Arkiv / Samhälle

omEV: Elektrifiering av bilindustrin i Tjeckien

Creative commons license

Skrivet av Hans Folkesson

I början av juni skrev jag om Skodas historia och att man globalt tillverkar över en miljon bilar om året. En stor del av denna volym tillverkas vid fabrikerna i Mlada Boleslav och Kvasiny i Tjeckien. Förutom Skoda tillverkas även Hyundai och Toyota i Tjeckien och i närliggande Slovakien har VW en stor produktion i Bratislava där även vissa Skoda-modeller tillverkas. I Slovakien har även Kia och Peugeot fabriker och här tillverkas ett normalår över en miljon bilar per år. Sedan Tjeckien och Slovakien blivit medlemmar i EU har båda länderna väsentligt ökat sin bilproduktion och utgör tillsammans med Ungern, Polen och Tyskland Europas största fordonskluster.Nuvarande produktion i Tjeckien och Slovakien

Under årets fyra första månader tillverkades i Tjeckien 305 000 Skoda, 90 000 Hyundai och 58 000 Toyota. Denna volym är lägre än installerad kapacitet pga pandemin och årsvolymen är normalt betydligt över en miljon inklusive PSA-fordon tillverkade i Toyotas fabrik i Kolin. Produktionen i Kolin startade 2005 och då som ett J/V mellan Toyota och PSA, sedan förra året är den helägd av Toyota som här kommer att bygga upp ett Europeiskt småbilscenter.
43 000 laddbara bilar, varav 22 000 BEV tillverkades av Skoda och Hyundai under första tertialet vilket motsvarar 9,4% av volymen.
Denna andel väntas stiga väsentligt och bara Skoda Enyaq ligger nu på dagsvolymer över 300 bilar/dag. Dessutom har Toyota annonserat hårdsatsning på normala Hybrider för nya Aygo, vilket snabbt höjer högvoltskompetensen både i monteringsfabriker och hos underleverantörer.
Det finns många anledningar till denna höga bilproduktion i Tjeckien och Slovakien, en är en gedigen industrikompetens och traditioner. Dessutom är det centrala läget i Europa med närhet till Tyskland och dess komponentindustri oerhört väsentlig. Efter sammetsrevolutionen 1989 har de tunga globala komponentleverantörerna målmedvetet köpt in sig i Tjeckisk och Slovakisk underleverantörsstruktur. Genom ett mycket bra kostnadsläge i början av 90-talet har alltmer av Europas komponenttillverkning flyttats till dessa fabriker som moderniserats och automatiserats och idag producerar med en hög kvalitet. Trots denna utveckling är kostnadsläget fortfarande gynnsamt vilket gör dessa länder mycket intressanta även för framtida BEV-produktion. Kostnadsläget framgår även i Jens Hagmans artikel om Ungern [5].

Nuvarande försäljning av Laddbara fordon i Tjeckien.

Under 2020 såldes 3262 BEV och 1979 PHEV i Tjeckien. Om vi jämför med Sverige var motsvarande siffror 28000 BEV och 66000 PHEV och bara Skoda sålde nästan lika många PHEV i Sverige som det registrerades totalt i Tjeckien.
En grundorsak till detta är att det finns en viss skepsis till elbilar hos normalbilisten, främst på grund av hög kostnad men också inställningen till el i allmänhet och personliga laddmöjligheter.
Tjeckiska staten ger idag inga premier för inköp av vare sig laddhybrider eller BEV och vad jag förstår heller inga extra tjänstebilsförmåner.

Det börjar dock komma ett ökat tryck från myndigheterna och i centrala Prag har man infört förmånliga parkeringsvillkor för laddbara fordon.

Hög kostnad för elfordon i Tjeckien

Då flertalet Tjecker kör mindre bilar än i övriga Europa blir prisskillnaden mellan exempelvis en Fabia och en liten elbil utan subventioner mycket stor. Att hoppa till en El-SUV blir för flertalet ekonomiskt omöjligt.

Den rörliga kostnaden för elfordon är väsentligt högre för gemene man jämfört med Sverige.
Villaägare i Tjeckien betalar minst 50% mer för elström än i Sverige, dels pga högre energipris men mest beroende på tariff. Majoriteten använder gas för värme, varmvatten och spis. Det gör att normalförbrukningen på el är mycket låg och därmed hamnar man i en högre taxa.
Vad gäller bränslepris för bensin och diesel är dessa ca 15% lägre än i Sverige. Det gör att om man har en bensinförbrukning på 4 l/100 km för en ny Fabia och jämför med en förbrukning
på 15 kWh/100km för en liten elbil hamnar kostnaden för bensin på ca 50 kr för 100 km och ca 25 kr för 15 kWh vid hemmaladdning. Det betyder en faktor 2 till elbilens favör men i Sverige blir motsvarande 60 kr för bensin och ca 15 kr för hemmaladdning, dvs en faktor 4.
Genomsnittsbilisten kör betydligt färre mil/år i Tjeckien jämfört med Sverige vilket ger en oerhört lång pay-off tid för elbilsägaren i Tjeckien.

