Arkiv / Teknik

Batterier: Volkswagens satsningar

Creative commons license

Tidigare under våren har omEV skrivit en serie om produktion av battericeller inom Europa – vad är på gång och vilka aktörerna är (se länkar till tidigare brev i slutet av detta brev).

En aktör som vi inte hade med var Volkswagen då deras aktiviteter kräver ett eget nyhetsbrev.

VW agerar på flera fronter och i olika konstellationer, de är aktiva i produktion av dagens och morgondagens batterikoncept och säkerställer hela leverantörskedjan. Storslagna planer på flertalet Gigafactories i Europa och VW satsar för fullt på fastfasbatterier.

Batteriproduktion motsvarande 240 GWh/år är planen

Att VW planerar cellproduktion både i egen regi och tillsammans med andra är nog ingen nyhet för de flesta i branschen. VW ska vara med och säkerställa byggnationen av 6 anläggningar i Europa som tillsammans producerar 240 GWh/år, vilket ska täcka stora delar av VWs behov [1]. Den första anläggningen är Northvolts Skellefteå-fabrik och den andra är i Salzgitter, ca. fem mil sydväst om Wolfsburg, och där det planeras för produktionsstart 2025. I ett första skede är produktionskapaciteten på 20 GWh/ år, vilket är tänkt att dubbleras [2].

Den tredje produktionsanläggningen kommer vara utanför Valencia i Spanien, inte långt från SEAT-fabriken och ska stå klar 2026 [3]. Totalt tänker VW investera 7,7 miljarder Euro i ett e-mobility center i Spanien och en produktionsanläggning för battericeller (40 GWh/år) är en väsentlig del av denna investering (ca. 3,5 miljarder Euro) [4,5].

När det kommer till de resterande produktionsanläggningarna kommer den fjärde byggas någonstans i östra Europa, men plats är inte vald än. För de sista två anläggningarna finns det nog än så länge bara planer, inget mer specifikt om placering har kommunicerats från VW. [6]

Gotion – strategisk partner för cellutveckling

För ett år sedan presenterade VW sina planer för framtiden när det kommer till batterier, vilket omEV rapporterade om (MAGNUS: länk till 16/3 2021). Då berättade VW bland annat att de tänker använda samma cellformat till flera olika cellkemier – en prismatisk cell. Detta kommer VW göra tillsammans med kinesiska celltillverkaren Gotion. Under 2021 fördjupade företagen sitt strategiska samarbete för att utveckla celler till VW [7]. VW har investerat drygt en miljard Euro i Gotion och är nu majoritetsägare med drygt en fjärdedel av aktierna [8].

Gotion har planer på att lista sig på börsen i Schweiz (SIX Swiss Exchange) efter att kinesiska myndigheter har gett klartecken till att bolag listade på börsen i Shenzhen även kan lista sig i Tyskland och Schweiz [9,10].

Eget bolag och säkrade leveranser av råmaterial

I slutet av förra året meddelade VW att de kommer samla sin batteriverksamhet inom ett eget bolag för att inom Europa hålla samman hela värdekedjan för batterier – från att bearbeta råvaror till att utveckla ett enhetligt Volkswagen-batteri och återvinning [11].

För att säkerställa leverans av framför allt kobolt och nickel har VW i Kina slutit avtal (MoU) med Huayou Cobalt och Tsingshan Group [12]. Enligt VW kommer detta i långa loppen kunna resultera i en kostnadssänkning på 30-50 procent (av råmaterialen? Red.anm.). Och som flera andra OEM:er har VW anslutit sig till Initiative for Responsible Mining Assurance (MAGNUS: länk: https://responsiblemining.net) för hållbara leverantörskedjor och brytning av råmaterial till batterier [13].

Packtillverkning i Braunschweig

Det är inte bara celler som VW utvecklar och producerar, även batteripack görs in-house i en anläggning i Braunschweig (mellan Salzgitter och Wolfsburg). I fjol påbörjades utbyggnaden av anläggningen och 300 MEuro har investerat i att utöka den årliga produktionskapaciteten från 250.000 till 600.000 pack; allt för att säkerställa efterfrågan av fordon baserade på MEB-plattformen, men även andra modeller [14]. Troligtvis kommer anläggningen att byggas ut ytterligare.

För att utveckla konstruktionen och sammansättningen av celler till moduler och/eller pack kommer VW göra detta tillsammans med Bosch, vilket de meddelade i början av året [15]. I ett första läge sätter de båda företagen upp ett gemensamt projekt för att utforska möjligheterna till att skapa ett samägt företag, vilket tidigast kan ske i slutet av 2022.

