Ellastbilar – bra platser för laddning i Europa, seminarier, ex-jobb, disputationer

Creative commons license

Ny studie visar bra platser för laddning för lastbilar över hela EU

En ny studie utförd av Fraunhofer ISI på uppdrag av European Automobile Manufacturers ’Association (ACEA) indikerar viktiga platser för den framtida utplaceringen av laddpunkter för batteri-elektriska lastbilar i Europa [1,2].

Studien är baserad på rörelsedata från 400 000 lastbilar från sju lastbilsföretag. Analysen visar var många lastbilar stannar och därför kan vara bra platser för laddinfrastruktur. 

Den aktuella datamängden är en unik och användbar källa för att planera laddningsinfrastrukturutnyttjande för elektriska lastbilar enligt Fraunhofer ISI [2].

Analysen ger en bra indikation på lämpliga platser för laddning av infrastruktur ur ett logistik- och ett operativt perspektiv. ACEA skriver dock att det krävs ytterligare analys med avseende på andra kriterier (t.ex. tillgänglig elnätkapacitet, lokala överväganden, förekomst av laddningsinfrastruktur för elbilar osv.) för investeringsbeslut [1].

[1] Electric trucks: new study pinpoints precise locations for charging infrastructure across EU. ACEA. 2021. 10 juni. Länk

[2] Truck Stop Locations in Europe. 2021. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. länk (pdf)

Electric Truck Bootcamp: Webinar-serie

North American Council for Freight Efficiency (NACFE) och RMI har en webinarserie om ellastbilar just nu. De som varit finns att se på nätet. Varje film är cirka en timme och innehåller presentationer från flera aktörer om det aktuella ämnet. Det är amerikanskt fokus, men lärorikt ändå. 

Electric Truck Bootcamp #1: What’s Driving Electric Trucks? Länk 

Electric Truck Bootcamp #2: Charging 101 – Planning & Buildout. Länk

Electric Truck Bootcamp #3: Charging 201 – Power Management & Resilience. Länk

Electric Truck Bootcamp #4: Working with Your Utility. Länk

Transportföretagen: Transportveckan bl a om elektrifiering av lastbilstransporterna

Transportföretagen arrangerar Transportveckan just nu. Målet är ge en ökad inblick och förståelse var i omställningen den svenska transportsektorn befinner sig.

Igår hade de ett pass om elektrifiering av lastbilstransporterna. Anders Berger, director Public Affairs, Volvo Group Headquarters, Christel Grip, hållbarhetschef, Widrikssons Logistik och Henrik Sundberg, TGM AB var med. 

Ni kan se presentationerna och diskussionen här (passet om ellastbilar börjar 12 minuter i filmen). 

Webbinarium: Fossilfri framdrift för tunga långväga godstransporter på väg

Den 27 maj presenterades resultat från projektet KNOGA – Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg. Projektledare och presentatör var Kristina Holmgren, RISE.

Ni kan se inspelningen här (youtube, 58 min).

Sammanfattning av rapporten:

“Eldrift av tunga långväga godstransporter är ett överraskande bra alternativ för omställningen till fossilfritt, både ur klimat- och kostnadssynpunkt. Men tillgången på fossilfri el är avgörande.

Rapporten synliggör kostnader och klimatnytta för ett flertal olika tekniker för fossilfri framdrift: biobränslen (flytande och gasformiga), elfordon med batterier (BEV), elvägar (tre olika tekniker), vätgasdrivna bränslecellsfordon samt elektrobränslen.

Forskarna jämför kostnader baserat på vad de kallar en relativ mobilitetskostnad som synliggör kostnaderna för aktörerna: inköp av fordonet, service och reparationer, produktion och distribution av drivmedel samt investeringar i och underhåll av distributionsinfrastruktur.

Ingen enskild teknologi pekas ut som vinnare, men ett av resultaten sticker ut. Rent batteridrivna tunga fordon ser ut att vara det bästa alternativet kostnadsmässigt redan till 2030.”. Ni kan läsa rapporten här

EDAY 2021 – Green Logistics utmaningar i omställningen

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema var ”Elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn”. Bakom Digital EDAY2021 står Cleantech Östergötland, Logistikia, Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, LRF och Energikontoret Östergötland.

Den 11 maj genomfördes årets konferens och det är möjligt att se hela dagen efteråt.  

Huvudtalare var Alan McKinnon, Professor i Logistik vid Kuehne Logistics University. Hans presentation var en inflygning i logistikfrågan med fokus på klimatsmart logistik och ellastbilar.  Hans presentation finns att se i en youtube-film här och börjar ungefär 12 minuter in. Den är värd att se för den som vill få en en överblick över grön logistik och hans tankar om t ex ellastbilar och vätgas. 

