Arkiv / Samhälle

Koppar: Inget grönt utan rött

Creative commons license

I mer än 7 000 år har den röda metallen koppar gjort tjänster för mänskligheten. Gruvbrytningen var dock begränsad innan den industriella revolutionen. Endast 10 kton/år var den globala kopparbrytning 1750 [1]. När den industriella revolutionen kom och framför allt när elektriciteten infördes och spreds ökade efterfrågan på koppar radikalt.

2021 bröts 21 000 kton/år [2]. Det är en rejäl ökning från 10 kton/år. En annat sätt att räkna är per capita. 2020 använde vi mer är 3 kg/person och år globalt. 1950 var siffran snarare cirka 1 kg/person och år [3].

Det finns givetvis en del återvinning. Ungefär 3 000 kton/år är återvunnet koppar av de 24 000 kton/år som användes 2018. Det finns också en hel del koppar i alla de tekniska system vi har. En uppskattning är att 450 000 kton koppar är lagrat i de ledningarna och annat som vi har globalt [3].

Nu kommer vi behöva ännu mer koppar för att klara den gröna omställningen. Grundämnet behövs till elfordon, laddinfrastruktur och elledningar.

OmEV har skrivit om hur mycket koppar som behövs för elfordon och laddningsinfrastruktur innan. Beräkningen visade att det totala kopparbehovet 2030, utslaget per BEV, blir 130 kg och då räknat från kraftgenerering, nät- och laddningsinfrastruktur till fordon. En viktig slutsats var att laddinfrastruktur behöver mycket koppar [4,5,6].

Analytikerna är dock oroliga att det ser ut att bli en obalans mellan efterfrågan och utbud på koppar under 2020-talet. I ett utmärkt poddavsnitt från Bloomberg går analytikern Nick Snowdon från Goldman Sachs genom situationen för koppar [7,8].

Priset för koppar har ökat från cirka 5000 USD/ton 2017 till cirka det dubbla 2022. Den senaste tiden har dock priset sjunkit lite.

Enligt Nick Snowden beror dock det tillfälliga prisfallet på att efterfrågan från Kina har minskat på grund av de nya restriktionerna. Vad som händer i Kina har så stor betydelse för kopparmarknaden på grund av deras dominans i kopparanvändningen. Numera så använder Kina 58 procent av den årliga användningen [14]. Kinas andel har ökat rejält. 1997 stod Kina för cirka 10 procent av den årliga kopparanvändningen.

Den gröna omställningen driver efterfrågan på koppar under 2020-talet

Den stora efterfrågeökningen på koppar framåt kommer från den gröna omställningen enligt Snowdon [7].  Han definierar de gröna teknologierna som elfordon, laddinfrastruktur, solceller och vindkraft. 2022 stod de för cirka 1 500 kton/år av efterfrågan på koppar.

Enligt Goldman Sachs analys kommer efterfrågan öka mycket. 2025 tror de att 3 000 kton/år används för de gröna teknologierna. 2030 är prognosen 6 000–7 000 kton/år. De kommer då stå för 20 procent av efterfrågan på koppar globalt [7].

Inga koppargruvor startar

Det stora problemet framåt är dock att för få nya gruvor kommer igång trots ökat pris och en prognos om ökad efterfrågan. Enligt Goldman Sachs har inga nya koppargruvor fått tillstånd att starta de senaste två åren [7].

Det finns flera skäl att inga nya gruvor startas globalt. Den främsta är minnet av situationen som hände tidigare under 2000-talet. Kopparpriset ökade snabbt. Nya gruvor startade snabbt. Men priset dök på grund av överproduktion. Under 2013/2014 hade koppargruvindustrin en hård period och många var på väg att gå under. Minnet av den här perioden finns kvar och branschen är tveksam att investera fel [7].

Ett annat skäl är större hållbarhetskrav på ny gruvbrytning. Det tar längre tid att få tillstånd för nya gruvor. Det är inte bara i Europa och USA som kraven ökat. Enligt Goldman Sachs så är ESG-kraven kanske hårdast i Chile, som är landet som har mest koppargruvbrytning just nu [7].

