Arkiv / Samhälle

Företagsanalys – Arrival Ltd

Creative commons license

I filmen Arrival från 2016 anländer utomjordingar till jorden. Allting förändras. Brittiska elfordonsföretaget Arrival är också någon sorts ny art av fordonsbolag. Frågan är dock om de kommer att få samma genomslag som utomjordingar. Ambitionsnivån är hög: att revolutionera marknaden för kommersiella fordon. Bland annat genom innovationer i produktionsteknik.

I vår löpande serie om företag inom e-mobilitet har nu turen kommit till brittiska Arrival. De är ett av flera start-up bolag inom e-mobilitet som har mött både mediala och finansiella framgångar trots liten eller ingen försäljning. Det intressanta med Arrival är deras fokus på kommersiella fordon (budbilar, bussar och taxi/ridehailing) och deras satsning på mikrofabriker.

Storbritanniens största börsnotering inom teknik

Arrival likt flera start-up kollegor inom e-mobilitet har valt att noteras via en så kallad SPAC. Noteringen genomfördes i slutet av mars 2021. För mer om SPAC-trenden se omEV:s nyhetsbrev från december 2020 [1]. Värderingen landade på ca 13 miljarder USD, vilket gör Arrival till den största noteringen för ett brittiskt teknikbolag någonsin [2]. Innan börsnoteringen har Arrival erhållit investering från ett antal välkända organisationer som Hyundai/Kia, Blackrock och UPS Ventures [3]. Kassan efter dessa investeringar och SPAC:en uppges ligga runt 660 miljoner USD [4].

Prisparitet och vertikal integration

Arrivals fokus är att utveckla och sälja kommersiella fordon som är i prisparitet (inköpspris) med förbränningsmotorfordon. Eldrivlinans lägre driftskostnader kommer sedan innebära lägre totalkostnad (TCO). Att pressa produktionskostnaden är därmed ett av Arrivals huvudsakliga mål. Ett av sätten att göra detta är genom vertikal integration där stora delar av mjukvaran och hårdvaran (kompositmaterial osv) utvecklas och samordnas internt. Detta speglar också arbetsstyrkan. 90 % av Arrivals 1 500 anställda är ingenjörer [5].

Modulära plattformar för kommersiella fordon 

Den första produkten till marknad blir en bussplattform med produktionsstart Q4 2021. Den modulära plattformen möjliggör flexibilitet. Plattformen kan anpassas till olika kunders behov i fråga om räckvidd (240 – 400 km), antal passagerare (85 – 125 personer) och längd [6][7].

Bolaget lägger stor vikt vid att förbättra upplevelsen för både förare och passagerare. För föraren genom att förenkla arbetsmiljön där endast den viktigaste informationen kommuniceras. Stora ljussläpp (takfönster och sidofönster) ska skapa en behaglig passagerarmiljö.

Den andra produkten blir en budbilplattform (van) som kommer att erbjudas i ett antal olika konfigurationer med förbättrad lastförmåga (volym) jämfört med konkurrenterna. Produktionsstart är satt till Q3 2022. Även om budbilen inte är den första produkten till marknaden har den redan haft betydande marknadsframgångar. UPS, ett globalt leveransföretag, har redan beställt 10 000 st av den mindre budbilen med en option på ytterligare 10 000 st [6].

Budbilsplattformen är likt bussplattformen flexibel och modulär: variationer i höjd, längd, batteristorlek och karosseri ska vara möjliga [8]. Exempelvis ska flakfordon, passagerarfordon och större budbilar erbjudas. Räckvidden kan konfigureras mellan 150 – 400 km och lastvikten är 975 – 4000 kg beroende på konfiguration [6]. Även om fokus kommer att vara på kommersiella kunder öppnar Arrival upp för att sälja direkt till privatpersoner, t ex för ombyggnad till husbil [7].

År 2023 planerar Arrival att inleda produktionen av en mindre fordonsplattform, som ska vara speciellt anpassad för kommersiell trafik som ridehailing (t ex Uber) och taxi. För några veckor sedan annonserade Arrival och Uber att de inleder ett icke-exklusivt samarbete med att utveckla anpassade fordon för Uber:s behov, bland annat genom att involvera Uberförare i designprocessen [9].

