Arkiv / Teknik

Utbilda batteritillverkare

Creative commons license

Den europeiska batteribranschen har ett behov av 800 000 nya arbetare fram till 2025. De behöver kompetens [1].

Vi skrev om arbetsmarknaden för batterikunniga igår [2]. Idag fortsätter vi serien med ett brev om initiativ att utbilda batteritillverkare och andra i batterivärdekedjan.

Två av de största utmaningarna är hur snabbt kompetenshöjningen måste ske, men också att det finns begränsad erfarenhet av att bygga litium-jon-batterier i Europa. Det finns helt enkelt få att lära sig av [3].

Innan vi beskriver några globala satsningar inom batterier och kompetenshöjning, så några ord om debatten och åtgärder i Sverige för kompetenshöjning för en grön omställning.

Sverige och kompetensbristen 

Enligt Svenskt Näringsliv är bristen på kompetens inte bara ett problem för företagens möjligheter utan det kan också hindra den gröna omställningen [4], samt också vara en risk för Sveriges konkurrenskraft [5]. Röster höjs för att det offentliga måste ta ett större ansvar, som att till exempel fler korta kurser skapas som minskar trösklarna snabbt för till exempel omskolning.

Tillväxtanalys har precis publicerat en analys hur staten kan underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning. Deras analys tyder på att yrkesutbildningar är lyckade och att det finns positiva effekter av personalutbildningar, det vill säga utbildningar som helt eller delvis bekostas av företagen [6].

Arbetet har redan påbörjats i Sverige att öka kompetensen snabbare. Yrkesutbildningen har byggts ut rejält. Under 2022 införs förändringar för möjligheten för yrkesverksamma att kompetensutveckla sig inom ramen för det svenska omställningssystemet. Det innebär att man kan få råd, vägledning och coachning av omställningsorganisationerna redan under anställningen. Ett nytt statligt omställningsstudiestöd ger möjligheten att studera under maximalt 44 veckor och samtidigt få ersättning. Högskolelagen ändrades också 1 juli 2021 så att universitet och högskolor har fått ett ökat ansvar för det livslånga lärandet. KTH har numera målet att livslångt lärande ska gå från en procent till 20 procent av omsättningen av utbildningen inom några år [6].

Det finns också försök att på ett bättre koppla efterfrågan och utbud på korta kurser. I Västsverige har Göteborgsregionens kompetensnav tillsammans med RISE utvecklat sajten Kompetensmatchning.se där det till exempel finns en del kurser om e-mobility.

På Uppsala universitet finns numera en Masters-utbildning som heter Master’s Programme in Battery Technology and Energy Storage. Uppsala universitet har också en sommarkurs i Batterier för elektromobilitet, 7,5 hp (sista anmälningsdag 15 mars).

European Battery Alliance (EBA) Academy får medel

Europeiska kommissionen kommer att ge EIT InnoEnergy, 10 miljoner euro i finansiering för European Battery Alliance (EBA) Academy. Det blev beslutat i slutet av februari [7].

EBA Academy, som lanserades 2021, är ett program utformat för att omskola och uppgradera arbetsstyrkan över hela den europeiska batterivärdekedjan.

Tre EU-medlemsstater, Frankrike, Spanien och Ungern, har redan visat intresse att du kommer utnyttja EBA Academy [7].

EBA Academy knyter bland annat ihop utbildare med aktörer som vill utbilda sig. De har också utvecklat kursprogram inom olika batteriområden.

EU-projekt Albatts handlar om utbildning för elektromobilitet och batterier

EU-projektet Albatts (Alliance for Batteries Technology, Training and Skills) har uppdraget att ta fram nya utbildningar för elektromobilitet och batterier i Europa [8]. Projektet koordineras av Anders Norberg på Skellefteå kommun.

Albatts arbetar till exempel med att

  • beskriva önskade färdigheter och bra exempel
  • ta fram utbildningsplaner
  • ta fram utbildningsmaterial

Projektet innehåller mycket matnyttigt och det publiceras regelbundet rapporter, digitala föreläsningar och sammanfattningar om olika ämnen.

Några intressanta rapporter är t ex:

  • Albatts Sectoral Skills Strategy, first release länk
  • Albatts Sectoral Intelligence so far on job roles and skills länk

De har också genomfört många digitala seminarier som är möjliga att se efteråt här. Några av ämnena har varit kompetens för batteriåtervinning, vad EU:s batterilag kan betyda för jobben och reparationsjobb.

Northvolt är en av deltagarna i Albatts. Det svenska batteriföretagets erfarenheter att bygga upp och rekrytera personal finns med i rapporterna.

T ex finns uppgiften att i cellproduktion behöver ungefär 10–20 procent av arbetsstyrkan vara tjänstemän och 80–90 procent vara kollektivanställda [10].