Laddmöjligheter och inställning till eldrift

Även om vi klagar på elnätverk och laddmöjligheter i Sverige är det ljusår till hur det ser ut i flertalet andra länder. Vi har varit vana vid utomhus Schuko-kontakter med jordfelsbrytare och för en villaägare är det lätt att koppla in elbilen och långsamladda. Utöver detta finns i norra Sverige god tillgång till motorvärmaruttag. Detta gäller inte i Tjeckien så flertalet får i hög grad förlita sig till publik laddinfrastruktur.
Här har man dock varit aktiv från myndighetshåll och med EU-medel byggt upp totalt ca 700 laddstationer med ca 1500 laddpunkter. Många är AC-uttag upp till 22 kW men ca 500 är snabbladdare >50 kW med CCS eller Chademo och ett fåtal Tesla.
Totalt antal BEV var vid årsskiftet endast ca 7000 så tillgången på offentliga snabbladdare per BEV är mycket god. I Sverige hade vi vid årsskiftet ca 1100 CCS/Chademo samt ca 400 Tesla snabbladdare, >50 kW. Totalt hade vi då ca 180 000 laddbara bilar varav 60 000 BEV, ref 3.
I praktiken behöver Tjeckerna utnyttja den publika snabbladdningskapaciteten betydligt mer och tittar vi då på kostnadsjämförelsen där elkostnaden är ca 50% av bensinkostnaden vid hemmaladdning blir bilden dramatiskt annorlunda. Beroende på laddbolag ligger priset på mellan 3 och 8 SEK/kWh, där snabb DC-laddning ligger högst. Detta betyder att elpriset för 100 km i en liten elbil hamnar på mellan 45 och 120 kr, jämfört med 50 kr för bensin. Ekonomin är alltså mycket jobbig.

Även om man ser ett stort antal laddpunkter i Tjeckien finns en stor skepsis till att det tar tid att tanka och man anger söndagar med tät trafik då alla åker från landet som problematisk om många åker elbil. Vad gäller den allmänna inställningen så betraktas el som mindre klimatvänlig och man har ca 430g CO2/kWh i Tjeckien, se ref 4. Jämfört med naturgas betraktas elen som lika miljöovänlig och dessutom dyr vilket ställer elbilen i en helt annan position jämfört med Sverige. Gradvis inser man att det går att producera förnybar el med sol och vind men allmänheten har inte kommit lika långt som i Sverige ännu.

Skoda har trots detta och sannolikt med mycket koncernpåverkan i nyligen publicerad ”Strategi 2030” deklarerat att elektrifiering är ett av tre prioriterade områden. Detta tillsammans med EU:s nya gränsvärden för CO2-utsläpp kommer att förändra bilden. Det är inget tvivel om att elbilen har nollutsläpp i avgasröret och därmed bidrar till miljön i helhet och det finns en växande andel som bara kan tänka sig elbil i framtiden.
Tjeckiska staten har i den nationella planen för hållbar mobilitet, kopplat till EU-Green Deal, satt ett mål på 500 000 laddbara bilar 2030.
Man har också en kraftfull satsning på utbildning och forskning vad gäller hybrid och elfordon både vid Tekniska Universitetet i Prag och vid andra högskolor.

Egna kommentarer

Även om elbilsanvändningen idag är låg i det starka fordonsklustret i Centraleuropa så kommer EU:s satsning på Green Deal i kombination med hårdare avgasregler att snabbt ändra bilden. Ska vi lyckas nå en hållbar mobilitet i hela Europa måste fotavtrycket vid fordonsproduktion väsentligt minskas samtidigt som energiförbrukningen vid användning minimeras. Detta löses inte med 2 ton tunga SUV:ar med högt luftmotstånd utan framtiden kommer att kräva små BEV med låg vikt, lågt luftmotstånd och rimligt pris. Det ger väsentligt lägre klimatavtryck både vid produktion och användning.
Att producera denna typ av fordon till rimlig kostnad kräver inte bara en produktarkitektur utan också en rationell komponentstruktur. Här finns mycket goda förutsättningar i detta fordonskluster där både Inhemsk, Koreansk, Japansk och Tysk fordonsindustri möts.
Det är oerhört svårt att göra långsiktiga prognoser men min gissning är att detta kan bli en mycket viktig hörnsten för EU som global ledare vad gäller hållbara fordon.

Referenser

[1] Skoda Annual Report 2020

[2] Skoda hemsida skoda-storyboard.com

[3]  Statistik laddare i Skandinavien https://info.nobil.no/statistikk

[4] Elproduktion-Koldioxidutsäpp. länk

[5] OmEV Ungern. länk