Ellastbilar försäljning och evenemang 

Creative commons license

Dagens nyhetsbrev är en sammanställning av statistik om försäljning av ellastbilar i olika delar av världen.

Men passar också på att tipsa om en del evenemang om ellastbilar.

Evenemang om ellastbilar

8 december 2021 hade IEA ett webinarium om Public charging infrastructure deployment strategies and business Models. Ni kan se hela webbinariet och ladda hem presentationerna här.  En av de mest intressanta var en från Matteo Muratori från NREL i USA. Den handlade om Perspectives on Charging Medium- and Heavy-Duty Electric Vehicles. Han sammanfattade mycket av NREL:s utredningar om laddning för lastbilar. Hans presentation börjar 53 minuter in i inspelningen och ni kan ladda hem hans presentation här (pdf).

25 januari var ett seminarium om en kartläggning av förutsättningarna för, samt föreslå placering av publik laddning för tung trafik i Jämtlands län. Konsultföretaget WSP har i en utredning kartlagt var det finns behov i Jämtlands län av publik snabbladdning för tung trafik och i vilken takt utbyggnaden bör ske. Ni kan läsa rapporten här (pdf) eller lyssna på seminariet här (Vimeo, 40 minuter).

3 februari genomförde CLOSER webbinariet Så elektrifierar vi Sveriges regionala lastbilstransporter. Webbinariet bjöd bland annat på resultat från en kartläggning av effekt- och energibehov för logistikverksamheter i Halland, Skåne och Västra Götalandsregionen och erfarenheter från elnätsbolag, laddoperatörer och akademi. Ni kan lyssna på alla presentationer här (youtube).

15 mars är ett Resultatseminarium inom Ett elsystem för elfordon (digitalt). Hur snabbt kan elektrifieringen av fordonsflottan gå? Inom projektet Ett elsystem för elfordon har Power Circle har tillsammans med Sweco tagit fram nya scenarier för utvecklingen av eldrivna personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar, både nationellt och regionalt i Sverige. Mer info kommer här.

6-7 april, eComExpo, Arlanda stad och digitalt. Omställningen till eldrift av vår nyttotrafik har tagit fart på allvar. Nu öppnar arrangören av den elbilsmässan eCarExpo en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen. eComExpo – för Electrified Commercial Vehicles Expo. En mötesplats och mässa som ger den snabbväxande omställningen av nyttofordonen i vårt samhälle en naturlig mötesplats.

25 maj, Slutseminarium ScandELivery – Save the date för slutseminarium för projektet ScandELivery som Power Circle utför tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd. ScandELivery fokuserar på elektrifieringen av varu- och godstransporter och under seminariet kommer det tvååriga projektets sammanfattade resultat att presenteras.

Försäljning av ellastbilar 

Kina

10 000 new-energy heavy truck blev sålda i Kina under 2021 [1].

New-energy heavy truck är batteri-ellastbilar, laddhybridlastbilar och bränslecellslastbilar.

62 procent var normala batterielektriska fordon, 31 procent var BEV:s med batteribyte och 7 procent var bränslecellslastbilar [1].

En stark trend var en ökad försäljning under året. I januari månad 2021 blev 162 new-energy heavy truck sålda. I december blev cirka 3 000 new-energy heavy truck sålda.

[1] China’s New Energy Heavy Trucks Will See More Growth in 2022. Bloomberg. Länk

USA

CALSTART har gjort en sammanställning av hur många klass 2b-8 ZEV lastbilar som fanns hos kunder i USA under slutet av 2021.

Totalt fanns det 1 215 ZET (zero-emission trucks). De flesta av de lastbilarna är medelstora eller ännu mindre.

Det finns 23 miljoner klass 2b till 8 lastbilar i USA. Det innebär att flottans storlek av zero-emission trucks är 0,005% av hela flottans.

Ett utmärkande drag för de 1 215 ZET är att många inte används. Nästan 60 procent av de 1215 ZET rullar ej i dagsläget.

I rapporten finns en uppskattning på att det finns ordrar på 140 000 ZET lastbilar i USA.

CALSTART har en Zero Emission Technology Inventory (ZETI) tool som sammanställer vilka ZET som finns på marknaden i USA, Europa och Asien. December 2021 fanns 145 ZET modeller från 30 olika tillverkare i USA.

[2] CALSTART. Zeroing in on Zero-Emission Trucks. 2021. länk

[3] CALSTART: 1,215 MD and HD zero-emission trucks deployed in US; > 60% believed non-operational; > 140,000 more on order. Green Car Congress. Länk

Europa

ICCT har sammanställt statistik av försäljning av ZEV bussar och tunga lastbilar i Europa 2016-2020 [4]. Rapporten de skrivit innehåller också en analys av OEM:ernas planer för tunga fordon med batterier och bränsleceller [4].

Några trender fram till 2020 är att Tyskland är den helt dominerande marknaden för ZEV lastbilar i Europa. Tyskland stod för 67,9 procent av försäljningen 2016-2020. Sveriges försäljning var 0,7 procent av försäljningen i Europa.

Tillverkaren som sålde flest ZEV tunga lastbilar under 2020 var Deutsche Post DHL. Deras försäljning var 23,9 procent av totalen. Volvokoncernens försäljning var 8,2 procent av försäljningen i Europa.

[4] ICCT. 2021. RACE TO ZERO. How manufacturers are positioned for zero-emission commercial trucks and buses in Europe. Länk

Volvokoncernens försäljning av ellastbilar

Försäljningen ökar dock snabbt hos Volvokoncernen.

Volvokoncernen har börjat redovisa leveranser och ordrar av BEV-lastbilar när de redovisar sina kvartalsrapporter.

För 2021 så har de levererat 371 BEV lastbilar till kunder varav 185 var lätta lastbilar. Under 2020 så var antalet 67 BEV lastbilar  [5].

Under 2021 fick de in ordrar på 1 062 BEV-lastbilar varav 323 var lätta lastbilar. Under 2020 hade de ordrar på 79 BEV-lastbilar [5].

[5] REPORT ON THE FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2021. Volvo Group. Länk (pdf, se sid 8)

Nyregistreringen av tunga lastbilar med eldrift i Sverige

Nyregistreringarna i Sverige av tunga lastbilar över 16 ton ökade under 2021 med sju procent till 5 303 fordon.

Under 2021 har 48 tunga eldrivna lastbilar satts på marknaden i Sverige. Det är en marknadsandel på 0,9 procent. Under 2020 var det 17 tunga eldrivna lastbilar som blev nyregistrerade.

Som en jämförelse blev 331 tunga gasdrivna lastbilar och 6 etanoldriva tunga lastbilar nyregistrerade under 2021.

[6] Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår. Bil Sweden. Länk