Examensarbeten inom e-mobility och vätgas

Creative commons license

Våren är en period när examensarbete blir skrivna. Givetvis handlar många om e-mobility och vätgas. Dagens nyhetsbrev är en sammanställning av vilka examensarbeten som finns att ladda hem och läsa inom omEV:s bevakningsområde. Det är inte en fullständig lista för att alla examensarbete har inte blivit publicerade än så jag kommer nog skicka mer tips innan sommaruppehållet. Skönt att ha något att läsa i sommar!

Batteri
Linear parameter varying model and identification method for Li-ion batteries in electric vehicles. Per Larsson. Uppsala Universitet. Länk

Evaluation of welding joint methods for a prismatic battery cell module Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling.William Hellingwerf. länk

Battery Digital Twin : Modeling and Characterization of a Lithium-Ion Battery. Linköpings universitet. Fabian Sund; Gustav Erbing. Länk

Brandrisk
Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer. Matilda Berg; Mathias Fyhr. Luleå Tekniska Universitet. Länk

Ventilering av brännbara gaser vid batteribränder Luleå tekniska universitet.Fredrik Gahm. länk

Elnät, elväg och laddinfrastruktur
Effekttoppsreducering via elbilsbatterier : Dess potential vid vinterförhållanden i Halmstad år 2030. Oskar Holmblad; Andreas Olsson. Högskolan i Halmstad. länk

Energikonsumtionsprediktion med expanding window approach – En undersökning med syfte att skapa dimensioneringsunderlag för framtida elnätsutbyggnader, i samarbete med Kungälv energi. Tim Emanuelsson. Göteborgs Universitet.  “The impact of electric or hybrid vehicles and photovoltaic systems of a households energy consumption is a growing problem for energy grid owners. As the two increase in popularity the variance of energy consumption between two households in the same area is growing. This generates a major issue for grid owners as they are planning grid connections to future residential areas.”. länk

Nätanslutning av en framtida elväg : En kartläggning av anslutningsmöjligheter för E4an mellan Gävle och Stockholm. Uppsala Universitet. Amelie Ekström; Jessica Wänlund. Länk

Implementation of HomePlug Green Phy standard (ISO15118) into Electric Vehicle Supply Equipment. Pallander, Rama. Luleå Universitet. Länk

Controlling a sliding contact on an electric vehicle with computer vision and AI. Sondh, Axel and Johnsson, Björn. Lunds universitet. Länk

Smart charging of an electric bus fleet. Emil Färm. Uppsala Universitet. Länk

Predictive modelling applied to estimate demand on new EV charging stations in the UK. Daniel Fernández Marcos. KTH. länk

Undersökning av möjligheter att förse en kundparkering med laddstationer för elbilar. Simo Ouallou; Steven Yakob. Högskolan Väst. länk

Planering för laddningsstationer vid parkeringsområden. Umeå universitet. Philip Nordgren. länk

Elfordon och eldrivlinor
Barriers and Driving Forces that Affect Potential Adopters of BECs in Sweden: How the Transition to Battery Electric Cars can be Accelerated. KTH. Christian Asmar; Rade Nikolic. Länk

Transmission Modeling for Optimization of Electric Powertrains. Jacob Lundborg; Johanna Hulth Olsson. Lunds Universitet. länk

Performance of Light Electric Freight Vehicles in Urban Areas – Adapting the Performance Prism framework to manage CEP stakeholder relationships and improve the performance of Light Electric Freight Vehicles in the last mile. Jonas Härtel; Fabian Kulawik. Göteborg Universitet. länk

Potential for upscaling the use of light electric freight vehicles in sustainable last mile deliveries – Conducted at VTI. Jens Collvin; Taima El Elawi. Göteborg Universitet. Länk

Digitalisering av Elbils Grand-Prix Nordic. Filip Möller Bergström; Samuel Kallträsk. Luleå tekniska universitet. Länk

Smart City concepts and their approach on sustainability, transportation and tourism – Waterborne transportation, an opportunity for sustainability? Jan Hönninger. Umeå Universitet. Länk

Hassle-Free BEV Customer Journey: How Vehicle OEMs Can Enhance the Usage Phase. Chalmers. Boman, Jonathan. Lindgren, Christoffer. Länk

Towards Sweden’s transport climate target by substituting cars with e-bikes Understanding e-bike usage from a survey study. Chalmers. Kortenbach, Thijn. Länk

