Arkiv / Teknik

Vätgas och lastbilar

Creative commons license

Dagens brev är en sammanställning av nyheter och evenemang om vätgas och bränslecellslastbilar.

Först tre tips om evenemang:

28 april. 09:00-10:30. Webbinarium: Vad driver utbyggnaden inom vätgas? Vätgasens roll i den svenska omställningen, en öde ö eller en del av energisystemet? Ett seminarium från Familjen Kamprads stiftelses projekt om vätgas i samhället. Linköpings Universitet och Sustainable Innovation. Registrera er.

29 april. 11:00-12:40 Driving a hydrogen future | Launch of cellcentric “Join us in the digital launch of cellcentric, a Daimler Truck and Volvo Group Company, the pioneering fuel cell joint venture of two leaders of the commercial vehicle industry for fuel-cell-powered CO2 neutral transportation.

To mark this milestone, Martin Lundstedt, Volvo Group President and CEO, and Martin Daum, Chairman of the Board of Management Daimler Truck AG & Member of the Board of Management Daimler AG, will – for the first time since the initial partnership announcement in April 2020 – together outline the aims and ambitions of this new 50:50 joint initiative. Also, they will elaborate on the necessary deployment of truck-suitable hydrogen fueling infrastructure and a policy framework that makes zero-emission technologies the best option for truck customers.” Ni kan lyssna via följa länk.

8 oktober HYDROGEN ONLINE CONFERENCE. Hydrogen Online Conference is the largest online Hydrogen event in the world. Länk

Sustainable transport can’t just depend on batteries. Here’s why
Lars Stenqvist, Chief Technology Officer, AB Volvo argumenterar varför bränslecellslastbilar är en nyckelteknologi.
[1] World Economic Forum. 19 april 2021. Länk till artikeln. 

Zero-emission trucks: Industry and environmentalists call for binding targets for infrastructure
ACEA och Transport & Environment (T&E) har skrivit ett gemensamt brev till EU-kommissionen om ett önskemål om bindande krav för infrastruktur för lastbilar [2].

ACEA och T&E vill ha:

  • 300 vätgasstationer för tunga fordon 2025 i EU
  • samt 1000 vätgasstationer för tunga fordon 2030.

De vill att det uppdaterade direktivet AFID ska ha målet en station per 200 km längs med TEN-T Core Network 2030. Varje station ska ha en daglig kapacitet på minst 6 ton vätgas.

De vill också ha:

  • 11 000 laddpunkter för ellastbilar 2025 i EU. Då ingår både publika och semi-publika laddpunkter i summan.
  • Samt 42 000 laddpunkter för ellastbilar 2030.

Sverige bör ha 300 laddpunkter 2025 och 1 200 2030.

Brevet har som mål att påverka AFID, som är ett direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Ett förslag för uppdatering av AFID ska komma i år.

[2] Subject: Making AFID fit for zero-emission heavy-duty vehicles. ACEA och Transport & Environment. 13 april. Länk (pdf, 8 sidor).

Seminarium: Hydrogen for Heavy Duty: What does it take to Succeed?
Hyundai arrangerade ett seminarium om vätgaslastbilar i Bryssel den 24 mars. Ni kan lyssna på seminariet (youtube, 1 timme).

Talare var från EU-parlamentet, DG MOVE, DHL och Hyundai.  

Från DG MOVE presenterade Henrik Hololei, som är generaldirektör för Mobility and Transport. Han börjar prata 09:30. 19:00 börjar han diskutera de viktigaste EU-styrmedlen som kan stödja vätgaslastbilar framåt. 23:10 informerar han vilka EU-medel som finns bl a för att stödja vätgaslastbilar.

25:45 börjar Mark Freymueller från Hyundai visa vad de gör i Schweiz. De har redan kört kört 380 000 km med bränslecellslastbilar i Schweiz samt de har 46 bränslecellslastbilar som rullar där. Samt det finns sex vätgastationer för lastbilar nu och de planerar ha 12 stationer i slutet av 2021.

Hyundai har ståndpunkten att 350 bar är lösningen för vätgaslagring just nu.

Affärsmodellen för bränslecellslastbilar fungerar i Schweiz p.g.a. att diesel är dyr samt att vätgaslastbilar inte behöver betala vägskatt. Skatten kan vara så hög som 60 000 €/år och lastbil.

Hyundai planerar för att börja sälja till andra europeiska länder.

Torsten Albig från DHL börjar presentera 37:00. DHL tror att vätgas kommer ha en roll för lastbilar. De vill ha bindande krav på medlemsländerna att bygga vätgasinfrastruktur. 41:00 berättar Torsten vad DHL har för krav angående vätgas och lastbilar.

43:30 presenterar Ismail Ertug från EU-parlamentet. Han är en nyckelaktör eftersom han b la håller i arbetet om t ex AFID inom EU-parlamentet. Han är tydlig med att han vill att AFID ska bli en regulation och inte vara ett direktiv. Ertug vill ha bindande krav på laddstationer och vätgasstationer i alla medlemsländer. Han är också mycket missnöjd med utvecklingen av Eurovignette-direktivet. Han är övertygad att den snart uppdaterade TEN-T styrmedlet kommer vara en viktig del för att få fram investeringar i hållbara lösningar för lastbilar. Slutligen vill Ertug också lätta upp statsstödsreglerna för hållbara investeringar.

Iveco, Nikola och OGE planerar för en vätgasinfrastruktur för Tyskland
De har skrivit på en memorandum of understanding. Målet är att distribuera vätgas via pipelines till vätgastankstationer för lastbilar i Tyskland. OGE äger idag 12 000 km pipelines för naturgas i Tyskland. Inga tydlig mål och tidsplaner för vätgasinfrastruktur finns än. De ska planera från och med nu.

[3] Iveco, Nikola and OGE plan to create H2 infrastructure in Germany. Electrive. 19 april 2021. länk

Hyzon Motors säljer bränslecellslastbilar till Groningen
Amerikanska Hyzon Motors har sålt 15 bränslecellslastbilar till staden Groningen i Nederländerna.

[4] Sells Fuel Cell Trucks To Dutch City. 19 april Forbes. länk