Fastfas-batterier är slutmålet

I Salzgitter öppnade VW under 2021 även ett forskningslaboratorium för dagens och morgondagens batterikoncept [16]. Detta är det första steget till en egentillverkad battericell som är tänkt att produceras från 2025. Totalt rör det sig om fyra olika anläggningar för cellutveckling och testfaciliteter och VW har investerat runt 70 MEuro i dessa anläggningar [17]. I slutet av 2022 förväntas över 1000 personer arbeta i forskningslaboratorierna; 250 av dessa är batterispecialister [17]. Volkswagen of America har sedan några år byggt ett batterilab för testning och utveckling av celler och pack och förväntas öppna nu under våren [18,19].

VW investerar friskt i fastfas-batterier och specifikt i Quantum Space, där VW sedan 2012 investerat runt 255 miljoner Euro [20]. Med fastfas-batterier menar VW att räckvidden för en e-Golf kan öka från 231 km (WLTP) till närmare 750 km om batteripacket har samma volym [21].

För att säkerställa framtida teknologier, inklusive råmaterial, har VW nyligen slutit tre strategiska avtal. Det första är med Umicore för att säkerställa leverans av katodmaterial till dagens Li-jonceller och det andra är den australiensiska litium-leverantören Vulcan Energy Resources [22]. Det tredje är cell-utvecklaren 24M, vilka norska Freyr har licensavtal med och där nu VW äger 25 procent av 24M [23,24].

Egna kommentarer

VW är enormt dedikerade för att elektrifiera sina fordonsmodeller och investerar friskt längs hela värdekedjan för batterier. De är nog den OEM som är mest ’på hugget’ och de försöker investera ikapp till de som kanske har ett försprång rent teknologiskt när det kommer till batterierna.

Vi har under de senaste åren sett hur VW investerar i t.ex. Northvolt, allt för att säkerställa långsiktig leverans av battericeller. Ingen annan europeisk OEM har hittills visat ett så starkt engagemang för batteriproduktion och deras mål är ytterligare tre produktionsanläggningar. En anläggning i närheten av Skoda-fabriken i Tjeckien är nog inte helt otänkbart för VWs fjärde fabrik.

När VW räknar GWh är det dock inte helt klart om de enbart menar personbilar, eller om de även inkluderar kommersiella fordon. Är hela VW-koncernen inräknat eller bara VW? 240 GWh/år motsvarar ungefär 2,9 miljoner ID.4 (82 kWh batteri).

När det kommer till deras estimeringar om räckvidd med ett fastfas-batteri återstår att se vad det blir.

Länkar till omEVs rapportering om övriga satsningar på produktion av battericeller:

Cellproduktion del 1: Norge

Cellproduktion del 2: Gigafactories i UK

Cellproduktion del 3: Koreanska satsningar i Europa

Cellproduktion del 4: Kinesiska satsningar i Europa

Cellproduktion del 5: Europa

Cellproduktion del 6: Produktion av battericeller i Europa – en sammanfattning

[1] Volkswagen Group set to unleash value in battery-electric autonomous mobility world

[2] Volkswagen founds battery unit in Europe

[3] Volkswagen Group and SEAT reveal electrification plan for Spain

[4] VW to Invest $7.7 Billion in Spanish Electric-Car Hub

[5] VW settles on location for Spanish battery plant

[6] VW confirms plans for battery plant near Valencia

[7] Volkswagen Group Will Develop Unified Cell With Gotion High-Tech

[8] VW is now majority owner of Gotion High-Tech

[9] Volkswagen-backed battery maker Gotion High-Tech plans Swiss listing

[10] Shanghai-London Stock Connect to include Germany, Switzerland

[11] Volkswagen Group creates European company for its battery business

[12] Volkswagen unveils Asian ventures to secure e-battery materials supply

[13] Volkswagen Group joins the Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)

[14] VW expands battery system production

[15] Bosch & VW look to establish battery venture

[16] New battery laboratories: Volkswagen takes the next step towards developing and producing own battery cells

[17] VW Components opens battery research lab in Salzgitter

[18] Volkswagen begins building battery lab in Chattanooga

[19] VW to introduce 25 EVs in the US by 2030

[20] VW clears next $100Mn for QuantumScape’s solid-state tech

[21] S is for Solid-State Battery

[22] VW signs battery deals with Umicore, 24M and Vulcan Energy

[23] VW to take over 25% of 24M Technologies

[24] Freyr signs licensing deal with 24M