad. År 2021 såldes cirka 150 000 personbilar [3] och närmare 34 000 kommersiella fordon [4]. Som jämförelse såldes det cirka 300 000 personbilar och 43 000 kommersiella fordon i Sverige år 2021 [4]. Portugal har högst marknadsandelar för laddbara personbilar i Sydeuropa – cirka 19 procent av försäljningen år 2021 [2–3]. Jag har tyvärr inte lyckats hitta motsvarande data för kommersiella fordon. Incitamenten för laddbara fordon är omfattande men inte internationellt uppseendeväckande. Privatpersoner får en bonus på €3 000 vid köp av fullelektrisk personbil (€6 000 för skåpbil) och behöver ej betala årlig fordonsskatt. Företag erhåller samma bonus för skåpbilar och är momsbefriade för både fullelektriska fordon med ett inköpspris under €62 5000 och för laddhybrider med inköpspris under €50 000 [5].

Att portugiserna är positivt inställda till laddbara fordon står klart. I en nyligen gjord klimatundersökning från Europeiska Investeringsbanken var respondenterna i Portugal mest positivt inställda i Europa till att deras nästa bil skulle vara en laddbar bil [6]. 84 procent av respondenterna i Portugal indikerade att deras nästa bil skulle vara antingen en fullelektrisk bil eller en hybridbil (kan möjligen även innefatta icke-laddbara hybrider), vilket är 17 procentenheter högre än det europeiska genomsnittet [6].

Sol, vind och vatten… och naturgas

Portugal har gynnsamma möjligheter till förnyelsebar elproduktion, där tillväxt inom framför allt inom sol- och vindkraft är att vänta [7]. Portugal har redan idag tredje högsta andelen vindel i världen (21 procent), slaget endast av Danmark och Irland [8]. År 2020 stod förnyelsebar elproduktion för 59 procent av totalen, den enskilt största energislaget var dock naturgas med 34 procent, vattenkraft är näst största energikälla [9]. Konkreta steg har tagits för att minska användningen av fossila bränslen. Portugal stängde sitt sista kolkraftverk i slutet av år 2021 [10]. Så sent som år 1995 utgjorde kolgenererad el över 40 procent av den totala elproduktionen. Den nationella målsättningen är att 80 procent av elproduktionen ska vara förnyelsebar till år 2026 [11].

Världens 9:e största litiumreserv

Portugal har seglat upp som ett strategiskt viktigt land för Europas framväxande batteriindustri. Landet har den 9:e största litiumreserven i världen [12]. Det finns en betydande (ännu oexploaterad) litiumfyndighet i nordöstra delen av Portugal ”The Barroso Lithium Project” med potential att producera högvärdig litium till batteriindustrin [12]. Fyndigheten bedöms ha låg teknisk risk och möjlighet till god lönsamhet. De årliga produktionsmålen uppges räcka till cirka en halv miljon batteripack i fordonsapplikationer (reds. anm., oklart vilken enhet per batteripack som menas) [13]. Projektet väntar ännu på grönt ljus från nationella myndigheter vilket bland annat innefattar ett miljögodkännande (EIA) [14]. Värt att nämna är att Northvolt har startat ett JV med företaget Galp för att bygga Europas största produktionsanläggning för litiumkonvertering i Portugal, beräknad produktionsstart är år 2025 [15].

Portugal var först med ett interoperatibelt laddningsnätverk

Ett problem i många länder, inte minst Sverige, är bristande interoperabilitet mellan olika laddningsoperatörer. Det har dock hänt en del på området, bland annat en svensk branschöverenskommelse för att kunna använda vanliga betalkort [16]. Portugal var dock först i världen med ett nationellt interoperatibelt laddningsnätverk [17]. Nätverket heter MOBI.E och startade redan år 2008 i partnerskap mellan forskningsinstitut och privata teknikbolag, men är numera ett statligt ägt bolag [18]. MOBI.E har lyckats samla alla portugisiska elbolag och operatörer i ett och samma system [19], som jag tolkar det är i princip alla publika laddare i Portugal är anslutna till MOBI.E. Systemet är åtminstone delvis drivet av regleringar som stipulerar att IT, betal och kommunikationssystem hos elbolag och operatörer är kompatibla med MOBI.E [19]. MOBI.E funkar så att användaren av ett laddbart fordon registrerar sig hos ett elbolag (ofta samma som för hushållselen), erhåller ett kort/konto, laddar på valfri laddpunkt oavsett operatör och får sedan hem en faktura [19]. Fakturan är en sammanställning av flera avgifter – elbolaget tar betalt för förbrukad el/tid och operatören för användning av den fysiska laddningsinfrastrukturen. MOBI.E visar realtidsdata över det publika laddningsnätverket på sin hemsida. Just nu finns det totalt 2 545 publika laddstationer och 4 678 publika laddpunkter i nätverket [19].

Portugal var tidiga med att satsa på ett sömnlöst publikt laddningsnätverk, men det är svårt att hävda att landet har en ledande position idag inom publik laddning. I företagets Leaseplans årliga rapport ”EV readiness Index 2022” rankas Portugal som en av de sämsta länderna i Europa inom kategorien ”Charging maturity” [20]. Bland annat på grund av få publika laddare per laddbar bil och få snabbladdare efter motorvägarna [20].

Egen kommentar

Hoppas ni har uppskattat vår djupdykning i Sydeuropa. Spanien, Italien och Portugal är länder som vanligen inte förknippas med e-mobilitet. Dessa länder har dock tillsammans en betydande del av EU:s fordonsflotta, fordonsproduktion och nybilsförsäljning. Det har gått snabbare i de nordeuropeiska länderna men det börjar även ta fart längre söderut. Det finns en del att lära. Portugal är intressanta dels som föregångsland för användarvänlig publik laddning, dels som ett strategiskt viktigt land för Europas batteriindustri genom sina stora tillgångar av litium.    

Referenser

[1] World Bank. 2022. länk

[2] Best Selling Car. 2022. länk

[3] Knoema. 2022. länk

[4] The Global Economy. 2022. länk

[5] Wallbox. 2022. länk

[6] EIB. 2022. länk

[7] Enel Green Power. 2020. länk

[8] World Population Review. 2022. länk

[9] IEA. 2022. länk

[10] Euronews. 2021. länk

[11] Electrek. 2022. länk

[12] Mining.com. 2022. länk

[13] Savannah. 2022. länk

[14] Proactive Investors. 2022. länk

[15] Northvolt. 2021. länk

[16] Elbilen. 2022. länk

[17] International Trade Adminstration. 2021. länk

[18] Energy Cities. 2022. länk

[19] MOBI.E. 2022. länk

[20] Leaseplan. 2022. länk