Kaliforniens förslag på mandat för att tvinga åkerier/speditörer att köpa ZEV-lastbilar

Creative commons license

Lagförslaget heter Advanced Clean Fleets.

Målet är att uppnå en 100% ZEV-flotta av tunga lastbilar och bussar till 2045 i Kalifornien. De vill också att det ska gå betydligt fortfarare för vissa lämpliga marknadssegment som t ex drayage lastbilar. ZEV lastbilar är batterilastbilar, bränslecellslastbilar och elvägarsfordon.

Tidigare i år införde Kalifornien ett mandat för större tillverkare av tunga fordon, som måste sälja en viss andel ZEV-lastbilar i Kalifornien olika år. Den lagstiftningen heter The Advanced Clean Trucks.

Advanced Clean Fleets lagen tvingar ägare/speditörer av offentliga flottor, drayage lastbilar och privata större flottor att köpa en viss andel ZEV-lastbilar. Det är en del villkor och undantag som jag inte går igenom, men ni kan få en överblick här. Det är relativt radikala krav för t ex offentliga flottor där 100% av nybilsköpen ska vara ZEV-lastbilar 2027.

Det är ett mandatsystem, så om du inte köper ZEV-lastbilar får du köpa mandat från någon som gjort det.

Advanced Clean Fleets håller på att förhandlas och Kaliforniens myndigheter genomför kontinuerligt workshops för att diskutera lagförslaget, men de presenterar också bakgrundsdata. Målet är att lagstiftningen ska beslutas senare i år.

Den 9 september ska det vara en ny workshop om Advanced Clean Fleets.

Bl a så kommer de presentera TCO (Total cost of ownership)-kostnader för både batteriellastbilar och bränslecellslastbilar och jämföra det med diesel-och naturgas-lastbilarnas. De beräknar för olika år och olika storleksklasser.

Ni kan läsa deras nya TCO-analys i rapporten “Draft Advanced Clean Fleets Total Cost of Ownership Discussion Document” (68 sidor, pdf).

Sammanfattningsvis visar resultaten att batterielektriska fordon verkar vara konkurrenskraftiga i jämförelse med diesellastbilar år 2025 i en mängd olika användningsfall.  Bränslecellselektriska fordon verkar också vara konkurrenskraftiga med diesellastbilar inom tidsramen 2025 till 2030 beroende på fordonstyp.

Trots högre inköpskostnader för fordon och infrastruktur lönar sig ZEV-teknologierna pga lägre bränslekostnader och underhållskostnader,men det beror också på LCFS-intäkter.

LCFS står för Low Carbon Fuel Standard och är en lagstiftningen som ska göra att det säljs bränslen med lägre växthusgasutsläpp i Kalifornien. Lagen gör att om du säljer vätgas eller el så får du betalt av LCFS.

LCFS gör det lönsammare tidigare för ZEV-lastbilar. I ett exempel visar de att bränslebesparingen att köra en Drayagelastbilar på el är ca 10 000 USD/år utan LCFS. Med LCFS är besparingen 28 000 USD/år.

Egna kommentarer

Ska givetvis lyssna på workshopen den 9 september. Beroende vad de säger så kanske jag skriver mer om Advanced Clean Fleets.

ZEV-mandaten för personbilar är världsberömt. Den tvingar tillverkarna att sälja ZEV i Kalifornien. Men det har aldrig funnits en lagstiftningen som tvingar personbilköparna att köpa ZEV-bilar.

Advanced Clean Fleets är en lagstiftningen som tvingar köparna av lastbilarna. Det är relativt nytt. Det är också så att de inte bara tvingar åkerierna utan även speditörerna att använda ZEV-lastbilar. Jag har lite svårt att tolka de juridiska termerna, men det ska inte gå att avtala bort villkoren.

Kalifornien har också paket med inköpsstöd för fordon och stöd för t ex laddinfrastruktur. Som vanligt arbetar Kalifornien med paket av morötter och piskor.

TCO-rapporten är värd att läsa.