Värdekedjan laddinfrastruktur 2030 Europa

Creative commons license

Laddinfrastruktur för personbilar fanns i princip inte för tio år sedan. Samtidigt som försäljningen av laddbara personbilar har ökat så har en värdekedjan för laddinfrastruktur byggts upp.

Värdekedjan består av olika aktörer, tjänster som behöver göras och värden som skapas samt olika applikation inom laddning som t ex hemmaladdning, arbetsplatsladdning, destinationsladdning och publik laddning.

Två konsultföretag har nyligen skrivit artiklar om var värdekedjan kan hamna 2030. En stor del handlar om vilka strategier man kan välja som företag för att bli framgångsrik.

Artiklarna finns för att läsa här:

Artiklarna innehåller också analyser vilka delar av värdekedjan som antagligen kommer konsolideras dvs där endast några få aktörer kommer vara kvar. Samt var aktörer som t ex bilföretag, oljebolag, elbolag och mjukvaruföretag borde vara i värdekedjan.

Konsulterna behöver inte ha rätt, men om någon funderar kring var laddinfrastruktur är på väg bör nog mer och mer förstå affären laddinfrastruktur. De här artiklarna är en introduktion.

Affären laddning i Europa

Arthur D Little uppskattar att år 2030 är alla intäkter från laddning för personbilar värd 36 miljarder euro/år 2030 i Europa. 40 miljoner laddbara personbilar rullar då på vägarna i Europa.

Laddningsintäkterna har då ökat sju gånger från 2021. Varje år ökar intäkterna med 24% i medel.

Publik laddning ökar enligt BCG

BCG lägger lite mer fokus på att analysera publik laddning än Arthur D Little.

BCG tror att antal publika laddpunkter i europa kommer öka från 200 000 nu till 1,8 miljoner 2030. Fler och fler bilägare kommer ladda mer publikt över tid i Europa enligt BCG analys. Idag så laddar Europa ungefär 4 TWh publikt år, men på sikt blir det ungefär 86 TWh. BCG tror att publik laddning kommer vara nästan hälften av all laddning räknat i TWh i Europa 2030. Det förklarar att det blir relativt mycket TWh i BCG:s analys.

De olika delarna i affären laddning

Värdekedjan laddning är uppdelad i olika delar:

 • hårdvara – rollen att sälja och tillverka laddinfrastruktur
 • ägande av laddinfrastruktur
 • teknisk drift och underhåll av hårdvara och mjukvara
 • electric mobility service provider – värdena skapas genom att ge slutkunden tillgången till att ladda
 • energy management – tjänster inom smart laddning som t ex integration med solceller, lastbalansering och annat
 • el- och elnätsförsäljning.

Arthur D Little har i en bild elegant visat var intäkter uppkommer för olika delar av värdekedjan och för olika laddningsmiljöer. Bilden finns ungefär i mitten av artikeln.

2030 kan laddaffären för personbilar i Europa totalt värd 36 miljarder euro varav hårdvara är 15,7 miljarder euro och tjänsterna är värda 20,3 miljarder. 2021 är hårdvarans andel betydligt större än tjänster, men på sikt kan de alltså bli lika stora.

Intäkterna från de olika delarna av värdekedjan kring tjänsterna kan bli:

 • Ägande av hårdvara – 2,3 miljarder euro/år
 • Drift av laddinfrastruktur – 3,5 miljarder/år
 • E-Mobility service – 1,2 miljarder/år
 • Energy management – 3,8 miljarder/år
 • Sälja el och användning av elnät – 8,9 miljarder/år.

Arthur D Little analys handlar var affären är på väg. Det är intressant att se att energy management möjligtvis kan bli så stort på sikt.

Vill också passa på att uppmärksamma att sälja el och användning av elnät endast är cirka 25 procent av hela affären 2030 enligt Arthur D Little.

Arthur D Little har också delat upp affären i de olika användningar av laddinfrastruktur:

 • Hemmaladdning kan ha intäkter på 11,3 miljarder euro/år 2030
 • Arbetsplatsladdning kan ha intäkter på 9,5 miljarder/år 2030
 • Destinationsladdning kan ha intäkter på 5,2 miljarder/år 2030
 • Publik laddning kan ha intäkter på 6,4 miljarder/år 2030

Arthur D Little har ej delar upp intäkterna för energy management på de olika användningsområdena, så de tillkommer också.

Arthur D Little analyserar också var marginalerna är bra i dagens marknad. Ägande av laddninfrastruktur, teknisk drift och mjukvara är delar som har bra marginaler. Marginalerna är sämre för att sälja el och för att sälja tjänster kring electric mobility service. De som säljer hårdvara har någorlunda marginaler nu, men trycket ökar på dem. BCG tror att kinesiska företag på sikt kommer sälja hårdvara i Europa och det kommer öka konkurrens mycket.

Arthur D Little ser trenden att fler och fler aktörer tar rollen att göra alla delar av värdekedjan. Samt de tror också att det antagligen är en framgångsrik strategi. Det krävs dock tillgång på kapital för att satsa på den strategin.

Flera av aktörerna som satsar på att ha hela värdekedjan fokuserar idag på att skapa tjänster till kommersiella flottor. Det är en attraktiv nisch inom laddning just nu.

Arthur D Little tror att en konsolidering av branschen kommer ske och efter 2025 kommer det vara svårt att komma in. De tror dock att några delar av värdekedjan kan mindre regionala aktörer behålla, samt det kommer finnas rum för mindre aktörer som fokuserar hårt på mindre delar av värdekedjan.

BCG har också gjort en analys om hur t ex oljebolag, elbolag, bilföretag bör förhålla sig till laddinfrastruktur som är läsvärd. Den står i slutet av artikeln.

Egna kommentarer

Att hälften av laddning sker publikt 2030 låter mycket.

Blev överraskad att Arthur D Little tror att affären kring Energy management kan bli så stor.

Vad är någons intäkt är någons kostnad. Intäkter för laddinfrastruktur måste slutkunderna betala i SEK/kWh. De som tror att elpris är samma som laddningspris får nog titta lite mer på att Arthur D Little tror att 25% av laddningsintäker kommer från att sälja el och använda elnät.  Arthur D Little kan överskatta intäkterna från de andra tjänsterna, men ändå?

Samt affären kring Energy management minskar nog snarare kostnaden för slutkunden.

Artiklarna innehåller också vilka aktörer som börjar bli de stora i Europa. Det börjar bli tydligare och tydligare.

Referenser

[1] Electric vehicle charging in Europe. Arthur D Little. Januari 2021. Länk

[2] Winning the Battle in the EV Charging Ecosystem. BCG. 21 april 2021. Länk