Ett tredje skäl är bristen på kompetent personal som kan starta gruvor. Det gör det svårt att få i gång gruvor, men det är också så att kostnaderna för att starta gruvor har ökat pga. ökade lönekostnader för de få personer som kan göra arbetet [7].

Svårt att byta ut koppar

Den uppenbara lösningen är att substituera koppar till något annat ämne som har liknade egenskaper. Enligt Goldman Sachs så är dock inte koppar lätt att byta ut. Grundämnet har väldigt bra egenskaper som efterfrågas.

Det är också så att ämnen som kan substituera koppar, som till exempel aluminium, har också gått upp i pris.

En mer trolig prognos är att koppar inte kommer bytas ut utan ingenjörerna kommer fokusera på att minska mängden koppar som användas för till exempel en elbil när priset går upp [7].

Inte troligt att efterfrågan minskar trots ökat kopparpris

Ett annat sätt för att få balans i marknaden är att efterfrågan minskar snabbt med ökade priser. Analytikerna tror dock att för koppar så kommer det inte hända. Skälet är att för många produkter, som koppar är en del av, så är grundämnets kostnadsandel en relativt liten del. För till exempel en elbil så behöver kopparpriset öka väldigt mycket för att dämpa efterfrågan på elbilar.

Ökat pris behövs för fler gruvor

För att minska växthusgasutsläppen från elsystemet och transportsystem så behövs mer koppar.

Enligt Goldman Sachs så måste priset öka mycket mer för att investeringar i gruvor ska ske. Samt beslutsfattare i världen måste förstå att koppar behövs för att vi ska klara omställningen.

Nick Snowdon tror att precis som för till exempel litium kan det bli aktuellt för slutanvändarna av koppar att investera direkt i kopparbrytning för att få tillgång till grundämnet under 2020-talet. Han tror att vi inom 2–3 år kommer se sådana affärer.

För att beskriva vilken prisökning som kan ske så gör Snowdon en jämförelse med litium som har gått upp fem till sex gånger i pris.

Egna kommentarer

Den röda metallen har varit en viktig del i flera historiska omställningar. Koppar är essentiell del av den gröna.

Nu verkar det som utbudet av koppar kan vara begränsade för omställningen. Jag har läst ett flertal rapporter som visar på liknade analyser som Goldman Sachs.

Mänskligheten brukar dock vara kreativ när pris ökar. Vi får se vad som händer.

Referenser 

[1] Radetzki, M. 2009. “Seven Thousand Years in the Service of Humanity—The History of Copper, the Red Metal.” Resources Policy 34 (December): 176-184. Länk

[2] Copper demand, supply, and associated energy use to 2050. USGS. (pdf)

[3] The World Copper Factbook 2021. (pdf)

[4] Fixar Tomten kopparsnören runt årets julklappar, eller tar resurserna slut? 2017 omEV

[5] Copper power cable underpins the energy transition (pdf)

[6] Automotive copper demand to increase (pdf)

[7] Why Copper May Be One of the Tightest Markets The World Has Ever Seen. Poddavsnitt. Odd Lots. Bloomberg. 30 maj 2022.

[8] Why Copper May Be One of the Tightest Markets the World Has Ever Seen. The copper squeeze could be bigger than oil. Bloomberg. (Bakom betalvägg).

[9] LME Copper.

[10] The Pathway for Copper to 2030 Copper Market Analysis May 2022. (pdf)

[11] Copper is the New Oil. Goldman Sachs. 2021.

[12] Exchanges at Goldman Sachs. Copper is the New Oil Nick Snowdon, Commodities Strategist, Goldman Sachs Research Host, Allison Nathan. Recorded: May 14h, 2021

[13] Glöser, Simon, Marcel Soulier, and Luis A. Tercero Espinoza. ”Dynamic analysis of global copper flows. Global stocks, postconsumer material flows, recycling indicators, and uncertainty evaluation.” Environmental science & technology 47.12 (2013): 6564-6572.

[14] Commodity Markets : Evolution, Challenges and Policies. World Bank. 2022.

[15] Ciacci, L., Fishman, T., Elshkaki, A., Graedel, T.E., Vassura, I. and Passarini, F., 2020. Exploring future copper demand, recycling and associated greenhouse gas emissions in the EU-28. Global Environmental Change, 63, p.102093.