Vad hände julen 2021?

Creative commons license

416,7 ppm under december 2021

Decembergenomsnittet (2021) för atmosfärisk CO2 vid Mauna Loa var 416,7 ppm. Det är 2,45 ppm högre än förra året. Monthly Average Mauna Loa CO2

Ca 6,5 miljoner sålda ladddbara bilar 2021

Troligtvis kommer cirka 6,5 miljoner laddbara bilar blivit sålda under 2021 i världen. 2020 blev 3,1 miljoner sålda. Siffrorna för december är inte helt klara. Under perioden januari till november 2021 blev 5,5 miljoner sålda. Det är en marknadsandel på 8,1%. The Top Electric Vehicles In World During Record Sales Month

Teslas leverans av fordon per år

2021:  936 172
2020:  499 550
2019:  367 500
2018:  245 240
2017:  103 097
2016:   76 295
2015:   50 580
Källa

Volvo Cars försäljning 2021

Volvo Cars sålde 698 693 fordon 2021. Laddbara bilar var 189 216 av försäljningen. Det är 27% av företagets försäljning. 163 489 var laddhybrider och 25 727 var elbilar (BEV). Källa

Bil Sweden: Nyregistreringen laddbara bilar 2021 samt prognos 2022 

De laddbara bilarna stod för 45 procent av nyregistreringarna 2021 jämfört med 32 procent för 2020 i Sverige. Laddhybrider var 77 832 st (26%) och elbilar 57 470 (19%). Prognosen för andelen laddbara bilar 2022 är 60 procent av nyregistreringarna, där elbilarnas (BEV) andel uppgår till 34 procent och laddhybridernas till 26 procent. Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår

Nyregistreringen Norge 2021

65% elbil (BEV)
22% laddhybrider
6% hybrid
4% diesel
4% bensin
Electric cars hit 65% of Norway sales as Tesla grabs overall pole

20 procents ökning av biodrivmedel 2021 i Sverige

Produktionskapaciteten har det senaste året ökat från cirka 7,6 TWh 2020 till cirka 9,2 TWh 2021. I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15 flytande drivmedel som bioetanol, biometanol, HVO, rapsolja, tallolja och pyrolysolja. 20 procents ökning av biodrivmedel 2021

Värdering elfordonsföretag 7 jan 2022

Rivian: 87 miljarder USD
Lucid 69 miljarder USD
NIO: 47 miljarder USD
Xpeng: 38 miljarder USD
Li Auto: 30 miljarder USD
Fisker: 4 miljarder USD
Canoo: 1.6 miljarder USD
Källa

VD-byte Volvo Cars
Styrelsen utser Jim Rowan till vd och koncernchef. Han är för närvarande VD och styrelseledamot i Ember Technologies och var dessförinnan VD för Dyson Group. Håkan Samuelsson lämnar posten i mars. The Board of Directors of Volvo Cars appoints Jim Rowan as Chief Executive and President

Zeekr & Waymo samarbete för självkörande eldriven minivan

Geelys premium-elbilsmärke Zeekr ska leverera sjävkörande och eldrivna bilar till Google-ägda Waymo. Bilarna utvecklas i Göteborg av CEVT. Zeekr & Waymo to develop autonomous ride-hailing van

Northvolt och den första battericellen

Vid sin fabrik Northvolt Ett i Skellefteå tillverkade Northvolt sin första battericell i svensk gigafactory den 29 december 2021. Northvolt assembles first lithium-ion battery cell at Swedish gigafactory

24 vätgastankstationer ska byggas i Sverige

Investeringsbolaget Qarlbo gör en satsning på att etablera Sveriges och Europas första nät av tankstationer för grön vätgas. Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet ska 24 vätgastankstationer byggas. Investeringen tillsammans med Klimatklivet beräknas till cirka 515 Mkr. Qarlbo driver projektet i bolaget REH2 och dotterbolaget Nilsson Energy är tillsammans med REH2:s VD Christoffer Löfström initiativtagare till projektet. Vätgasstationerna kommer att uppföras på Rastas serviceanläggningar, erbjuda tankning och laddning av grön vätgas. I första hand för tunga fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar. Pressmeddelande: Unik satsning för att bygga Europas första nät med tankstationer för grön vätgas

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn länk.

“Trafikanalys får i uppdrag att analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av både så kallad landström, när fartyg ligger vid kaj, och laddström, för att ladda batterier för eldrift i hamnar.

Trafikanalys får också i uppdrag att analysera förutsättningarna för fler helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige. I uppdraget ingår att identifiera och analysera eventuella begränsningar för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och drivlinor samt att föreslå möjliga åtgärder för att åstadkomma detta.

Energimyndigheten får i uppdrag att analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att också stimulera marknads­introduktionen av elflygplan.

Regeringen har även beslutat att Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för sina ansvarsområden, arbetar för att förbereda myndigheten inför att Sverige väntas bli tillverkarland för elflygplan.

Boverket får i uppdrag att redovisa sin bedömning av hur utbyggnaden av laddinfrastruktur för väg- och sjötransporter kan komma att påverka myndighetens verksamhetsområde, till exempel i form av behov av regeländringar och förändrad vägledning rörande fysisk planering och byggnader.

Trafikanalys får i uppdrag att ta fram en analys av den eldrivna fordonsflottan som innehåller en nulägesbeskrivning, inklusive analys av regional spridning, och en beskrivning av möjlig utveckling fram till 2030 med avseende på tekniska egenskaper.

Naturvårdsverket ska också redovisa en analys av miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter.”

600 miljoner till energiomställningens kompetensförsörjning

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten 11 kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft Källa.

11 kompetenscentrum:

 • Biogas Solutions Research Center
  • Huvudsökande: Linköpings Universitet
  • Total budget: 193 250 000 kronor, pressrelease
 • Svenskt elektromobilitetscentrum
  • Huvudsökande: Chalmers
  • Total budget: 276 755 000 kronor
 • Svenskt centrum för el-energilagring och balansering
  • Huvudsökande: Chalmers
  • Total budget: 162 691 500 kronor,
 • Teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi
  • Huvudsökande: Chalmers
  • Total budget: 162 691 500 kronor, pressrelease
 • Svenskt centrum för hållbar vattenkraft
  • Huvudsökande: Luleå tekniska universitet
  • Total budget: 279 900 000 kronor
 • ANItA Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjnin
  • Huvudsökande: Uppsala universitet
  • Total budget: 81 490 000 kronor
 • Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP)
  • Huvudsökande: Lunds universitet
  • Total budget: 118 100 000 kronor
 • Lövkompetenscentrum – Hållbar skog, material och energi
  • Huvudsökande: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Total budget: 112 905 000 kronor
 • RESILIENTa Energisystem Kompetenscentrum
  • Huvudsökande: Mälardalens högskola
  • Total budget: 189 000 000 kronor, pressrelease
 • Kompetenscentrum Katalys
  • Huvudsökande: Chalmers
  • Total budget: 117 000 000 kronor
 • SOLVE:Solelforskningscentrum Sverige
  • Huvudsökande: Uppsala universitet
  • Total budget: 129 627 740 kronor

En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen presenterar bland annat 10 steg som påskyndar elektrifiering av transporter. Pressrelease, själva handlingsplanen (20 sidor, pdf)