Vad händer 2022?

Creative commons license

11 januari 10:00-11:30. The Sustainable Mobility Transformation – Green AND Just?  “CLEPA, the European Association of Automotive Suppliers is hosting a policy event about – To reach climate objectives, rapid electrification is a must, but how we get there requires careful consideration. Currently, around 600,000 jobs in the EU rely on the production of internal combustion engine powertrains. A recent study by PwC Strategy found that an EV-only approach, as currently proposed in the Fit for 55 package, will put over half a million of those jobs at risk.” Online. Länk

11-13 januari Webinar Series: Your guide to a true zero emission marine project. Powercell. “The maritime industry is getting ready to take on the goals set up by the IMO and we are committed to supporting the industry with a hydrogen electric solution. Register for this free webinar series to get a complete picture of the fuel, installation and service in a true zero emission marine project.” länk

12 januari Förkommersiella laddplatser för Test av tunga fordon

“Den 12 Januari (idag) bjuder SPGA och LTU, samt en lång rad samverkansparter till en invigning av en förkommersiell laddplats för tunga fordon. Grundmotivet till detta pilotprojekt är ett snabbt växande intresse för laddbara fordon på tunga sidan. Men projektet skall även, med stöd från regionen, bygga ny kunskap om breddinförandet av elektromobilitet i samhället samt, ur ett regionalt perspektiv, forma en idéskiss kring framtida värdekedjor inom nämnda område.”

Plats för invigning: Icemakers, Skillnadsgatan 19, Arvidsjaur 

Program

​​10.00 Välkommen (Repr. från SPGA + Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammaren)

10.05 Elektrifieringstrenden globalt (Eva Kvist Östgren, ABB) 

10.20 Eldrift på tunga sidan (Nils Gunnar Vågstedt, Scania)

10.40 Integrationsutmaningen (Sarah Rönnberg, LTU)

10.55 Elnätsutveckling i Norrbotten (Mats Brännström, MGB Energy Consulting)

11.15 Samåkning till Golfbanan

Invigningsladdning: Tungt fordon kl. 11.30

Elektrifieringsprocessen: (Janus Brandin, Region Norrbotten)

[1] RETRII-pilot nr1:Förkommersiella laddplatser för Test av tunga fordon. Pressrelease. Länk

12 januari 13:00-14:30. Study: Are consumers ready for electric vehicles? “The study undertaken by Element Energy and the Platform for electromobility is the largest consumer choice study ever conducted in the mobility sector and aimed to understand consumer preferences in the mobility transitions and how these could change in the future. This event will launch the public presentation of the results.”  Online. Länk

13 januari 12:00-12:45. Electric trucks: economically and environmentally desirable but misunderstood. Auke Hoekstra (TU Eindhoven). Online. Länk

13-14 januari. 5th Annual Electrification & Battery Development for Non-Road Applications. Online. Länk

14 januari 15:30-17:00. Batteriproduktion i stor skala — miljövinster och nya utmaningar. Johanneberg Science Park/Chalmers. Länk

14 januari 10:00-11:30. Xecs. Om internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation. Ett webbinarium för svenska aktörer om det europeiska perspektivet på smarta elektroniska komponenter och system. Vinnova. Länk (Anmäl dig senast den 11 jan)

18 januari 09:00-10:00. SEEL – Hur är läget egentligen? FKG. Digitalt via Teams. länk

18-19 januari. The third edition of City & Financial Global’s EV Infrastructure Summit. Online. Länk

19 januari 09:00-11:00. Öppen hearing kring forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet. Energimyndigheten. Länk (Sista dag för anmälan är den 18 januari klockan 12:00)

19 januari 09:00-13:00 bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till en konferens på temat ”Hållbara transporter stärker industrins konkurrenskraft” där de presenterar en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Online. Länk

25 januari, kl 10-12 hålls ett virtuellt slutseminarium (via TEAMS) för projektet H2Timmer – en jämförande studie om vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan, inklusive produktion, komprimering, lagring, och användning har inkluderats i analysen som beaktar kostnader, energieffektivitet och växthusgasutsläpp ur ett ”well-to-wheel”-perspektiv.  Intresserade ombeds kontakta Anders Lundblad (anders.lundblad @ri.se).

