Arkiv / Samhälle

Trender i elbilslandet Norge

Creative commons license

Norge har länge erbjudit kraftiga förmåner till elbilar. Hur ser man på subventionerna idag? I dagens nyhetsbrev tittar vi på hur norska beslutsfattare hanterar styrmedlen som gjort Norge till världens elbilsland no 1.

Dyra elbilar kan momsbeläggas

Ett av Norges viktigaste styrmedel är momsbefrielse för elbilar. För första gången kommer man nu sannolikt minska denna subvention. Det är troligt att momsrabatten för elbilar över 600.000 NOK försvinner. De norska Socialdemokraterna, Centerpartiet och Socialistisk Venstreparti har alla aviserat sådana ambitioner [1]. Efter valet hösten 2021 bildade norska S och C regering som bland annat stöds av SV. Förslaget bedöms nu ha politisk majoritet.

I nya norska regeringens första budget fanns dock ingen sådan ändring. Momsbefrielsen är kvar för alla elbilar tillsvidare [2]. Det är dock troligt att rabatten försvinner i nästa budget. I sin regeringsförklaring skriver regeringen att man av rättviseskäl vill belägga elbilar över 600.000 NOK med moms [3].

I Norge beläggs alla bensin- och dieselbilar med 25 procent moms, medan lätta och tunga elfordon är befriade [4]. Momsbefrielsen motsvarar på 100.000 NOK för en elbil med inköpspriset 500.000 NOK.

Sänkt rabatt på engångsavgift för laddhybrider

En viktig stimulans för laddhybrider är rabatt på engångsavgiften. I Norge tas ut en avgift när bilar nyregistreras och importeras. Avgiften baseras på ett flertal fordonsegenskaper.

Hittills har laddhybrider fått rabatt på viktkomponenten med 23 procent. Rabatten ökar gradvis med längre räckvidd på el. Rabatten har motsvarat några tiotusentals NOK till uppåt 50.000 NOK för en laddhybrid, beroende på bilmodell [5]. Från 2022 sänks rabattnivån till 15 procent och kravet på el-räckvidd för full rabatt höjs från 50 till 100 km [6].

Elbilar är helt befriade och samma gäller för eldrivna lastbilar, bussar och motorcyklar [3].

Engångsavgiften på bensin- och dieselbilar i mellan- och storbilsklassen varierar från under 100.000 NOK till långt över 200.000 NOK [7].

Omregistreringsavgift införs på elbilar

I Norge tas även ut en omregistreringsavgift när bilar byter ägare. Tidigare har elbilar varit helt befriade. Nu ska elbilar erlägga 25 procent av normal avgift. Normal avgift för en bensin- och dieseldriven personbil över 1.200 kg som är maximalt 3 år gammal är cirka 6.700 NOK. För en 4-11 år gammal bil är avgiften cirka 4.000 NOK [6, 8].

Full trafikförsäkring för elbilar

Tidigare var elbilar helt befriade från den norska trafikförsäkringsavgiften. I mars förra året infördes en subventionerad avgift på ungefär 2.000 NOK. Från 1 mars i år betalar elbilar samma avgift som andra fordonstyper. Avgiften är ungefär 3.000 NOK per år för alla biltyper utom för dieslar utan filter, som betalar mer [6, 9].

Höjd förmånsskatt för elbilsanvändare

Den som har tillgång till en företagsägd bil för privat bruk betalar förmånsskatt. Tidigare beräknades förmånen för elbilar på ett värde som var 40 procent lägre än bilens inköpspris. Från 2022 är jämkningen 20 procent lägre än elbilens inköpspris [6, 10].

Även tidigare regeringen ville minska vissa subventioner

Den nya norska regeringen har infört fler förändringar än den förra borgerligare regeringen hade aviserat. Men även den tidigare regeringen ville minska laddhybriders rabatt på engångavgiften och lägga full registreringsavgift på elbilar [2].

Lokala förmåner minskar något

Lokalt finns en rad förmåner för elbilsanvändare som också har stor betydelse för elbilsutvecklingen. På senare år har kommunerna dock minskat förmånerna något.

Minskad subvention av bompeng

Bompeng tas ut i tiotalet norska städer. Bompengen kan kosta åtskilliga hundralappar i månaden. Flera kommuner som tidigare erbjöd gratis passager för elbilar har infört reducerad avgift under senare år [6]. Kommunerna sätter dock inte avgiften helt självständigt. Det finns nationella regler som innebär att kommunerna inte får ta ut mer än 50 procent av ordinarie avgift för elbilar [11, 12].

Det tas också ut bompeng på statliga vägar. Idag är det gratis för elbilar på en lång rad sträckor, medan andra har halv avgift. När ny bompeng införs på riksvägar är det beslutat att elbilar ska betala halv avgift [13].

