Statligt stöd till ellastbilar och/eller laddinfrastruktur/vätgasstationer

Creative commons license

Ökat statligt stöd för ellastbilar och tillhörande laddinfrastruktur/vätgasstationer är en trend i Europa.

Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av några nyheter inom området.

Sverige: 550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter

Regeringen har beslutat om en förordning för statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Syftet med stödet är att skynda på omställningen till elektrifierade tunga transporter. Under 2022 finns 550 miljoner kronor avsatt för stödet [1].

Stödet riktar sig till aktörer som vill bygga upp elektrifierade regionala distributionskedjor av laddningsstationer. Stödet täcker 100 procent av investeringskostnaden.

För att skapa förutsättningar för en fortsatt elektrifiering av tunga transporter har regeringen beslutat om ett stöd på 550 miljoner kronor till regionala elektrifieringspiloter med ladd- eller tankinfrastruktur för vätgas för tunga fordon.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att hantera ansökningar om och utbetalningar av stödet.

Stöd får, om det finns medel, lämnas för att genomföra en regional elektrifieringspilot

  1. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013,
  2. om stödmottagaren bedöms ha förutsättningar att genomföra åtgärden SFS 2022:107 i samverkan mellan olika aktörer och sprida kunskap och information om den,
  3. om stödmottagaren tillgängliggör relevanta fordons-, laddnings- och tankningsrelaterade data om elektrifiering och optimerade logistikflöden,
  4. om laddningspunkterna utrustas på ett sådant sätt att information om dem kan förmedlas och offentliggöras i realtid, och
  5. om stödmottagaren åtar sig att under fem år efter det att en laddnings eller tankningsstation färdigställts säkerställa att den är i fortsatt drift.

Ni kan läsa mer om stödet hos Energimyndigheten. Bland annat finns det möjlighet att anmäla sig om ni vill ha mer information om stödet och när det går att söka genom att fylla i ett kontaktformulär så hör de av sig inom kort.

Förordningen från Regeringskansliet beslutades den 10 februari 2022 och träder i kraft den 1 mars 2022. Energimyndigheten planerar att öppna en utlysning för stöd till publik laddning så snart som möjligt därefter.

Om ni vill läsa själva förordningen, så kan ni här Förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

[1] 550 miljoner kronor till elektrifiering av tunga transporter. Pressrelease. Infrastrukturdepartementet. 10 februari. Länk 

Österrike
Österrike planerar att fasa ut inköpsstödet för elbilar. De behåller dock skattefördelarna. De kommer också introducera ett stöd för inköp av elbussar och ellastbilar. Den totala budgeten är 0,5 miljarder euro fram till 2026. Inköpsstödet ska täcka 80% av kostnadsskillnaderna.

[2] Subsidies for e-buses and e-buses. TV-avsnitt orf. Länk

[3] Jaap Burger. länk

Nederländerna

Nederländerna planerar att införa ett inköpsstöd för ellastbilar och vätgaslastbilar.

Stödet heter AanZET (Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks).

Budgeten planeras vara 13,5 miljoner euro för 2022, men de har tänkt att stödet ska finnas ända fram till 2029.

Det ska vara möjligt att få upp till 50% under vissa förutsättningar.

Alla detaljer är ej klara, men allt planeras vara klart 1 april 2022.

[3] PLANNING TO BUY A NEW TRUCK? Grant for zero-emission trucks starts in mid-2022. länk

[4] Kamerbrief over Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks. 14 december 2021. Länk

[5] Beslisnota Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET). 14 december 2021. länk 

Frankrike

Frankrike är villiga att subventionera inköpet av en el- eller vätgaslastbil, buss med upp till 65 procent av skillnaden med jämförande dieselfordon.

För lastbilar, upp till 26 ton, och bussar kan detta vara så högt som 100 000 euro, för tunga e-lastbilar till och med 150 000 euro. Det gäller även ombyggnation av ICE-fordon till el eller vätgas.

Regeringen kommer att stödja åtföljande laddinfrastruktur med upp till 60 %.

Budgeten är satt till 65 miljoner euro.

Frankrike har redan inköpsstöd för e-lastbilar, men det är endast möjligt att få 50 000 euro dvs de planerar att öka maxbeloppet.

[6] France to subsidize electric truck up to €150.000. New mobility. 15 februari. Länk

[7] Pour une transition énergetique du transport routier : annonce du nouveau dispositif de soutien pour les poids lourds électriques. Pressrelease. 14 februari. länk