ZEV-påskrifter under klimatmötet i Glasgow

Creative commons license

Förenta nationernas klimatkonferens 2021 (COP26) pågår [1-5]. Igår var transportdagen.

Flera nyheter kom om åtaganden och planer från länder, företag och städer. Jag tänkte sammanfatta några.

Mycket av diskussionen handlar om Zero-Emission Vehicles. För att ha information inför diskussionerna har UK COP26 Presidency låtit BNEF göra en rapport om statusen för ZEV:s.

Rapporten heter Zero-Emission Vehicles Factbook (pdf, 61 sidor). Jag rekommenderar den starkt om ni vill ha en snabb översikt om trender, lagar och mycket annat.

Volvo Group och Scania med i First Movers Coalition

Den 4 november lanserades First Movers Coalition.

“Ungefär hälften av de utsläppsminskningar som krävs för att nå 2050 års klimatmål är beroende av teknik i tidiga utvecklings-, demonstrations- eller prototypfaser. Att accelerera innovationen under detta decennium är avgörande för att få ut dessa tekniker på marknaden och göra dem konkurrenskraftiga ur ett kostnadsperspektiv.

För att snabbstarta denna förändring lanserar World Economic Forum, i samarbete med USA:s särskilda presidentssändebud för klimatet John Kerry, First Movers Coalition – en ny plattform utifrån vilken företag gör inköpsåtaganden som skapar efterfrågan för teknik med låga koldioxidutsläpp.”

Scania, SSAB, Volvokoncernen och Vattenfall är med.

Åtagande inom lastbilstransporter är:

“Medlemmarna förbinder sig att köpa eller kontraktera nollutsläppande medelstora och tunga fordon senast 2030. Dessa kan inkludera batteri- eller bränslecellselektriska fordon och även inkludera förnybara källor till el och vätgas för laddning. Åkerier och lastbilsoperatörer har satt upp ett mål att minst 30 % av deras inköp av tunga, och 100 % av deras inköp av medeltunga lastbilar, ska vara nollutsläppslastbilar år 2030. Återförsäljare och tillverkares mål är att senast 2030 kräva av sina transportleverantörer att uppfylla åtagandet för åkeriägare och operatörer.”

Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans

Flera industriledare och regeringschefer undertecknade Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans den 10 november [9].

Avtalet signalerar ett åtagande från industriledare och regeringar att fasa ut fordon som drivs med fossila bränslen på ledande marknader till 2035 och globalt till 2040 [9].

Sverige och Volvo Cars skrev på.

Företag som inte skrivit på är t ex VW, BMW, Toyota, Honda och Stellantis.

Länder som inte skrivit på är t ex Kina, USA och Tyskland.

En uppskattning är att de länder som skrev på representerar cirka 20% av världens bilmarknad [1].

Zero Emission Vehicles Transition Council plan

Zero Emission Vehicles Transition Council (ZEVTC) är ett samarbete mellan flera länder och regioner som vill påskynda användningen av ZEV:s. De startade 2020.

Länder och regioner som är med är Kalifornien, Kanada, Danmark, Europeiska kommissionen, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Mexico, Nederländerna, Norge, Spanien, Sydkorea, Sverige och Storbritannien.

Under COP26 har de släppt deras 2022 plan för vad de ska samarbeta kring [11]. De har valt fyra prioriterade områden.

  • Laddningsinfrastruktur
  • Lagstiftning om CO2 eller bränsleekonomi
  • Övergångstakt och teknikval för tunga fordon med nollutsläpp
  • Se till att ZEV-övergången verkligen är global

Volvo Cars inför internt koldioxidpris på 1 000 kronor/ton CO2

Igår annonserade Volvo Cars också att man inför ett internt koldioxidpris på 1 000 kronor för varje ton koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan [9].

“Enligt detta system kommer varje framtida bilprojekt att genomgå en ”hållbarhetskontroll” och en CO2-kostnad tas ut för varje förväntat ton koldioxidutsläpp under bilens livscykel. Syftet är att säkerställa att varje bilmodell är lönsam även under ett strikt koldioxidprissystem, för att styra projekt-, anskaffnings- och tillverkningsrelaterade beslut mot det mest hållbara alternativet som står till buds.”

“Med början 2022 kommer Volvo Cars att redovisa resultatet för sin elektriska respektive icke-elektriska verksamhet separat i varje kvartalsrapport.”

Scania stödjer global Memorandum of Understanding for zero-​emission vehicles

Igår skrevs ett Memorandum of Understanding (MoU) on zero-emission trucks and buses på av ett antal länder. Scania stödjer detta MoU.

Tillverkarna av medelstora och tunga fordon som stöder detta MoU siktar på att nå 30 procent av försäljningen med nollutsläpp år 2030. Dessutom strävar undertecknarna efter att över 90 procent av försäljningen i världen ska vara nollutsläppsfordon år 2040, med hänsyn till att den återstående försäljningen andel år 2040 bör drivas av 100 procent fossilfri energi.

Flera länder skrev på att de ska ha målet att 30% av försäljningen av nya tunga fordon ska vara ZEV 2030. De länder som skrev på var Österrike, Kanada, Chile, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, New Zealand, Norge, Skottland, Schweiz, Turkiet, UK, Uruguay och Wales.

[1] What is happening at COP26? The Economist. 11 november. Länk

[2] Carbon emissions rebounding to close to pre-pandemic levels, scientists warn. Yahoo. Länk

[3] Analysis: Do COP26 promises keep global warming below 2C? Carbon Brief. länk

[4] New paper in Science confirms updated NDCs more likely to meet warming limits than in 2015. Climate Action Tracker. 5 november. Länk

[5] Can updated climate pledges limit warming well below 2°C? Science. Länk

[6] BNEF report: EV sales headed for 5.6M in 2021 as automakers target 40M per year by 2030. Green Car Congress. Länk

[7] Volvo founding member of First Movers Coalition to drive demand for low carbon tech. 4 November. AB Volvo. Länk

[8] Volvo medgrundare av ”First Movers Coalition” för att driva upp efterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp. AB Volvo. Länk

[9] Volvo Cars undertecknar nollutsläppsdeklaration för vägtransporter vid COP26 och avslöjar banbrytande intern koldioxidprismekanism. Volvo Cars. 10 november. Länk

[10] COP26 declaration on accelerating the transition to 100% zero emission cars and vans. GOV.UK. länk

[11] Zero Emission Vehicles Transition Council: 2022 action plan. Länk

[12] Scania endorses global Memorandum of Understanding for zero-​emission vehicles. Scania. Länk

[13] 15 countries agree to work toward 100% ZEV truck and bus sales by 2040. Green Car Congress. Länk

[13] Tracking Transport 2021. IEA. November 2021. Länk

[14] Tracking Electric Vehicles 2021. IEA. November 2021. Länk

[15] ITF Transport Outlook 2021. 2021. Länk