Parkeringsrabatter minskar långsamt

Även parkeringsrabatter har varit ett sätt att stimulera elbilar. Trenden på senare år är att alltfler kommuner minskar eller tar bort rabatten [6]. Men fortfarande finns ett starkt stöd för att subventionera parkering med elbil. Oslo subventionerar med 80 procent eller mer. Bergen ger 50 procent rabatt på vissa platser, och för boendeparkerare. Trondheim subventionerar inte avgiften, men däremot ingår laddning utan kostnad. Ytterligare några kommuner erbjuder rabatter. I ett fåtal kommuner är det helt gratis. I minst ett trettiotal kommuner ges däremot ingen rabatt för elbilars parkering [14].

Krav på medpassagerare i kollektivtrafikfälten i Oslo

I Oslo var det tidigare fritt fram att köra med elbil i kollektivfälten. Från januari 2021 har kommunen infört krav på att elbilar ska ha minst en passagerare för att få använda kollektivkörfälten på de stora lederna. I vissa kollektivtrafikfält längs statliga leder in till Oslo har norska motsvarigheten till Trafikverket också infört krav på samåkning, men endast under rusningstrafik [15, 16].

Färjeavgifter

I Norge har rabatterad färjeavgift spelat en viktig roll lokalt för elbilsutvecklingen. Precis som bompeng kan färjeavgiften kosta ett antal norska hundralappar i månaden för bilpendlare. Nivån för elbil varierar från gratis till maximalt 50 procent av ordinarie avgift. I likhet med bompeng finns regeringsbeslut om att avgiften för elbil vid färjetrafik längs riksvägar och fylkesvägar inte får överstiga 50 procent av ordinarie avgift [17]. Vi har inte hittat några uppgifter om hur man ser på dessa rabatter lokalt, eller om de har förändrats på senare år.

Andelen laddbara fordon

Under 2021 var 64 procent av alla nyregistrerade personbilar i Norge fullelektriska bilar. Andelen var dubbelt så hög bland privatpersoner (83 procent) som bland företagsägda och leasade bilar (42 procent) [18].

Tabellen nedan visar nyregistreringar/fordonsbestånd i slutet av 2021 [19]:

Personbil: 176.276 / 2.853.837

– andel el: 64% / 16%

 – andel laddhybrid: 22% / 6%

Lätt lastbil: 32.292 / 508.224

– andel el: 17% / 3%

Lastbil: 4.635 / 79.994

– andel el: 1,4% / 0,1%

Egen kommentar

Lite tillspetsat kan man säga att Norges stimulanser otvetydigt resulterar i en hög andel elbilar, men sannolikt till priset av högre biltäthet, färre kollektivresor, mer trängsel och ökat behov av vägar och parkering än vad som annars skulle varit fallet. Subventionerna går dessutom i högre grad till medel- och höginkomsttagare, vilket kan få fördelningspolitiska konsekvenser. Vi återkommer till analyser av norska styrmedel i kommande nyhetsbrev.

Bortsett från denna typ av indirekta effekter uppvisar Norge en imponerande samling styrmedel. Trots att elbilsmarknaden nu är etablerad tycks man i huvudsak vilja fortsätta kraftiga stöd. I Norge tycks ”morötter” vara viktigast men ”piskor” har ökat i betydelse.

[1] https://www.tv2.no/a/14228045/

[2] https://elbil.no/fortsatt-null-elbil-moms-men-straffer-elektriske-firmabiler/

[3] Henrik Jonassen, Seniorrådgiver, Kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet

[4] https://elbil.no/elbil-fordeler/null-avgift-for-elbil/

[5] https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/

[6] Lina Støen, Kommunikasjonsrådgiver, Norsk elbilforening.

[7] https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/

[8] https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/eierskifte/

[9] https://www.tff.no/kjoretoy/trafikkforsikringsavgift/

[10] https://www.skatteetaten.no/satser/bilsatser—firmabil/?year=2021#rateShowYear

[11] https://elbil.no/elbil-fordeler/bompenger/

[12] https://elbil.no/content/uploads/2020/11/Rapport-Bompengerabatt-for-elbil.pdf

[13] https://elbil.no/elbil-fordeler/bompenger/

[14] https://elbil.no/elbil-fordeler/parkering/

[15] https://elbil.no/kollektivfelt-fra-i-dag-skjer-det-endringer-for-elbilister-i-oslo/

[16] https://elbil.no/elbil-fordeler/elbil-og-kollektivfelt/

[17] https://elbil.no/elbil-fordeler/halv-pris-med-elbil-pa-ferjer/

[18] https://alltomelbil.se/norge-fortsatter-imponera-nya-elbilsrekord-nar-645-procent-valde-elbil-2021/

[19] Källa Norsk Elbilforening, data från www.ofv.no