Arkiv / Fordon

Status ZEV lastbilar i Kina

Creative commons license

Kina är världens största marknad för tunga lastbilar. Cirka 3,2 miljoner tunga lastbilar (mer än 6 ton) blev sålda i världen 2020. 1,6 miljoner av dessa hamnade i Kina [1]. Ett utmärkande drag för den kinesiska marknaden är att många mindre lastbilar säljs och inte så många dragbilar, som kan dra tunga last. Även om försäljningen av dragbilar ökar snabbt [2].

2020 ökade försäljningen av tunga lastbilar (>6t) med 35% i Kina trots pandemin. Anledningen var bl a utskrotningsstyrmedel av gamla lastbilar och hård kontroll av att befintliga lastbilarna inte är för tungt lastade, som i sin tur driver fram att åkerierna måste köpa fler lastbilar [1].

Om även mindre kommersiella fordon räknas så blev 5 miljoner sålda i Kina 2020 [2]. Det är ett rekord.

Minskning av sålda nollemissionslastbilar i Kina de senaste tre åren

Endast 6700 av de sålda lastbilar 2020 hade nollemission från avgasrören. Trenden har varit minskad försäljning för den sorten de senaste åren. 2017 blev 69 000 sålda. Minskningen beror på ändrade styrmedel, som t ex hårdare krav på tillverkarna [2].

I nollemissionsfordon inluderas även bränslecellsfordon, men batteridrift dominerar bl a lastbilar. 98% av alla sålda nollemissionslastbilar hade batteridrift under perioden 2017-2019 [2].

Dragbilar med eldrift är en liten del av marknaden än så länge. Endast 0,4% av alla sålda nollemissionslastbilar är dragbilar [2].

Många företag som säljer lastbilar i Kina

Den kinesiska lastbilsmarknaden utmärker sig att den inte är konsoliderad. 

Det finns mer än 700-900 tillverkare i Kina. Samt de åtta största tillverkarna står för 70 procent av försäljningen. Det är en skillnad från andra stora marknader. I Indien, Brasilien och EU är det ett fåtal tillverkare som tillsammans i princip står för 100 procent av försäljningen.  

För nollemissionslastbilar så finns det cirka 200 tillverkare i Kina. De största tillverkarna av nollemissionlastbilar i Kina är Geely Group, Dongfeng Motor, SINOMACH och Dayun.

Störst under perioden 2017-2019 var Dongfeng Motor som sålde 30 000, men Geely sålde 10 000 under under samma period [2].

LFP är den vanligast batterikemin i ellastbilarna. Även om antal lastbilar med LMO-batterier har ökat till 10% 2019 [2].

Youngman Auto är den tillverkare som sålde flest bränslecellslastbilar under perioden 2017-2019. De sålde totalt 605 stycken [2].

De flesta ellastbilarna är i storleksklassen 3,5-4,5 ton och har en räckvidd på mindre än 300 km.

Kina planerar att införa styrmedel för ZEV lastbilar

Kinesiska staten håller på att utvärdera och fundera lämpliga styrmedel för lastbilar med nollemissioner. Ett troligt val är ett mandat för att en viss andel av försäljningen ska vara nollemissionsfordon till ett visst årtal [4].

En indikation på takten är Society of Automotive Engineering China nya förslag, som är 12% 2025, 17% 2030 och 20% by 2035 [5].

[1] The world’s truck manufacturers – 2021 edition. Automotive World. Länk (bakom betalvägg)

[2] China Automobile Association: In 2020, sales of commercial vehicles exceeded 5 million for the first time, and trucks increased by 21.7% year-on-year. Soho. 2021. Länk (kinesiska)

[3] Race to zero: How manufacturers are positioned for zero-emission commercial trucks and buses in China. ICCT. 2021. Länk

[4] New energy points policy for commercial vehicles is under development . CAIXIN. 18 Januari 2021. Länk (kinesiska)

[5] SAE-China. (2021). Energy-saving and New Energy Vehicle Technology Roadmap 2.0 (1st ed.).