Arkiv / Samhälle

Spanien som elfordonsland

Creative commons license

Stor fordonsproducent

Spanien är den näst största fordonstillverkaren i Europa och den åttonde största i världen [1]. År 2021 tillverkades 1,6 miljoner bilar, en halv miljon lätta transportfordon, drygt 1.000 bussar och drygt 60.000 lastbilar [2]. År 2020 var 4 procent av de tillverkade personbilarna laddhybrider och 2,5 procent var elbilar [3]. Det finns 16 fordonsrelaterade produktionsanläggningar i landet [4].

Den spanska bilindustrin står för 10 procent av landets BNP och 18 procent av det totala exportvärdet. Det är 300.000 personer anställda i fordonsindustrin. På europeisk nivå är Spanien den ledande tillverkaren av kommersiella fordon, näst störst på personbilar och på fjärde plats när det gäller komponenter [5].

Enligt en analys från den spanska finansgruppen Caixa Foundation är fordonsindustrins betydelse för landets export och bruttoförädlingsvärde (GVA) på samma nivå som Frankrike och Italien, drygt 1 procent. Det är samma nivå som andra stora fordonsländer som Frankrike och Italien, men betydligt lägre än de länder som ligger högst, vilket är Slovakien, Tjeckien och Tyskland med 7-8 procent vardera [6].

Europa är största exportmarknaden

Mer än åttio procent går på export och år 2020 gick 60 procent av fordonsexporten till Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien [6]

Ett av fem stora billänder i EU

Antalet registrerade personbilar i Spanien var år 2020 var drygt 25 miljoner, en tiondel av EU-flottan. Landet utgör tillsammans med Tyskland, Frankrike, Italien och Polen de fem stora billänderna i EU. Tunga lastbilar fanns det ungefär en halv miljon, att jämföra med Sveriges drygt 80.000 st [7].

Relativt låg andel elfordon

Endast 0,6 procent av personbilarna i trafik är laddbara. De är jämnt fördelade mellan laddhybrider och fullelektriska bilar. Årets fyra första månader stod laddhybrider för 8 procent av nyregistreringen i Spanien och batterielbilarna stod för ytterligare 4 procent [8]. Motsvarande siffror för Sverige är 24 respektive 27 procent [9].

Stöd till infrastruktur och elbilar

Spanien har infört nationella stödprogram (Moves) med en budget på 400 miljoner euro till 2023. Man har aviserat att budgeten kan komma att fördubblas. Man ger stöd till laddinfrastruktur för privatpersoner, små och medelstora företag, snabbladdning och ultrasnabbladdning. Batterielbilar är undantagna från registreringsavgift.

Laddhybrider med räckvidd mellan 3 och 9 mil berättigar till 4.500 euro, eller 7.000 euro om man skrotar en bil som är minst sju år gammal. Laddbara bilar med längre räckvidd än 9 mil berättigar till 4.500 euro, eller 7.000 euro om man skrotar en bil som är minst sju år gammal. Det gäller bilar med inköpspris upp till 45.000 euro eller 53.000 euro för 8- och 9-sitsiga bilar [10, 11].

Företag erhåller motsvarande subventioner med olika nivåer beroende på företagsstorlek, fordonstyp och om befintlig bil skrotas. Förmånsvärdet är 30 procent lägre för elbilar och laddhybrider som kostar mer än 40.000 euro och 20 procent lägre för bilar från 35.000 euro. Statliga stöd varierar för olika delar av landet.

Man ger stöd mellan 30 och 40 procent för laddinfrastruktur för att installera publika och privata laddare. Mindre kommuner får extra stort stöd [10, 12, 13].

Inga miljözoner för enbart elfordon

Det finns en möjlighet för spanska städer att införa nollemissionszoner. Ingen stad har ännu infört sådan. Däremot har flera större städer, i likhet med många andra i Europa, miljözoner där man utestänger äldre dieseldrivna och bensindrivna fordon [14].

Stöd till fordonsindustrin

Spanska regeringen erbjuder ett offentlig-privat samarbete (PERTE). Det ska stödja projekt som har potential av strukturell betydelse för omställning och innovation. Sedan sommaren 2021 finns ett program för stöd för tillverkning av elektrifierade och uppkopplade fordon. Staten kan dela ut 4 miljarder euro till 2023 [15].

VW bygger batterifabrik

Vokswagen-gruppen och Seat har sök medel från det programmet PERTE. I april annonserade företagen en gemensam ansökan om att satsa 7 miljarder euro på elfordon, batteritillverkning och ytterligare produkter i värdekedjan. Batterifabriken ska etableras i Valencia. Batterifabriken med en kapacitet på 40 GWh per år ska bli Volkswagens första utanför Tyskland och starta 2026. En månad senare aviserades ytterligare investeringar på flera miljarder euro på att producera elbilar i flera Seatfabriker i Spanien [16].

Egen kommentar

Spanien är ett av Europas största länder. De har en betydande fordonsindustri. Trots den stora omställningen mot eldrift i EU hittade jag inte mycket om läget för elektromobilitet i spansk fordonsindustri. Kanske läsare vet mer – i så fall tipsa gärna.

Tydligt är att den inhemska försäljningen av eldrivna fordon varit blygsam. Andelen elbilar hittills i år är låga 4 procent, vilket är hälften av EU i genomsnitt och betydligt lägre än exempelvis Tyskland eller Sverige.

Landets fordonsindustri är viktig för ekonomi och sysselsättning. Man exporterar mer än hälften av produktionen till andra europeiska länder. Det bör betyda att eldrivna fordon och deras komponenter inklusive batterier kommer bli högt prioriterat framöver. De kraftiga subventioner och branschstöd som landets regering infört sedan 2020 är ett tecken på det.

Skrotpremie till endast 7 år gamla bilar är ovanligt. Det illustrerar dilemmat att flottan omsätts långsamt. Samtidigt ger förtida utskrotning ett ökat resursuttag som får vägas mot klimatvinst. Påslaget 2.500 euro låter måttligt. Hur många bilar är värda mindre än så efter sju år i Spanien?

Källor

[1] https://www.investinspain.org/content/icex-invest/en/sectors/automotive.html

[2] https://www.acea.auto/figure/motor-vehicle-production-in-eu-by-country/

[3] https://www.statista.com/statistics/1248620/production-cars-units-fuel-type-spain/

[4] https://www.acea.auto/files/ACEA_Pocket_Guide_2021-2022.pdf#page=11

[5] https://www.investinspain.org/content/icex-invest/en/sectors/automotive.html

[6] https://www.caixabankresearch.com/en/sector-analysis/industry/spains-automotive-industry-strategic-and-undergoing-transformation

[7] https://www.acea.auto/files/ACEA-report-vehicles-in-use-europe-2022.pdf

[8] https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/spain

[9] https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/

[10] https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/spain/incentives-legislations

[11] https://autovista24.autovistagroup.com/news/spain-introduces-moves-iii-incentive-scheme/

[12] https://blog.wallbox.com/spain-ev-incentives/.

[13] https://www.electrive.com/2021/04/11/spain-announces-new-e-mobility-subsidy-programme/

[14] https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/spain

[15] https://www.mincotur.gob.es/en-us/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/perte.aspx

[16] https://www.volkswagenag.com/en/news/2022/03/volkswagen-group-and-seat-reveal-electrification-plan-for-spain.html