USA och innovationskritiska metaller och mineral för batterier

Creative commons license

USA är efter.

Kina dominerar värdekedjan inom batterier och tillverkar den stora majoriteten av fordonsbatterier i dagsläget och enligt befintliga trender verkar landet fortsätta att vara störst [1].

I den senaste analysen från Benchmark Mineral intelligence finns det planer på en tillverkningskapacitet på 6 387,6 (GWh) li-jon batterier till 2031. Det totala antalet planerade giga-anläggningar för li-jon batterier är mer än 300 till 2031. 226 kan ligga i Kina, 30 i Europa och endast 23 i USA. Kinas produktionskapacitet kan vara 4 500 GWh 2031. Det är 70 procent av den möjliga globala kapaciteten 2031 [2,3].  I IEA:s nya Global EV Outlook 2022, som släpptes igår, så uppskattar de att USA producerar 10% av alla elfordon och 7% av alla elfordonsbatterier just nu [4].

Europa har satsat på att koordinera sig genom European Battery Alliance (EBA), som startade 2017. EBA har målet att utveckla en innovativ och konkurrenskraftig batterivärdekedja i Europa [1].

USA:s politiska ledarskap och de federala myndigheterna försöker också satsa genom att lägga strategier, koordinera sig, minska problemen att starta gruvor och öka de statliga investeringarna.

Strategier och analyser

President Trump satsade på en strategi 2017 för att öka USA:s satsningar på kritiska metaller och resurser [5]. President Biden har fortsatt. Februari 2021 släppte administrationen A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals [6]. Strategierna handlar inte enbart om resurser för batterier utan till fler produktgrupper.

100 dagar efter Bidens strategipresentation var en rapport klar. De federala myndigheterna gjorde en analys av vad som behövs göras i USA för att säkra tillgången till innovationskritiska metaller och mineraler. En av de fyra produktgrupper de analyserade var batterier. Deras slutsats var mer trygga och resilienta värdekedja krävs för att USA ska behålla sin nationella säkerhet, ekonomiska trygghet och teknikledarskap. Det behövs fokus och investeringar [7].

Inom batterierna startade de Federal Consortium for Advanced Batteries, som är ett samarbete mellan federala myndigheter i USA med målet att säkra produktionen av li-jon batterier i USA.

Samarbetet har tagit fram en strategi som heter NATIONAL BLUEPRINT

FOR LITHIUM BATTERIES 2021–2030, som blev klar i juni 2021 [8]. Strategin är framtagen i dialog med industrin och har fem mål:

  • säkra tillgång till rå- och raffinerat material och hitta alternativ för att säkra kritiska mineraler för kommersiella och försvarstillämpningar.
  • stöd en amerikansk uppbyggnad av materialbearbetning för att möta efterfrågan på inhemsk batteritillverkning.
  • stimulera amerikansk tillverkning av elektroder, celler och pack.
  • möjliggör återvinning och återanvändning i skala i USA.
  • behåll och utveckla ledarskapet inom USA:s batterikunnande genom att ge stöd till forskning, utbildning och vidareutbildning.

Mer statliga investeringar

Biden-administrationen la ett stort paket för federala investeringar i infrastruktur och jobb 31 mars 2021. Paketet heter The Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA). Det första förslaget var på 4 000 miljarder USD. Den var många förhandlingar mellan presidenten, kongressen och senaten. Till slut blev förslaget lag under november 2021. Som en del i förhandlingen introducerades också satsningar på att bygga upp batterivärdekedjor i USA. Sex miljarder USD ska användas för att bygga processkapacitet, celltillverkning och återvinning av kritiska metaller för batterier [9-11].

En del av det nationella försvaret

Nästa steg i USA:s satsning var att President Biden 31 mars 2022 använde Section 303 of the Defense Production Act (DPA) of 1950 för kritiska metaller till batterier. En förenklad beskrivning är att USA numera ser tillgången till kritiska metaller och mineraler för batterier som en essentiell del av det nationella försvaret. Min tolkning är att användningen av DPA också möjliggör att speciella försvarsbudgetmedel kan användas för att bygga upp kapacitet [10,11].