I del 2 av EDAY2021 presenterade Anna Ullström (kansliråd, Infrastrukturdepartementet), Gustaf Länn och Olov Åslund (Energimyndigheten) och Karin Wallin (Region Örebro). Ni kan se den delen här. Bl a presenterade Energimyndigheten hur många ansökningar som kommit in till klimatpremien för miljölastbilar under 2021 (fram till 28 april). För ellastbilar så fanns det ansökningar för 127 stycken ellastbilar och i medel hade ansökningarna varit på 820 000 SEK per ellastbil. Det fanns också ansökningar för 134 st fordonsgaslastbilar.

Under del tre av dagen presenterade åkerierna Renall och Alfredsson Transport, Tekniska verken, EoN och Linköpingsföretaget Deviaq. Ni kan se den delen här

Konferensen ‘Elvägar och framtidens transporter’

Den 6 maj var en konferens på temat elvägar och framtidens transporter. Medverkade gjorde experter inom elvägar, elektrifiering och vårt framtida transportsystem. Arrangör var projektet The EVolution Road

Ni kan se filmer från dagen och ladda hem presentationerna här

Medverkande var bl a Magnus Lindgren, Trafikverket; Maria Xylia, SEI; Göran Lindbergh, KTH; Mats Alaküla, LTH.Samt Sezgin Kadir, Kraftringen; Johanna Lakso, Power Circle; Bobbie Frank, Volvo Construction Equipment; Catherine Löfquist, Bring, Jonas Birgersson, entreprenör; Louise Eklund, Region Skåne; Jan Pettersson, Trafikverket; Kristoffer Tamson, Region Stockholm; Maria Stenström, 2030-sekretariatet.

Konferensen: Elvägars roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur?

Den 15 april bjöd Power Circle in till en nätverksträff inom projektet ScandELivery med temat elvägar för elektrifieringen av varu- och godstransporter.

Ni kan se inspelningen från dagen här. Medverkande var bl a Evias, Electreon, Elonroad, Trafikverket, Halmstad Energi och Miljö (HEM), Scania, Siemens, Volvo och Novoleap. 

Power Circle har själva sammanfattat nätverksträffen i en bloggpost “Lokala satsningar eller storskalig utbyggnad av elvägar?”. 

Trafikanalys: Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Trafikanalys har presenterat korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren, 2021–2024, för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil, tung lastbil och bussar.

För laddbara fordon 2024 så tror de på en nyregistrering av: 

    • laddbara bilar ca 55% (hälften laddhybrider) 
    • laddbara bussar ca 18%
    • laddbara lätta lastbilar ca 12%
    • laddbara tunga lastbilar ca 0,5%

[3] Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021. Pressrelease. 20 maj. Länk.

[4] Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden. Trafikanalys. 2021. Länk (pdf, själva rapporten, 56 sidor).

[5] Webbinarium om fordonsprognoser. Inspelning (56 min). Länk 

16 juni: Theses Bonanza Electromobility in Society

Swedish Electromobility Centre och Tema 4 har ett online event den 16 juni.  Ni kan anmäla er här. 6 examensarbete presenteras. 

Electrification barriers for heavy-duty long haulage transportation in Sweden. Ossian Brus & Emil Nordgren, Linköping University

Impact of financial incentives on the TCO of commercially operating, long-haul trucks powered by sustainable alternatives Sumanth Sai Mikkilineni, Chalmers University of Technology

Enabling long range truck transport through the use of a battery carrying trailers as range extender Felix Backgård, Andreas Hawerman, Albin Jansfelt, Sam Noble, Alex Persson, Viktor Svensson, Chalmers University of Technology

Implementation of a model-based decision support for spent Li-ion batteries Bente Andersson, Technische Universität Braunschweig

Underlying motives affecting an OEM’s make-or-buy decisions in the reverse-flow of EV batteries Felix Drangel & Oscar Hjerm, Blekinge Institute of Technology

Enabling circular life-cycle thinking and measuring of sustainability Fredrik Byström, Chalmers University of Technology. 

Tips på disputationer

10 juni. Uppsala Universitet. Electrochemical characterisations of TiO2 nanotube and lithium-metal electrodes for lithium-based batteries. Charlotte Ihrfors, länk

14 juni. Uppsala Universitet. Synthesis–Structure–Property Relationships in Li- and Mn-rich Layered Oxides. Ashok S. Menon. länk

15 juni. Linköpings Universitet. Modeling and Optimal Control for Dynamic Driving of Hybridized Vehicles with Turbocharged Diesel Engines. Kristoffer Ekberg. länk

16 juni. Chalmers. Understanding Mobility and Transport Modal Disparities Using Emerging Data Sources: Modelling Potentials and Limitations. Yuan Liao. länk

16 juni. Chalmers. High Efficiency Inductive Power Transfer Systems for Vehicle Charging. Daniel Pehrman. länk