USA: Nya tider, nytt statligt samarbete för laddinfrastruktur 

Creative commons license

President Bidens mål är att hälften av alla nya fordon i USA ska vara ZEV:s 2030. ZEV är enligt deras definition laddhybrider, batterielektriska fordon och bränslecellsfordon [1].

2021 var försäljningen 3 procent [2]. Det finns att göra.

En del av flera nya stöd för att öka försäljningen i USA är ett nytt stödprogram för laddinfrastruktur, vätgas- och naturgastankstationer som heter Bipartisan Infrastructure Law (BIL). Programmet har en budget på 7,5 miljarder USD [4].

BIL har målet att bygga ut en nationell infrastruktur, som säkerställer förtroendet från allmänheten att köpa ZEV:s. Programmet fokuserar också på att fylla luckor på landsbygden, missgynnade och svåråtkomliga platser [3].

Stöd är en del, men det riktigt intressanta är att USA har en skapat en ny statlig organisation som ska arbeta med infrastruktur och administrerar BIL. Den nya organisationen heter Joint Energy and Transportation Office och är ett samarbete mellan Departement of Energy och Departement of Transport [3].

BIL programmet består av två delar. Det första heter NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program) och det andra heter Discretionary Grant Program for Charging and Fueling Infrastructure.

NEVI syftar till att bygga en nationell laddinfrastruktur med fokus längs med de stora vägarna i USA. Den andra delen syftar till att bygga ut infrastruktur för landsbygden, missgynnade och svåråtkomliga platser. NEVI:s budget är 5 miljarder USD under fem år och den andra delen av BIL har en budget på 2,5 miljarder USD.

NEVI är konstruerat så att stödet kommer utgå från planer som varje delstat måste skicka in senast den 1 augusti 2022 [5]. Joint Energy and Transportation Office ska stödja varje delstat att ta fram sin plan. Det är en relativ lång lista på aspekter som planen ska innehålla bland annat krav på datadelning och mycket annat [5]. En viktig del av planen är att den ska uppfylla Justice40 Initiative-kravet. Det innebär att 40 procent av alla investeringar ska gynna mindre bemedlade delar av USA.

För stödet som mer är riktat sig till landsbygden så har Joint Energy and Transportation Office tagit fram en guide för satsningar på laddinfrastruktur på landsbygden i USA.

Guiden fokuserar på infrastruktur för lätta elektriska personbilar, men tar också upp finansieringsmöjligheter och planeringsöverväganden för andra typer av elfordon, inklusive bussar, medel- och tunga fordon samt traktorer. Guiden går att ladda hem (122 sidor, pdf).

En speciellt intressant del är bilagedelen där de sammanställt tips på verktyg och rapporter för att analysera laddbehov, kostnader, miljöberäkningar och mycket annat. Flera av verktygen är möjliga att ladda hem utan kostnad.

Egna kommentarer

Att skapa stora stödprogram är sak för en stat.

Stödet måste också administreras smart. Samt en stor del är också att ge råd och dela erfarenheter till de lokala och regionala aktör som i stor utsträckning gör arbetet.

USA försöker nu göra en statlig organisation som enbart har syftet att stödja utbyggnad av laddinfrastruktur och till viss del vätgas- och naturgasinfrastruktur.

Alla som vill ha statligt stöd har en organisation att vända sig till. De sökande behöver inte förstå flera statliga organisationer utan enbart en.

Hur staten har organiserat sig tidigare beror delvis på hur det tekniska systemet har sett ut. För elfordon så är det antagligen rimligt att sätta ihop myndigheter som arbetar med energi- och transportsystemet.

[1] FACT SHEET: President Biden Announces Steps to Drive American Leadership Forward on Clean Cars and Trucks. 5 augusti 2021. länk

[2] One Year, 14 Metrics: The State of Biden’s Presidency. Bloomberg. 1 mars 2022. länk

[3] DOE and DOT Launch Joint Effort to Build Out Nationwide Electric Vehicle Charging Network. 10 december 2021. länk

[4] Joint Energy and Transportation Office and DriveElectric.gov Available to Assist States with Electric Vehicle Infrastructure Deployment Plans. Energy. 10 februari 2022. Länk

[5] Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) Formula Program Guidance. 2022. Länk (pdf)

[6] CHARGING FORWARD. A TOOLKIT FOR PLANNING AND FUNDING RURAL ELECTRIC MOBILITY INFRASTRUCTURE. 2022. Länk (pdf)