Det finns till exempel ett stort behov av maskinoperatörer och produktionstekniker.

I Skellefteå har därför en vuxenutbildning för maskinoperatörer (24 veckor) utvecklats tillsammans med Northvolt. Kursutvecklingen är en del av och har fått stöd av Albatts.

Det finns tre yrkeshögskoleutbildningar i Skellefteå, som är relaterade till Northvolts behov. De är Produktionstekniker automatiserade tillverkningsprocesser, Processtekniker underhåll och driftssäkerhet och Produktionstekniker digitalisering och datorstödd tillverkning.

Anders Norberg berättade att det finns ett stort behov att utveckla VR-miljöer där de som utbildas kan lära sig hur det är att arbeta i en batterianläggning. Behovet av VR beror på att det är svårt att ha elever i de befintliga batteriproduktionsanläggningarna [9].

BattKOMP – norskt projekt om att kartlägga kompetensbehov för batterier

Norsk Industri, LO och Prosess21 startade tillsammans projektet BattKOMP förra året. Projektet har som syfte att kartlägga kompetensbehov för en storskalig batteri-industri i Norge.

De har publicerat två rapporter:

Den första rapporten innehåller tio förslag på vad Norge bör göra. Ett av förslagen är att de vill stärka det nordiska batterikompetenssamarbetet [11].

Den andra rapporten innehåller bland annat resultat från intervjuer med norska högskolor, universitet och institut om vad de erbjuder inom batterikunskap och vilka luckor som finns. De har också samlat in förslag på hur de kan arbeta vidare. Det finns en tabell på olika kunskapsområden som det önskvärt att få utbildning inom.

En av de mest intressanta presentationerna från deras analysarbete är att de har undersökt hur Northvolt har arbetat med rekrytering, men också hur Tesla/Panasonic jobbade med Nevada fabriken. De har bland annat sammanställt platsannonser. Ni kan läsa den genomgången här (pdf, 165 sidor).

I Norge kommer de starta en yrkesutbildning i batteritillverkning med både digitala- och klassrumsmoment till hösten [13].

Australisk analys av behov av ny yrkesutbildning för batterivärdekedjan

I en studie från Australien har de analyserat om deras yrkesutbildning behöver utvecklas när batteri-industrin växer.

Deras slutsats är att många av kurserna de har ger rätt färdigheter och kunskap. Men det behövs en del utveckling eftersom batterier måste tillverkas i så rena miljöer och nya produktionsmetoder behövs.

En intressant del i deras rapport är att de ganska detaljerat beskriver vilka roller som behövs och vilka färdigheter/kurser som behövs för att en anställd ska klara att genomföra sin roll.

De har också med arbetsroller tidigare i värdekedjan än celltillverkning som till exempel i gruvindustrin.

Egna kommentarer

omEV kommer skriva mer om frågan om kompetens och vad som kan göras.

Det känns verkligen som det är en nyckelfråga för att omställningen ska gå tillräckligt snabbt.

[1] Speech by Vice-President Šefčovič on the European Battery Alliance 23 februari 2022. Länk

[2] Arbetsmarknaden för batterikunniga. omEV 10 mars 2022. Länk

[3] BID2021 – Day3 – Jobs creation and bridging the skills gap across the European battery value chain. Länk (youtube).

[4] Svenskt Näringsliv (2021). Kompetensförsörjning för klimatomställningen. 26 oktober 2021. länk

[5] ”Om vi väntar för länge är risken stor att Sverige blir omsprunget” . Svenskt näringsliv. 23 april 2021. Länk

[6] Tillväxtanalys. Beredskap för förändrade kompetensbehov– möjligheter och hinder för kompetensomställning. Länk (pdf)

[7] European Commission set to grant EIT InnoEnergy 10 million Euros to bridge growing skills gap across battery value chain. 24 februari 2022. Länk

[8] Batterifabriker: Utbildning för jobb som inte finns. ETN. 2021 länk

[9] Muntlig kommunikation. Anders Norberg. 9 mars 2022.

[10] Sectoral Skills Intelligence and Strategy for the European Battery Sector. Deliverable D3.6 Analysis of Sectoral Intelligence – Release I. länk

[11] Norge trenger en nasjonal satsing på batterikompetanse. 27 okt 2021. länk

[12] Nå må vi bygge et batterilandslag. 31 jan 2022. länk

[13] Norwegian Battery Vocational School starts autumn 2022. 16 feb 2022. länk

[14] Vocational skills gap assessment and workforce development plan. PREPARED FOR: FUTURE BATTERY INDUSTRIES COOPERATIVE RESEARCH CENTRE PREPARED BY: SOUTH METROPOLITAN TAFE, WESTERN AUSTRALIA. Länk (pdf)