Arkiv / Samhälle

Elbilar är på väg till hyrbilsmarknaden, men inte utan utmaningar

Creative commons license

I förra veckan skrev vi om hyrbilsföretaget Hertz beställning av 100 000 Tesla Model 3 [1]. Nyheten har fortsatt att utvecklats. Bland annat med uppgifter om att det ännu inte finns ett påskrivet avtal mellan Tesla och Hertz [2], samt att beställningen kan uppgå till så mycket som 200 000 bilar på grund av Hertz samarbete med Uber [3]. Mer detaljer kring affären kommer säkerligen att följa. Det intressanta är ifall affären kan vara en brytpunkt för hyrbilsindustrin som hittills har varit nästan helt dominerad av förbränningsmotorbilar. Hyrbilsmarknadens stora bilflottor gör den betydelsefull och hyrbilar kan också vara en viktig exponeringsyta för att få fler konsumenter att testa elbilar. I dagens nyhetsbrev undersöker vi hur några aktörer i hyrbilsindustrin resonerar kring elbilar (främst BEV).

Hyrbilsindustrin är en viktig köpare av nya bilar

Den globala hyrbilsmarknaden är betydande. År 2020 uppskattades den globala omsättningen vara över 98 miljarder USD [4] och den totala fordonsflottan uppgå till 6,24 miljoner bilar [5]. Hertz är tillsammans med Enterprise och Avis de tre stora globala renodlade hyrbilsföretagen [6] [7]. Dominansen är som störst i USA där dessa tre t ex utgör uppåt 95 % av hyrbilsmarknaden på flygplatser [7]. Störst av dem alla är familjeägda Enterprise som år 2021 uppger att de har över 1,85 miljoner fordon (även inkluderat lastbilar) i sin flotta [8]. Historiskt är en genomsnittlig hyrbil i drift 13 månader innan den säljs [9], vilket gör hyrbilsföretagen till viktiga aktörer på nybilsmarknaden.

Följa John… eller följa Hertz?

Hyrbilsindustrin har av vissa beskrivits som en industri där de stora aktörerna följer varandra, framgångsrika förändringar kopieras snabbt av andra [7]. Det spekuleras därmed att både Enterprise och Avis kan påverkas att följa Hertz mot en alltmer elektrifierad fordonsflotta [7]. Åtminstone delvis motiverat av att minska klimatutsläppen. Både Enterprise och Avis har sedan tidigare på olika sätt agerat för att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom klimatkompensering, forskning och användning av biobränslen [7]. Det är dock Hertz som har legat längst fram när det kommer till uthyrning av elbilar (BEV), då främst i premiumklassen [7]. En större utrullning av elbilar har hittills hindrats av ett antal utmaningar. Branschen kommer därför noggrant att följa hur Hertz hanterar dessa framöver [10].

Utmaningar i kundacceptans, anpassningar vid depåer och affärsmodeller

Flera argument har använts för varför elbilar har haft det svårt att slå igenom i hyrbilsindustrin. Elbilar kan kräva anpassningar hos kunden, vilket kan påverka efterfrågan på att hyra dessa bilar. Hyrbilsföretagen hänvisar till räckviddsångest (begränsad räckvidd och laddinfrastruktur), vilket kan vara en betydande barriär för kunder [7] men även för personalen som måste utbilda oerfarna kunder om räckvidd och laddning [10]. För kortare uthyrningar och körsträckor behöver detta inte vara ett problem. Siffror från Enterprise pekar dock på att endast 20 % av uthyrningarna görs för att köra kortare sträckor [7].

En annan fråga är hur hyrbilsdepåerna ska arrangera laddning mellan uthyrningar, dvs hur ska den interna logistiken lösas för elhyrbilar? I ett blogginlägg skrivet av redaktören för Auto Rental News beskrivs interna logistikutmaningar som kanske den största utmaningen [10]. Redan vid mindre piloter (25 BEV:s) har logistiken kring att arrangera Level 2 (reds. anm., AC-laddning upp till 22 kW AC) varit svårlöst. Problematiken kan växa mångfalt när större flottor av elbilar ska integreras i komplexa miljöer som exempelvis flygplatser, där många aktörer och faktorer måste beaktas [10]. Det tillkommer även behov av resurser för utbildning av personal, förändringar av hyresvillkor och bokningsprocessen [10].