Mikrofabriker – En annorlunda produktionsmetod 

En av de tydligaste skiljelinjerna mellan Arrival och andra start-up bolag inom e-mobilitet är hur Arrivals fordon ska produceras. Start-ups i branschen har i regel valt en eller flera av följande alternativ:

  • Köpa en befintlig storskalig fabrik (+ 100 000 enheter/år) och anpassat den för sin egen produktion, t ex Teslas Fremont fabrik och Lordstown Motors fabrik i Ohio
  • Bygga en ny storskalig bilfabrik (+100 000 enheter/år), t ex Teslas fabrik i Shanghai och Xpeng fabrik i Wuhan
  • Lägga ut produktionen till en befintlig produktionsanläggning ”contract manufacturing”, t ex Nio via JAC och Volta Trucks via Prodrive

Arrival kommer istället att bygga så kallade mikrofabriker. Dessa produktionsanläggningar är i betydligt mindre skala både till yta och produktionsvolym (ca 10 000 enheter/år). I sitt material till investerare beskriver Arrival på en övergripande detaljnivå hur mikrofabrikerna ska fungera, se sida 20 – 25 i [6]. En möjliggörare till mikrofabriker är en ökad nivå av robotisering samt stor användning av kompositmaterial. Produktionen i en mikrofabrik ska bedrivs i ett antal flexibla ”technology cells”. Komponenter och fordon flyttas mellan celler via autonoma robotfordon. En cell kan bygga enskilda komponenter, delar av eller hela fordon beroende på konfigurering [6]. Bolaget ska använda sig av kompositmaterial för yttre och inre paneler. Kompositen ska eliminera behovet av både stansning och lackering (kompositen kan vid framställning färgas efter kundens önskemål) [6].

I Arrivals informationsmaterial jämförs ett scenario med tio st framtida mikrofabriker (á 10 000 enheter/år) med VW:s befintliga transportbilsfabrik i Polen (100 000 enheter/år). Arrivals mikrofabriker tros ge följande fördelar (bolagets egna uppskattningar) [6]:

  • 54 % lägre kapitalutgifter (CapEx) per producerad enhet
  • 50 % lägre löpande driftskostnader (OpEx) per producerad enhet
  • 90 % mindre markanvändning
  • Kan byggas på 6 månader istället för 36 månader

En annan fördel med mikrofabriker ska vara närheten till kunden. På sikt kan mikrofabriker finnas i anslutning till kunderna i t ex större städer [10]. I nuläget är två mikrofabriker byggda. En i Storbritannien och en i South Carolina i USA [11]. Tills 2024 ska 31 mikrofabriker vara i produktion globalt [11].

Egen kommentar

Arrivals produkter kan hävdas vara evolutionära. Små förbättringar i t ex förarmiljö och lastförmåga ingår i sedvanlig konkurrens mellan OEM:er. Konkurrens saknas inte heller i deras fordonssegment. Det som gör Arrival unikt och som även utgör kanske den största risken, men även stora möjligheter, är hur fordonen ska produceras. Mikrofabriker är onekligen annorlunda jämfört med storskaliga fabriker baserade på löpande bandet. Detaljerna är ännu få och det återstår att se vilka problem som kommer att uppstå när mikrofabrikerna inleder kommersiell produktion. Mina kunskaper inom produktion är dock ytliga. Vi välkomnar läsarkommentarer kring detta intressanta ämne.

Referenser

[1] omEV. Dec 2020. länk

[2] Yahoo finance. Mars 2021. länk

[3] Crunchbase. 2021. länk

[4] Wccftech. Mars 2021. länk

[5] Absolute Return Podcast. Intervju med Arrivals VD. Jan 2021. länk

[6] Arrival. Investor presentation. Nov 2020. länk

[7] Fully Charged. Maj 2021. länk

[8] Arrival. Maj 2021. länk

[9] The Guardian. Maj 2021. länk

[10] Arrival. Maj 2021. länk

[11] The Detroit News. Dec 2020. länk