Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP bildar samriskföretag för europeisk laddinfrastruktur

Creative commons license

Samriskbolaget ska ägas till lika delar av de tre parterna. Bolaget planeras vara igång 2022.

Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP kommer tillsammans gå in med 500 miljoner euro.

Inom fem år från starten är målet att bolaget ska installera och driva minst 1 700 laddningspunkter vid och nära motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter.

Laddarna kommer vara öppet och tillgängligt för alla kommersiella fordon i Europa, oavsett märke. Nätverket är tänkt att finnas över hela Europa och både tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar ska kunna använda det.

De förväntar sig också att antalet laddningspunkter utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partner samt offentlig finansiering.

De skriver att deras strategi är att “Genom att fokusera på kundernas behov kan hänsyn tas till olika tillämpningar. Operatörer av eldrivna vagnparker kommer att kunna utnyttja både snabbladdning som är skräddarsydd för att passa den lagstadgade 45-minuters viloperioden för fjärrtransporter i Europa – den högsta prioriteten för det planerade samriskföretaget – och laddning över natten”.

Bildandet av samriskföretaget förutsätter att myndighetsgodkännanden erhålls.

[1] Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP undertecknar avtal om att bilda ett samriskföretag för europeiskt högpresterande laddningsnätverk. 16 december 2021. Länk

[2] Next step in joint venture agreement for European charging network for electric trucks. Scania Pressrelase. 16 december 2021. Länk