Arkiv / Fordon

Rapporter och artiklar om eldrivna lastbilar

Creative commons license

How to decarbonise long-haul trucking in Germany. An analysis of available vehicle technologies and their associated costs

Miljöorganisationen Transport & Environment har räknat total cost of ownership (TCO) och systemkostnader för de teknologierna som kan sänka koldioxidutsläppen radikalt från fjärrtransporterna i Tyskland.

Slutsatsen är att givet antaganden, plausibel marknadsutveckling och trolig kostnadsreduktion så kan batteridrivna och elvägslastbilar vara de mest kostnadseffektiva lösningarna. De kan ersätta de flesta dieseldrivna lastbilar på vägarna. De kan vara mer kostnadseffektiva än bränslecellsdrivna lastbilar och olika förbränningsmotorlösningar.

Batteridrivna och elvägslösningar kan nå kostnadsparitet med avseende på TCO med dieseldrivna lösningar under mitten av 2020-talet. Bränslecellsdrivna kan nå kostnadsparitet omkring 2030.

En stor del av rapporten handlar också om lämpliga styrmedel för att på kort sikt skynda på utvecklingen i Tyskland.

[1] How to decarbonise long-haul trucking in Germany, Pressrelease. 6 april. 2021. Länk

[2] Transport & Environment (2021). How to decarbonise long-haul trucking in Germany. An analysis of available vehicle technologies and their associated costs. Länk (pdf, 100 sidor)

The feasibility of heavy battery electric trucks

Uppfattningen att batteridrivna lastbilar inte kan konkurrera med dieseldrivna med avseende på kostnad är tveksamt enligt en ny forskningsartikel [3-5].

Enligt forskarna från SEI Stockholm Environment Institute (SEI) har många tidigare studier antagit att eldrivna lastbilar behöver mycket stora batterier för att få tillräcklig räckvidd. I den här studie så visar forskarna att om det finns ett utbyggt snabbladdnätverk så kan batteridrivna lastbilar ha mindre batterier och därför också bli mer konkurrenskraftiga. Tidigare studier har också antagit för dyra batterikostnader.

De visar också att batteridrivna lastbilar blir mer konkurrenskraftiga relativ dieseldrivna ju större de är under förutsättning att det finns snabbladdningen att ladda med under arbetspassen.

[3] The feasibility of heavy battery electric trucks. SEI. Pressrelease. 8 april. Länk

[4] Nykvist, B. and Olsson, O. (2021). The feasibility of heavy battery electric trucks. Joule. DOI: 10.1016/j.joule.2021.03.007 länk (bakom betalvägg)

[5] Climate change: Electric trucks ’can compete with diesel ones’. BBC. länk

California Heavy-Duty Fleet Electrification Summary Report

En studie beställd av amerikanska EDF och genomförd av Gladstein, Neandross and Associates (GNA) har utvärderat ett års användning av eldrivna tunga lastbilar hos två nationella lastbilsföretag: NFI och Schneider. GNA modellerade effekterna av elektrifiering på dessa flottor under en serie scenarier, inklusive styrd laddning och distribution av sol och lagring på plats [6,7].

Studien visade att inte bara nuvarande och framväxande modeller av elektriska lastbilar och laddningssystem kan tillgodose de flesta tekniska behoven hos de flottor som undersöktes – även om operativa utmaningar kvarstår – de erbjuder också drifts- och bränslebesparingar jämfört med dieselalternativ.

Rapporten innehåller också styrmedelsförslag.

[6] EDF-commissioned GNA study finds current and emerging electric heavy-duty trucks and charging systems capable of meeting most fleet needs. Green Car Congress. 1 april 2021. länk

[7] California Heavy-Duty Fleet Electrification Summary Report. Länk (pdf, 67 sidor).

Why Regional and Long-Haul Trucks are Primed for Electrification Now

Enligt en studie från Lawrence Berkeley National Laboratory i USA skapar det betydande prisfallet på batterier och förbättringen av deras energitäthet möjligheter för batterielektriska tunga lastbilar.

Enlig studien är det nuvarande globala genomsnittspriset för batterier på 135 US dollar per kWh och det gör att en batterielektisk tung lastbil (600 km elräckvidd) redan nu har cirka 13 procent lägre total ägandekostnad (TCO) per amerikansk mile jämfört med en dieselbil.

Studiens slutsats är att det inte är kostnaden för batterier som är hindret numera utan snarare att det är avsaknaden av lämpliga policyer kring adoptionsincitament, laddningsinfrastruktur och elpriser som förhindrar en omfattande elektrifiering av kommersiella lastbilsflottor [8,9].

[8] Why Regional and Long-Haul Trucks are Primed for Electrification Now. LANL. länk (innehåller rapporten, men också excelarket de använder för att räkna på TCO).

[9] Commercial Truck Electrification is Within Reach New cost and performance analysis by Berkeley Lab argues that policies are needed to spur widespread adoption of electric long-haul trucks. Berkeley Lab. Pressrelease. 16 mars 2021. länk

Electrifying EU city logistics: An analysis of energy demand and charging cost

International Council on Clean Transportation och the Regulatory Assistance Project har undersökt elektrifiering av distributionslastbilar. De har studerat vad som driver kostnader.

De drar slutsatsen att laddning av elektriska lastbilar i depån är det mest ekonomiska och gör det möjligt för logistikoperatörer att fånga konsument- och nätfördelar – om de optimerar sina laddningsprocesser. Analysen baseras på riktiga fordons- och laddningsdata från logistikoperatörer som använder elektriska lastbilar i sin verksamhet idag. Studien approximerar nätkostnaderna med hjälp av riktiga nätkostnader i Tyskland och depåns genomsnittliga konsumtion som referensfall.

Ni kan lyssna på ett inspelat seminarium när de presenterar sin rapport.

Cirka 15:30 förklarar de hur viktigt det är att förstå nätkostnader för att optimera laddstrategier. Elnätskostnader är ofta en viktigare kostnadsfaktor än elpriset i deras analys. 29:00 förklarar de hur depåägare och åkerier bör tänka för att optimera laddningskostnad. Samt 29:30 ger de rekommendationer till policy-makers.

[10] Electrifying EU city logistics: An analysis of energy demand and charging cost. RAP. 16 nov 2020. Länk

Key Messages on Electric Roads: Executive Summary from the CollERS Project

Swedish-German research collaboration on Electric Road Systems har publicerat en rapport med huvudbudskap från projektet [11].

[11] Key Messages on Electric Roads Executive Summary from the CollERS Project. 26 mars 2021. länk