Kortare tillståndsprocesser för gruvor

En annan process är att administrationen vill förenkla processen att öppna gruvor. USA har en gruvlag från 1872. Lagen heter General Mining Law. De behöver förenkla tillståndsprocessen [8].

Trots alla satsningar finns det flera senatorer som vill att Biden ska satsa ännu mer och förenkla ännu mer. De hävdar bland annat att det tar sju-tio år att få tillstånd att bedriva gruvverksamhet i USA. Det innebär att inga nya amerikanska gruvor kan producera material förrän på 2030-talet med befintliga regler. Det är en stor konkurrensnackdel för USA eftersom i länder som Kanada och Australien tar processen enbart två till fyra år [14].

Många tillståndsprocesser är i gång för att kunna bryta mer metaller från nya gruvor i USA. De stöter dock på lokalt motstånd från lokala grupper som vill skydda sin närmiljö. En aktör i gruvindustrin säger att det finns en klar bild vad som behöver göras på nationell nivå, men det är en annan fråga vad lokala grupper kan tänka sig att tolerera [15].

Egna kommentarer

USA satsar och försöker koordinera sig.

När jag läste och lyssnade på seminarier om frågan återkom några slutsatser.

De anser att det behövs koordinering mellan många federala myndigheter och departement. Frågan är så bredd att det inte räcker att ge en myndighet uppdraget att driva frågan.

Det är mycket diskussioner att det är risk för USA:s nationella säkerhet att inte ha tillgång till värdekedjan för batterier.

De är oroliga att de saknar materialbearbetning och elektrodtillverkning i USA. Den delen av värdekedjan saknas delvis. Det är en del diskussion att speciellt satsa på den delen.

Om inte USA säkrar upp sina egna värdekedjor så finns det politiker som anser att USA inte borde satsa lika mycket på subventioner för elfordon och laddinfrastruktur. Argumentet är varför ska vi använda skattepengar för något som bara gynnar Kina.

Det är också tydligt att de anser att återvinning är viktigt, men det kommer inte räcka. Det behövs många nya gruvor och det snabbt.

Referenser

[1] The US should treat climate policy as economic policy. Brookings. Brookings. 12 april 2022. Länk

[2] GLOBAL GIGAFACTORY PIPELINE HITS 300; CHINA DOMINATES BUT THE WEST GATHERS PACE. Benchmark’s May 2022 Gigafactory Assessment. 22 maj 2022.

[3] LITHIUM ION BATTERY PIPELINE BREAKS THE 6 TWH CAPACITY BARRIER. Benchmark Mineral Intelligence. 22 april 2022. länk

[4] IEA. Global EV Outlook 2022.

[5] A Presidential Document by the Executive Office of the President on 12/26/2017. A Federal Strategy To Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals. 2017.

[6] Executive Order on America’s Supply Chains. Feb 24, 2021 PRESIDENTIAL ACTIONS. Länk

[7] BUILDING RESILIENT SUPPLY CHAINS, REVITALIZING AMERICAN MANUFACTURING, AND FOSTERING BROAD-BASED GROWTH. Juni 2021. (pdf)

[8] NATIONAL BLUEPRINT FOR LITHIUM BATTERIES 2021–2030. Juni 2021. (pdf)

[9] President Biden’s Bipartisan Infrastructure Law.

[10] Biden signs $1 trillion bipartisan infrastructure bill into law, unlocking funds for transportation, broadband, utilities. CNBC. 15 november 2021.

[11] Testimony of Dave Howell Acting Director and Principal Deputy Director Office of Manufacturing and Energy Supply Chains Director, Vehicle Technologies Office. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy U.S. Department of Energy For a Hearing on Critical Mineral Demand Before the United States Senate Energy and Natural Resources Committee April 7, 2022 Washington, D.C. (pdf)

[12] Memorandum on Presidential Determination Pursuant to Section 303 of the Defense Production Act of 1950, as amended. 31 mars 2022. Länk

[13] The Defense Production Act of 1950: History, Authorities, and Considerations for Congress Updated March 2, 2020 (pdf)

[14] More US critical minerals action needed. Senators urge Biden to use all tools to boost domestic supply Metal Tech News – April 4, 2022.

[15] Biden’s agenda requires batteries. Building them is dirty business. Politico.