I ett panelsamtal om elhyrbilar på konferensen International Car Rental Show 2021 delgav Enterprise hur de planerar att hantera komplexiteten som elhyrbilar utgör. En viktig byggsten är partnerskap med biltillverkare, energibolag, laddoperatörer, fastighetsägare osv [11]. Hertz planerar att adressera laddning i depåer genom att installera en kombination av AC och DC-laddare (snabbladdare) [10].

Nya processer kan även innebära förändringar i den befintliga affärsmodellen. Författaren Aidan McClean menar att hyrbilsföretag måste anpassa sina affärsmodeller för att bemästra [12]:

  • Energihantering: Främst genom att optimera laddning vid låga elpriser och minska energiförluster när bilen inte används.
  • Omsättningstider: Hantera den längre tiden som en elbil behöver för att vara redo för en ny kund, dvs att bättre optimera tillgång och efterfrågan för att minska påverkan på beläggningsgraden.
  • Laddinfrastruktur: Hantering av befintliga begränsningar i elanslutningar på främst flygplatser och depåer i innerstadsmiljöer. Det är sannolikt att det kommer att bli huggsexa bland hyrbilsföretagen för att boka upp nödvändiga elanslutningar på attraktiva platser.

Till detta kan även tilläggas troliga intäktsförluster från de avgifter som tillkommer om kunden inte återlämnar bilen med full tank flytande bränsle. Dessa avgifter står idag endast för 5 % av intäkterna men har höga marginaler [7].

Andrahandsvärdet är en viktig ekonomisk faktor i hyrbilsindustrin

En sista faktor som är värd att nämna är vikten av andrahandsvärdet. Hyrbilsföretagen är som tidigare nämnt stora köpare av nya bilar, bilar som sedan snabbt omsätts på begagnatmarknaden. Modellen bygger ofta på stora inköp av en eller ett fåtal bilmodeller med stora rabatter, vilket möjliggör en lägre värdeminskning när bilen sedan säljs [7]. Processerna för försäljning av begagnade hyrbilar är en nyckelaktivitet med stora finansiella konsekvenser för hyrbilsföretagen.

Hur andrahandsvärdet står sig för elhyrbilar är en öppen fråga [11]. Det har poängterats att Tesla historiskt har haft ett relativt högt andrahandsvärde och att elhyrbilar har potential att användas längre [11]. Å andra sidan så är inköpspriset högre (med små eller inga rabatter) för elbilar och den tekniska utvecklingen gör att dagens produkter snabbt riskerar att blir daterade [11].

Egen kommentar

Elbilar i hyrbilsapplikationer verkar ha en del stora utmaningar, Hertz kan kanske visa att det är möjligt. En diskussion som jag saknade i källorna var prissättning av elhyrbilar till konsumenter. I andra kommersiella applikationer som t ex taxi kan företaget ta del av elbilens lägre energikostnader. Så är inte fallet för hyrbilar, där elbilens högre inköpspris troligen måste avspeglas i ett högre pris till konsument (om inte värdeminskningen är låg). Större andelar elbilar i hyrbilsflottorna skapar helt enkelt nya förutsättningar och kommer troligen tvinga fram nya affärsmodeller i hyrbilsindustrin inom kort.

Referenser

[1] omEV. 2021. länk

[2] CNBC. 2021. länk

[3] Electrek. 2021. länk

[4] Grand View Research. 2021. länk

[5] Statista. 2021. länk

[6] GlobalData. 2021. länk

[7] CNBC. 2021. länk

[8] Enterprise. 2021. länk

[9] The Montley Fool. 2012. länk

[10] Auto Rental News. 2021. länk

[11] International Car Rental Show. Closing keynote. 2021. länk

[12] LinkedIninlägg av Aidan McClean. 2020. länk