Arkiv / Samhälle

E-mobility i Polen

Creative commons license

Polen kommer bli ett av de starkaste länderna i Europa långsiktigt. Den analysen gjorde den kända geopolitiska strategen George Friedman i boken The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century 2010 [1]. De främsta skälen var att Polen har en dynamisk ekonomi samt att landet kommer gynnas av att Tyskland och Ryssland kommer få det svårt långsiktigt. Polen är också en naturlig allierad för USA, som är det landet som kommer dominera världen de närmsta 100 åren. Alliansen gynnar Polen både teknologiskt och militärt. 

Om Friedman har rätt och Polen blir lika viktigt som Polsk-litauiska samväldet på 1400-talet är inte säkert. Men trenderna är ganska tydliga att landets betydelse ökar. Under perioden 1998-2018 var den ekonomiska tillväxten i medel 3,7% per år. Det var störst ökningen i EU [2]. 

Polen kommer använda en del av deras styrka för att satsa strategiskt på e-mobility. De har bland annat målet att 1 miljon laddbara bilar ska vara registrerade i Polen 2025. De vill dock inte bara köpa utan också bli en producent. Målet har därför också ett delmål att 30% av de laddbara bilarna ska vara tillverkade av polska företag [3]. 

Polen och kol

Polens elmix är dock inte fördelaktig. 80 procent av Polens elgenerering kom från kol 2017 [4]. Polen utmärker sig också att de också använder kol för uppvärmning i stor utsträckning [5]. Kolanvändningen är ett av skälen att Polen har dålig luft. Av de hundra städer som har sämst luft inom EU är 29 polska [4]. 

Polens koppling till kol är stark. När kolindustrin var som störst i Polen arbetade nästan en halv miljon polacker i industrin och den stod för nästan 80% av inflödet av utländskt kapital till Polen [6]. Även om kolindustrin har minskat i betydelse är den fortfarande viktig. En annan faktor som spelar roll är att gruvarbetarna har ett starkt fack och är en politisk kraft i Polen [6]. 

Facket och den polska regeringen skrev dock gemensamt under ett avtal 2020 att alla polska kolgruvor ska var stängda 2049 [7]. 

Samt Polens regeringen lovade att endast 11% av elmixen ska vara kolbaserad 2040 i Polen. De ska ersätta kolet med kärnkraft och förnyelsebar kraft [8]. 

Polen som producent av fordon och batterier

2018 blev 451 600 personbilar, 202 000 nyttofordon och 6 000 bussar tillverkade i Polen. Antal anställda i fordonsindustrin var 330 000. Det innebär att Polen är det landet som har tredje flest anställda i fordonsindustrin av alla länder i Europa. Fordonsindustrin är också en stor del av Polens ekonomi [9]. 

FIAT tillverkar flera personbilar i Polen samt VW tillverkar bland annat flera av sina lätta lastbilar där. Flera bussföretag har också tillverkning i Polen. 

Polen vill dock att det långsiktigt ska finnas ett inhemskt märke som tillverkar elbilar. Därför har bolaget Electromobility Poland bildats. Det är ägt av flera polska energibolag som t ex PGE, Tauron, Enea och Energa. Electromobility Poland presenterade två konceptbilar under märket Izera 2020. Produktionen är tänkt att starta 2024 [10-14]. 

Polen har också batteriproduktion. Den största anläggningen är givetvis LG Energy Solutions, som numera har en produktionskapacitet på 70 GWh/år [14]. Polen har hjälpt till med investeringen på flera sätt och begärt undantag från statstödsreglerna. 2020 öppnade kommissionen en utredningen om Polen har följt reglerna. Totalt har Polen gett stöd på 95 miljoner euro för en av utbyggnaderna av anläggningen [15]. Jag hittade inte info om utredningen har blivit avslutad. 

Northvolt har också investerat 200 miljoner dollar i Polen för att skapa Europas största tillverkning av energilagringssystem. I början kommer 5 GWh/år tillverkas där, men på sikt kommer produktionen vara 12 GWh/år [16]. 

Försäljning av elfordon i Polen

Polen är en av de största personbilsmarknaderna i Europa. De har mål, strategier och stöd för att få igång försäljningen av elbilar. Trots att de har mycket styrmedel på plats har försäljningen inte ökat i den takten som de vill. 

Det finns flera skäl. Ett är att de har en maxgräns på hur mycket elbilen för kosta för att köparen ska få subventioner. Det är ganska få modeller som är i den prisklassen. Ett annat skäl är att flera av styrmedlen och målen inte blivit införda effektivt [19]. Ett tredje skäl är att även med stödsystemen så är det många polacker som inte har tillräckligt med inkomst för att köpa in ny elbil [20]. Slutligen så är det också viktigt att förstå att många av bilarna som säljs i Polen är importerad från andra länder och de oftast är relativt gamla. 

Egna kommentarer

Polen har stora paket för att stödja elfordonsförsäljning. Det har inte riktigt kommit igång ändå.  

Det var intressant att upptäcka att Polen ser e-mobility som så strategiskt framåt för landet. Samt att de verkligen vill att polska företag ska tillverka elfordon. 

Deras elmix är inte bra för e-mobility, men det verkar finnas signaler att de kontinuerligt kommer minska kolanvändningen. Regeringen pratar hela tiden om “just transition”. Hur ska de göra övergången för att samhällen som är uppbyggda kring kolbrytning? 

Referenser

[1] Friedman G. The next 100 years: a forecast for the 21st century. Anchor; 2010. 

[2]  Why are Poles unimpressed with Poland’s economic achievements? Brookings. 2018. Länk 

[3] E-mobility in Poland as a business opportunity. Netherlands Embassy in Warsaw and the Netherlands Enterprise Agency. 2018. Länk (pdf, laddas hem direkt till er dator)

[4] Poland. IEA. länk 

[5] Poland’s coal-fired home heating creates widespread pollution The government is backing away from coal—but not fast enough. The Economist. 30 jan 2021. Länk 

[6] Poland’s coal industry finally burns out. Notes from Poland. 1 okt 2020. Länk

[7] Poland to close coal mines by 2049 in deal with unions. Reuters. 25 sep 2020. Länk 

[8] Poland aims to reduce coal to 11% of energy mix by 2040, declares president at climate summit.  länk

[9] POLAND DRIVES E-MOBILITY! PSPA. 2019. Länk

[10] Why is the Polish brand of electric cars needed? Länk

[11] First Polish electric car disappoints media. Electrive. Länk

[12] Poland’s first electric car factory to be built in Jaworzno. Electrive. 2020. Länk

[13] Will Poland’s electric-vehicle revolution stall before it starts? DW. länk

[14] LG Energy Solutions Seeking to Achieve Economies of Scale. Business Korea. 15 januari 2021. länk

[15] State aid: Commission opens in-depth investigation into public support for expansion of LG Chem’s electric vehicles battery plant in Poland. EU. 2020. Länk 

[16] Europe’s largest factory for energy storage systems to be built in Poland. Notes from Poland. 22 feb 2021. Länk 

[17] Sendek-Matysiak, Ewelina, and Zbigniew Łosiewicz. ”Analysis of the Development of the Electromobility Market in Poland in the Context of the Implemented Subsidies.” Energies 14.1 (2021): 222.

[18] Emerging electric passenger car markets in Europe: Can Poland lead the way? ICCT. länk

[19] NIK o braku skutecznego wsparcia dla rozwoju elektromobilności. NIK. länk 

[20] Emerging electric passenger car markets in Europe: Can Poland lead the way? ICCT. 2020. länk