Arkiv / Samhälle

Förändra gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar

Creative commons license

Motorbranschen håller på att bli något annorlunda. Kompetensen för att bygga, underhålla och ta hand om det nya är något annat.

Transportföretagen har beställt en rapport som undersökt trenderna för att kunna föreslå anpassningar av utbildningssystemen [1].

Rapporten är en sammanställning av litteraturen, men är också baserad på intervjuer med företrädare för myndigheter, högskolor, gymnasier och företag.

Nulägesbeskrivningen av trenderna är att:

  • elektrifieringen av personbilar går snabbare än väntat,
  • efterfrågan på kompetens inom felsökning och diagnostik har ökat väsentligt,
  • kommersiell användning av autonoma fordon fortfarande dröjer och
  • bildelningstjänster och mobilitetstjänster har en fortsatt liten inverkan på transportarbetet.

I rapporten summeras behovet av kompetens i fyra områden:

  • ellära och högvoltsystem,
  • digital teknik och avancerad felsökning,
  • alternativa bränslen och bränsleceller,
  • samt mer kundnära arbetssätt och kundbemötande.

Ett av huvudförslagen är att förändra utbildningsinnehållet i gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

Rapportens författare föreslår att kurser i el och hybridteknik måste bli obligatoriska. De är i dagsläget ofta valbara.  De vill också förstärka kurserna om digitala system samt felsökning och diagnos. Den typen av kurser bör också bli obligatoriska.

Ett annat förslag är också att etablera en pilotutbildning på gymnasienivå, som har arbetsnamnet Mobilitetsprogrammet. Den bör ha ett förstärkt innehåll av bland annat el, digitala system, sensorer och avancerad diagnostik.

Seminarium: Servicing of electric vehicles Future qualifications needed

EU-projektet The Alliance for Batteries Technology, Training and Skills (ALBATTS) genomförde ett seminarium om framtida kompetensbehov för att underhålla elfordon nyligen [2,3].

Det är möjligt att se hela seminariet i efterhand (1 timme och 30 minuter). Olika europeiska organisationer berättar om hur de ser på behoven.

Slutsatserna var att mer kunskap om diagnostik behövs, men också ett ökat behov av kunskap om säkert handhavande av elfordon. En intressant presentation görs av Volvo Cars 39 minuter in i filmen där de berättar om de olika stegen för att övervaka, underhålla och ta hand om fordonsbatterier och vilka utmaningar det innebär.

En annan slutsats från seminariet är att det finns ett behov av att översätta kunskaper om elfordonsteknik från hög akademisk nivå till mer pratiska kunskaper om hur komponenter och eldrivsystem fungerar.

Ni som vill fortsätta följa debatten om kompetensbehov kan gå på eCarExpo i Göteborg den 3-5 december. Ett av seminarierna handlar om Verkstädernas roll i elektrifieringen – en hel bransch ställer om.

[1] Utbildning för en motorbransch i förändring. Transportföretagen. Mats Lewan. Länk (pdf)

[2] Servicing of electric vehicles: Future qualifications needed. Agenda. Länk

[3] ALBATTS Webinar: Servicing of electric vehicles – future qualifications needed. Seminarium. Inspelningen. 1 timme och 30 minuter. Länk