Arkiv / Samhälle

Tips på event

Creative commons license

24 mars (15-16). TEDxKTHSalon: Vägen mot grön och ren energi. Online.

24 mars. Presseminarium: Finansieringsstrategi. Fossilfritt Sverige. Digitalt och Balalajkan, Jakobsgatan 24, Stockholm

29 mars. WEBBINARIUM OM UPPHANDLINGAR AV TRANSPORTER. BioDriv Öst och Fossilfritt Sverige. länk

30 mars. Från ord till handling inom vägtransporter FFI-konferens 2022. Stockholm och Digital

31 mars (13-15). SamspEL Arena. Konsumenternas roll i Elsystemet. Power Circle. Digitalt

4 april. Elsparkcyklar – en del av morgondagens hållbara transportsystem? Drive Sweden. Lindholmen Science Park. Rundabord

5 april. WEBBINARIUM – KOMMUNENS ROLL I UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUR. BioDriv Öst och Stockholms stad. Online

5 april. Theme 5: Integration of Transportation and Energy Systems. Swedish Electromobility Centre. Online

5 april. Värt att veta om vätgas. Högskolan i Gävle och Sandbacka Science Park. Sandbacka park

5 april ”Energimärkning av lätta fordon”  “Statens energimyndighet analysera just nu möjligheten att förbättra vägledningen till konsumenter om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp vid försäljning och marknadsföring. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på en vägledning exempelvis i form av en märkning, som väger in energianvändning och koldioxidutsläpp, och som tar hänsyn till fordonets hela livscykel. Även luftföroreningar ska beaktas. Utformningen av märkningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 om fastställande av en ram för energimärkning kan utgöra en utgångspunkt för arbetet. Såväl insatser på EU-nivå som nationella åtgärder bör övervägas. EU:s konkurrensregler ska beaktas. I uppdraget ingår att ta fram nödvändiga författningsförslag. Alla förslag ska åtföljas av en konsekvensutredning. Vägledningen ska vara lättförståelig för konsumenten. “ Den 5 april kommer vi att anordna en digital hearing och information om detta ligger på vår hemsida, se länkar nedan. Digital hearing om energimärkning av lätta fordon (energimyndigheten.se) Anmälan till hearing om energimärkning av lätta fordon (energimyndigheten.se)

5 april (15:30-17:00). DIGITALISATION OF BATTERY MANUFACTURING PROCESSES: WHY AND HOW? Battery 2030+. Digitalt

5 april. Styrmedel för framtiden. Bil Sweden. Näringslivets hus, Storgatan 19. Sal: Wallenbergaren

6-7 april. eComExpo. Arlandastad (seminarier går att se online). info

6 april. Frukostseminarium. Vätgasen i världen. Vätgas Sverige. Digitalt

6 april. PhD Network Lunch Webinar: Mapping Flows of Critical Raw Materials in Sweden for a Sustainable Energy Transition in the Transportation Sector–Today and Tomorrow. Swedish Electromobility Centre. Digitalt

6-7 april. LIGHTer International Conference 2022. Göteborg

20 april. Frukostseminarium. Kompetensbehov inom vätgas. Vätgas Sverige. Digitalt

28 april. Triple F Vårkonferens 2022. Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

28 april. Automotive Strategy Seminar 2022. FKG och Bil Sweden. Nacka – Stockholm

21 april Frukostmöte med IVAs Näringslivsråd och Robert Falck Stockholm, men också digitalt

21 april 16:00-17:30 Kan vätgas i tunga lastbilar bli ett alternativ till batterier? IVA. Stockholm, men också digitalt

3 maj. Power Electrification Summit. Svenska Mässan, Energimyndigheten, InnoEnergy. Svenska Mässan Göteborg.

4 maj. Trafikverkets årliga Forskning- och innovationsdag. Online

4 maj. Frukostseminarium. Är vätgasen det nya Klondyke? Vätgas Sverige. Digitalt.

17-18 maj. Vehicle Electronics & Connected Services.  Göteborg

15-16 juni. Advanced Engineering Stockholm. Kistamässan, Stockholm. Mässa

16-17 juni. Transportforum 2022. 16-17 juni. VTI. Linköping.