Artificial Intelligence Applied to Routing and Energy Prediction of Electric Vehicles. Guiladi, Ella. Eriksson, Josefine. Chalmers. Länk

Elmaskiner
Permanent magnet synchronous machine using ferrite vs rare earth magnets-how do they compare? Chalmers. Pandurangan, Praveena, Manakshya, Nikhil. länk

Degradation and Diagnostics of Electrical Machines. Chalmers. Smit, Dave. Raghuram, Shankar. länk

Energilager
Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries for energy storage applications in public buildings. Maria Gris Trillo. KTH. länk

Transmission Modeling for Optimization of Electric Powertrains. Jacob Lundborg; Johanna Hulth Olsson. Lunds Universitet. länk

Battery Storage for Grid Application : A case study of implementing a Lithium-ion storage system for power peak shaving and energy arbitrage. Uppsala Universitet. Eszter Abran; Elin Andersson; Therese Nilsson Rova. länk

Battery Energy Storage System for Grid Support and Charging of Electric Ships. Chalmers. Persson, Arvid. Sabbouh, Mohammad. Länk

Vätgas som energibärare i reservkraftsystem – för Norra Älvsborgs Länssjukhus/ Hydrogen as Energy Carrier in Backup Power System – for Norra Älvsborg’s County Hospital. Bunke, Vincent Hult, Oscar, Johansson, Ludvig, Ahlström, Erik. länk

Fordonsbranschen och strategi
Will the Kodak Decline Reappear in the Automotive Industry? : An investigation of how incumbent automobile manufacturers can manage the ongoing transition towards electric vehicles. Abtin Hajiakbar; Dian Tokhmpash Norouzi. KTH. länk

Digital Twin – an Exploratory Study on its Opportunities and Challenges from a Supply Chain Perspective. Lunds universitet. Emma Sandén; Johanna Falk; [2021]  “This question was asked by Northvolt, a newly established battery manufacturer in Sweden. We were tasked with investigating this and providing Northvolt with a point of view on how digital twin could benefit their supply chain.”.  Länk

An Outlook on Automotive OEMs’ Positioning in the Value Chains for Power Electronics Systems. Chalmers. Greer, Alexander. Brofors, John. länk

Miljöbedömningar och LCA
Elbilar, en livscykelanalysav två alternativa tekniker : Bränslecellsbilar och batteribilar. Simon Nordén, Uppsala Universitet. Länk

En elektrifierad personbilsflotta : En hållbarhetsanalys. KTH. Viktoria Lagercrantz; Emma Westling. Länk

Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks KTH. Simon Björkvall; Rikard Bodén. länk

Energieffektivisering inom transportsektorn : En fallstudie på ett företagsfordonspark. Eklöv Isak. Uppsala Universitet. Länk

Styrmedel
Effekten av bonus-malus-systemet på andelen nyregistrerade elbilar i Sverige. Linnéa Logström; Isa Mossberg; Göteborg Universitet. länk

Vätgas
Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power. Uppsala universitet. Hanna Langels; Oskar Syrjä. länk

The future of hydrogen in Region Uppsala : A case study of an electrolyseras a node in the district heating network. Uppsala Universitet. Fredrik Munters; Lovisa Stenhammar; Grehn Vilma. Länk

Hydrogen System for Heavy Vehicles in Sweden Roles, Actors and Pathways for a Hydrogen Refueling Infrastructure. Sörman, Axel Andersson, Samuel. Chalmers. länk

Technological Innovation System of Distribution System for Hydrogen applied to Heavy-duty Vehicles : Enabling factors for the development of a distribution system for hydrogen in Sweden. Lisa Eriksson. KTH. länk

Overcoming Lock-In and Path Dependency : Hydrogen Energy Transitions. Ferhat Kaya; Rezhin Kader. KTH. länk

Hydrogen liquefaction chain: co-product hydrogen and upstream study. KTH. Salomé Lusson. länk

Business Case, Design and Simulation of Solar Powered Hydrogen Refuelling Stations. Axel Nordin Fürdös. Lund. länk

SWOT-PESTEL Study of Constraints to Decarbonization of the Natural Gas System in the EU Techno-economic analysis of hydrogen production in Portugal. ROHAN ADITHYA VASUDEVAN; länk

The Hydrogen Runway : Fostering niche technology: A case of Hydrogen in Swedish aviation. KTH. Sergey Perelygin; Mahmoud Samara. länk

Low-Carbon Hydrogen Production Using Small Modular Reactors. Hagert, Balder. Blomgren, Ludvig. Chalmers. länk