25 januari 2022, kl. 10.30-11:15. Publik snabbladdning för tung trafik i Jämtlands län. Webinarium. “Inom ramen för projekt Förnybart i tanken som drivs av Region Jämtland Härjedalen och BioFuel Region görs en kartläggning för att identifiera lämpliga platser för snabbladdning av tung trafik.Konsultföretaget WSP har analyserat godsflöden i regionen, intervjuat olika aktörer däribland främst åkerier, samt fört dialog med nätägare. Fokus i arbetet har varit publik snabbladdning för region- och fjärrtransporter. Utredarna har därefter tagit fram ett förslag på hur en utbyggnad av ett grundläggande nätverk av publika snabbladdningsstationer för tunga transporter i Jämtland fram till år 2030 skulle kunna se ut.” Länk

26 januari 08:00-08:45. Vätgas i Tillväxtbolag. Vätgas Sverige. Frukostwebinarium. Länk

26 januari Drive Sweden Forum. Drive Sweden Forum. Temat är digitalisering av transportsystemet. Göteborg & Online. Arrangör Drive Sweden. Länk

28 januari 9:00-12:00. Dialogmöte: Så ställer vi om till ett fossilfritt och elektrifierat transportsystem i Göteborg. BRG. Online. Länk (Sista anmälningsdag: 26 januari kl 12.00)

31 janauri. BNEF Summit Where automotive, energy and technology converge. San Francisco. Länk

3 februari 09:00-12:00. Så elektrifierar vi Sveriges regionala lastbilstransporter. “Den 3 februari har du möjlighet att ta del av olika lösningar på hur energi- och effekttillgången ska kunna hålla för en allt större andel av elektrifierade tunga lastbilar. Projektet SCALE håller ett webbinarium under vilket industri, akademi och myndigheter visar upp resultat och möjligheter, utmaningar och vägar framåt.” Arrangör CLOSER  Online Länk

7-10 februari. NAATBatt 2022. “NAATBatt International is the trade association for advanced battery and energy storage technology in North America” Wigwam Resort in Litchfield Park, Arizona. Länk

8 februari 09:00-10:15. Sjöfartens energiomställning – vad, hur och när? Energimyndighetens forum för globala energifrågor. Länk Seminariet är på engelska hålls digitalt via Zoom.

10 februari 08:00-09:00. Torsdagar med KomPark: Kan man beskatta bilar medan de står stilla? IVL. Länk Online

15 februari El från nya anläggningar. “Under det här webbinariet presenteras resultat från projektet ”El från nya anläggningar” som handlar om de ekonomiska förutsättningarna för att bygga olika typer av elproducerande anläggningar i Sverige Energiforsk. Online. Länk

17-18 februari. Hearing om styrmedel inför nästa klimatpolitiska handlingsplan. “Trafikanalys genomför just nu ett regeringsuppdrag där vi med stöd av flera andra myndigheter ska lämna förslag på styrmedel inom transportområdet till nästa klimatpolitiska handlingsplan.” Länk (Hearingen genomförs digitalt via Teams)

22-23 februari. 4th Annual Hybridization and Electrification Forum of NRMM 2021. (arbetsmaskiner) Länk Online

22-24 februari. 9th International Conference Advanced E-Motor Technology. Berlin (men också online). länk

16-18 mars. FC Expo. Tokyo. Länk

18 mars 2022 10.00–11.30. Hållbar mobilitet som tjänst (MaaS). Energimyndighetens webbinarieserie Forskarnytt för transporteffektiva kommuner Länk

22-23 Mars. Global EV Battery Technologies & Management Systems 2022. Online. Länk

23 mars 2022 CLOSER årskonferens och årsmöte 2022 CLOSER årliga konferens och årsmöte. Program kommer senare. Lindholmen Science Park, Göteborg om smittläget tillåter. Länk

28-31 mars International Battery Seminar. Länk, online

28-30 mars. ADVANCED BATTERY POWER CONFERENCE Länk, online

29-30 mars. Vehicle-2-Grid. Munster. Länk

29-30 mars European conference on results from road transport R&I in H2020 projects (H2020RTR21Conference). Bryssel. “Like the previous edition, this conference aims at gathering selected H2020 funded projects on road transport areas, to give the attendees an overall picture of the achievements of EU funded R&I and to identify the next steps needed to reach the overall EU transport policy objectives. With a strong focus on scientific achievements of EU-funded projects, this conference will be a unique opportunity to disseminate the knowledge generated through these funded projects.” Länk

30 mars 2022. FFI-konferens, Stockholm Waterfront och/eller digitalt “ På konferensen diskuteras samhällets omställning till ett hållbart transportsystem, och de viktigaste åtgärderna som krävs för att accelerera det arbetet. Som deltagare kommer du att inspireras av det som redan görs, och bjudas in att medverka till hur vi kan arbeta smartare och snabbare. Under konferensen kommer internationella utblickar göras, och nya typer av aktörer involveras.” (Finns ej möjlighet att anmäla sig än).

