Prisparitet 2025-2027?

Creative commons license

Mer optimerade plattformar för batterielbilar och sjunkande batteripriser gör att batterielbilar sjunker i inköpspris. Under perioden 2025-2027 når batterielbilar prisparitet med bensinbilar enligt en ny rapport från BNEF (Bloomberg New Energy Finance) [1] beställd av miljöorganisationen Transport & Environment [1].

I det här fallet är prisparitet när inköpspriset utan subventioner är lika mellan en batterielbil och en bensinbil. Bilarna bör likna varandra i prestanda.

Olika segment olika årtal

Olika segment når prisparitet olika snabbt i deras basscenario. Årtalen är:

 • 2025  för lättare lätta lastbilar
 • 2026 för sedaner
 • 2026 för SUV:ar
 • 2026 för tyngre lätta lastbilar
 • 2027 för små bilar (B-klass)

58 USD/kWh pack 2030

BNEF tror att medelpriset för batteripack till bilföretag är 58 USD/kWh 2030. Det är ett centralt antagande för resultatet i deras analys.

Batteripriset sjunker 58% mellan 2020 till 2030 p.g.a.:

 • nya kemier
 • bättre tillverkningsmetoder
 • innovativa cell- och packdesigner
 • samt mycket annat

Risker som kan störa prisutvecklingen för batterier är att råmaterialen ökar i pris samt om det verkligen är möjligt att bygga upp värdekedjor tillräckligt snabbt.

Fastfasbatterier får betydelse först omkring 2030.

Priset i medel för pack  2020 var 137 USD/kWh enligt BNEF.

51 % nybilsförsäljning i Europa 2030, men 85% 2035 i basfallet

BNEF har en egen metod för att räkna ut trolig nybilsförsäljning av batterielbilar (BEV) i Europa.

Utvecklingen av nybilsförsäljningen av batterielbilar beror delvis på inköpspriset. Ni kan läsa om metoden på sidan 40 och framåt i rapporten.

BNEF räknar ut att i deras basfall så är nybilsförsäljningen av BEV:

 • 14% 2025
 • 51% 2030
 • 85% 2035

Det kommer dock vara stor skillnad på olika marknader. I de nordiska länder når försäljningen i medel uppåt 80% BEV redan 2030. Den större andelen försäljningen i Norden beror på större stöd, men också på bilföretagens strategier.

2025 kommer nybilsförsäljningen av laddbara bilar vara 28% enligt BNEF. Ungefär hälften kommer vara BEV och hälften kommer vara laddhybrider enligt BNEF. Deras analys är baserad från en förståelse av bilföretagens planer.

För att nå 100% försäljning av BEV i Europa 2035 krävs styrmedel

BNEF förslår styrmedel för att Europa ska kunna nå 100% BEV till 2035.

De är:

 • Tuffare krav på g CO2/km
 • Skatt på koldioxid
 • Subventioner riktade till de som har svårare att byta till elbil
 • Stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur så att täckningen blir stor

Det är extra viktigt att få upp produktionsvolymen tidigt i utvecklingen. En del styrmedel bör vara fokuserad på det.

Egna kommentarer

Har läst många analyser om prisparitet. Egentligen är det bilföretagen som har bäst möjlighet att göra en bra bedömning. Den här rapporten är dock läsvärd.

BNEF har kontaktnätet för att få bra indata. De har presenterat liknande resultat tidigare, men den här rapporten innehåller mer information om data, antaganden och modeller de använder.

Är det rimligt med 58 USD/kWh på packnivå 2030? Vi får se. Betydelsen av priset på råmaterial kommer öka vid de prisnivåerna.

De har i rapporten också analyserat när det är läge för europas länder att införa försäljningstopp. 2035 är väl svaret i medel i Europa. Det krävs dock en lång lista på styrmedel för BEV ihop med försäljningsförbud av bensinbilar. Personligen är jag väldigt tveksam till förbud.

BNEF påminner om att världen inte är så enkel som att prisparitet direkt är 100% nybilsförsäljning.

BNEF har gjort uppdelningen att vanliga konsumenter fokuserar på inköpspris, men företag är mer fokuserade på TCO (total-cost-of-ownership). Det antagandet har det stoppat in i deras modeller. Är det så enkelt?

Referenser

[1] Hitting the EV inflection point. BNEF. 2021. Länk (pdf)