Arkiv / Teknik

Status vätgas enligt IEA och vätgasnotiser

Creative commons license

IEA har sammanställt läget för vätgas globalt. Rapporten heter Global Hydrogen Review 2021 (224 sidor) och är möjlig att ladda hem utan kostnad.

Dagens nyhetsbrev är en summering av deras slutsatser. Jag passar dock på att ta med några aktuella notiser om vätgas.

Aktuella notiser om vätgas i Sverige

Göteborgs Hamn AB och Statkraft har beslutat att gemensamt undersöka möjligheten att etablera en helt ny anläggning för produktion och hantering av grön vätgas inom Göteborgs hamn. Anläggningen planeras ha en produktion på 2 ton vätgas och vätgasanläggningen planeras att vara i produktion i mitten av 2023.  Projektet ingår som en del i det EU delfinansierade projektet Nordic Hydrogen Corridor, NHC [1].

En tankstation för vätgas och andra förnybara drivmedel har fått närmare 20 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet och kommer att etableras i Grums. Det ska vara möjligt att tanka och ladda lastbilar, bussar och personbilar. Den nya tankstationen i Grums beräknas vara klar för invigning i slutet av december 2023 [2].

Klimatklivet har beviljat Strandmöllen AB investeringsstöd för uppförandet av en anläggning för vätgasproduktion i Ljungby. Företaget får investeringsstöd med 50 050 000 kr. Anläggningen kommer att producera förnybar vätgas, så kallad grön vätgas, genom elektrolys av vatten. Anläggningen i Ljungby förväntas vara igång hösten 2023 [3].

Företaget Svea Vind Offshore och Maserfrakt är överens – vätgas kommer att produceras från och med årsskiftet 2022-2023. Men om det blir i Gävle eller Borlänge återstår att se [4]. MaserFrakt AB fick 7,7 miljoner SEK för att bygga en vätgasstation 2020 från Klimatklivet.

IEA: Global Hydrogen Review 2021

Den totala användning av vätgas i världen var 90 miljoner ton 2020 [6]. I princip allt är producerat via fossila bränslen [6].

Även om mängderna vätgas som produceras via elektrolys är relativt små i dagsläget sker det en snabb ökning av antal elektrolysörer. Den senaste fem åren har kapaciteten ökat fem gånger i världen.

Mer än 290 elektrolysörprojekt är också under utveckling eller i ett tidigt utvecklingsskede. Om alla dessa projekt händer så kommer den globala produktionskapaciteten vara 89 GW 2030 och det möjliggör en produktion av vätgas från elektrolysörer på 8 miljoner ton per år 2030. Enligt IEA är de i dagsläget planerade projekten alldeles för få i relation till de 80 miljoner ton vätgas per år som kommer behövas 2030 om världen skulle vara på rätt väg med avseende på växthusgaser.

I dagsläget finns det sexton anläggningar som producerar vätgas från fossila bränslen med CCUS (carbon capture, utilisation and storage). De anläggningarna producerar 0,7 miljon vätgas per år. Det planeras ungefär 50 anläggningar till i världen och om alla dessa sker är deras produktion 9 miljoner ton per år 2030.

Investeringar i vätgas är inte tillräckliga

En viktig slutsats från IEA:s sammanställning är att investeringarna är inte tillräckligt stora i vätgas i dagsläget. Stater har i sina strategier totalt lovat att satsa 37 miljarder USD och den privata sektorn har lovat satsa 300 miljarder USD. Det räcker inte. IEA anser att det behövs investera 1 200 miljarder USD fram till 2030.

Vätgas från förnyelsebar energi blir konkurrenskraftig

IEA anser att kostnaden att producera vätgas från förnyelsebara energikällor kan bli konkurrenskraftig i jämförelse med fossila bränslen under 2020-talet. Det beror på att elektricitet från sol och vindkraft blir mer kostnadseffektiv, men också att elektrolysörer blir billigare.

Det kommer dock vara regionala skillnader vad vätgasen kommer att kosta att producera. På längre sikt anser IEA att vätgaskostnaden kommer bli så låg som 1 USD/kg i en del länder.

IEA ger rekommendationer om styrmedel och policy

IEA ger fem rekommendationer angående policy för vätgas för att öka investeringstakten:

  • nationer bör göra strategier och roadmaps för vätgas
  • skapa stödsystem så att vätgas med låga utsläpp av växthusgaser kan ersätta fossila bränslen
  • mobilisera investeringar i produktion, infrastruktur och anläggningar
  • skapa stöd för att kommersiella nyckelteknologier snabbare
  • etablera standarder, certifiering och lagstiftning

[1] Anläggning för vätgasproduktion planeras i Göteborgs hamn. Statkraft. 2 november 2021. Länk

[2] Tanka vätgas i Värmland 2023. Åkerientreprenad. 1 November länk

[3] Stöd beviljat från Klimatklivet till grön vätgasproduktion i Ljungby. 10 september. Länk

[4] Gävle kan få vätgasproduktion – styrs av tillgången på el. GD. länk

[5] Beviljade ansökningar från Klimatklivet – fördelade per län, per åtgärdskategori och per kommun (Observera att excel-filen innehåller två flikar) (xlsx 803 kB) länk

[6] IEA. Global Hydrogen Review 2021. länk