5-7 april. SAE WCX 2022. Detroit. Länk

6-7 april. eComExpo. “eComExpo är den nya mötesplatsen för hållbara och fossilfria transporter på väg, där debatt och lärande om elektrifieringen blandas med handfast produktinformation och provkörning av nya elfordon. Arlanda stad. Länk

25-29 april. Hannover HFC Fair. EUROPE’S LARGEST HYDROGEN AND FUEL CELLS EXHIBITION. Länk

2-3 maj. Power Electrification Summit. Göteborg. Länk

3-4 maj. Kunskapsdagar för el- och energibranschen – Elfack, 3-4 maj 2022. Göteborg. Länk

10-12 maj CWIEME Berlin. “The global coil winding, transformer, electric motor, generator and e-mobility supply chain in one place”. Berlin. Länk

10-12 maj. The PCIM Europe is the world’s leading exhibition and conference for power electronics, intelligent motion, renewable energy, and energy management. Nuremberg. Länk

10-13 maj Power2Drive. The exhibition Power2Drive showcases charging solutions and technologies for electric vehicles and reflects the interaction between electric vehicles and a sustainable and environmentally friendly energy supply. München. Länk

13 maj, 10:00–11:30: Parkering. Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner. Länk

17-18 maj VECS 2022, “At VECS 2022 you will meet the most innovative minds in Autonomous. Electrification, Connected vehicles & Mobility. You will get in-depth insights, new disruptive knowledge and unmissable networking”. Göteborg Länk

18-20 maj. ITF 2022 summit. Leipzig. Länk

30 maj-1 juni. ITS European Congress. Toulouse. The ITS Congresses represent the ultimate showcase of mobility services deployment and are the means for the ITS Community to keep pace with the incredible evolution of the industry. Länk

8-9 juni. European Electric Vehicle Batteries Summit. Rotterdam. Länk

6-9 juni Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting U.S. Department of Energy Hydrogen Program Save the Date 2022. Länk

13-15 juni. Advanced Automotive Battery Conference. Mainz. Länk

11-15 juni 2022. EVS35. INTERNATIONAL ELECTRIC VEHICLE SYMPOSIUM & EXHIBITION. Oslo. “We meet 7 500 delegates (over three days) with a high competency level in academia, in industry or in government of countries, regions and cities.” Länk

15-16 juni. Battery & Electrification Summit. Online. Lä-nk

15-17 juni. 2022 IEEE/AIAA TRANSPORTATION ELECTRIFICATION CONFERENCE AND ELECTRIC AIRCRAFT TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (ITEC+EATS). Anaheim. Länk

16-17 juni 2022. Transportforum. Linköping. Länk

21-23 juni. The International Exhibition of Electric and Hybrid Marine Charging and Propulsion Technologies and Components. Amsterdam. Länk

21-23 juni. Automotive Testing Expo. “The event is Europe’s largest vehicle and component testing and validation technology and services exhibition, featuring more than 360 exhibitors and attracting over 6,000 attendees.” länk

26 juni-1 juli IMLB 2022 – den största akademiska batterikonferensen, i år i Australien, imlb2022.org

28-30 juni. The Battery Show. Stuttgart. Länk

Hösten 2022. Energirelaterad transportforskning 2022. Exakt datum ej klart. Energimyndighetens konferens.

20-25 september. IAA Transportation 2022. Hannover. FKG gör svensk samlingsmonter

26-28 oktober NordBatt 2022 – den största nordiska batterikonferensen, i år på Chalmers. http://nordbatt.org/

November 2022. Electric Drives Production Conference (E|DPC) 2022. Bavaria Länk

14-17 November. TRA conference. Lissabon. Länk

5-8 december The International CTI SYMPOSIUM Berlin Länk