Laddinfrastruktursevenemang och VGR satsar

Creative commons license

Laddinfrastruktur diskuteras. Några evenemang är sammanfattade nedan, samt vi har också tagit med några nyheter om laddinfrastruktur.

Ni får också tips på två seminarier, som kommer sändas digitalt snart.

Varför är det så krångligt att ladda? -Inbjudan till paneldiskussion länk 31 mars (idag) 10-11. Volvo Car Group, M (en konsumentorganisation för bilister), Drivkraft Sverige (en branschorganisation för drivmedelsbolag) samt Fossilfritt Sverige.

Hur kan elfordon ladda hemma i stadsmiljö? 15 april länk Trafikverket arrangerar. Medverkar gör bl a Anders Lewald Energimyndigheten, Johans Lagrelius Biofuel Region och Eva Sunnerstedt Miljöbilar i Stockholm – Stockholms stad.

Gör ni er redo för framtidens laddinfrastruktur?
EasyParks EVC-webbinarium 24 mars länk till inspelning (1 timme och tio minuter).

Easypark tillhandahåller digitala tjänster för hantering av parkering. De har också länge arbetat med laddning. De arrangerade ett webbinarium med ett antal partner den 24 mars.

00:10 in höll Charlotte Eisner – CCO på Ferroamp ett föredrag bl a om trender inom e-mobility och Mobility-as-a-Service. Hon diskuterade också Ferroamp Elektronik AB:s erbjudande inom avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter.

19:10 in började Stefan Kinell från Polestar berätta om behov av publik laddning. Han visade flertal bilder om läget kring publik laddning i Sverige och Europa. En viktig poäng är att bra publik laddinfrastruktur delvis är till för att få de som funderar på att skaffa elbil att våga ta steget. Han nämnde att det finns fler positiva nyheter kring snabbladdning i Sverige, men det behövs arbeta mer med att skapa gemensamma lösningar, lös roaming och/eller interoperabilitet i Sverige samt det behövs bättre standardiserad data för var laddplatser finns.

38:50 in berättade Anna-Karin Andersen VD på ZAPTEC om hur kommuner, BRF:er eller företag kan arbeta stegvis när de ska investera i laddning. 51:40 in berättar hon om troliga kostnader för ett laddsystem i ett garage.

56:37 in började Niclas Sahlgren VD på Eways tala om deras erfarenheter och satsningar inom laddinfrastruktur. Han nämnde bl a att betalningsviljan för att ladda går upp hela tiden. I slutet gav han också ett antal rekommendationer. En var att det inte alltid behövs så hög effekt utan passa på att utnyttja tiden som bilen står stilla. Snabbt kan vara dyrt. Han ansåg också att Typ 2 kommer vara valet länge så våga satsa på fasta kablar. Eways har statistik som visar att kunderna hellre väljer fasta kablar. Han hade också rekommendationen att inte ta för mycket betalt för laddning för tidigt. Slutligen så var hans tips att det finns goda möjligheter att få offentligt stöd för investeringar i laddning.

1:09:50 kom Mauritz Börjeson – CBDO på EasyPark in och avslutade evenemanget med tankar om hur prisbilden för bensin och diesel kan utvecklas när färre kommer till tankstationerna.

Elektrifieringspakten: så elektrifierar vi transporterna i Stockholm till 2030

Den 25 mars var det ett webbinarium om Elektrifieringspakten. Ni kan se det här (youtube, 1 timme och 30 minuter).

Syftet med eftermiddagen var att starta en samverkan för att se till att elektrifieringen av transportsektorn kan realiseras så snart som möjligt i Stockholmsregionen.

Satsningen Elektrifieringspakten lanseras av den grönblå majoriteten i Stockholm tillsammans med Ellevio, Scania och Volkswagen.

Några målsättningar för Stockholm är:

  • 4 000 laddpunkter för allmänheten 2022 [1].
  • I satsningen ingår till en början att hälften av alla parkeringsplatser i garage inom tre år ska ha laddstolpar. Det ska också gå snabbt att skala upp ytterligare [2].
  • Vidare ska alla parkeringsplatser på gatan ha laddmöjligheter till år 2030 [2].

[1] Ladda elbil i Stockholm. länk

[2] Stockholm bildar pakt med näringslivet för fossilfria transporter. DN. Länk

[3] Ny elektrifieringspakt tar sikte på att halvera CO2-utsläppen i Stockholm. Ellevio. Länk

Power Circles frukostseminarium om smart laddning

Den 18 februari hade Power Circle ett frukostseminarium om smart laddning. Power Circle presenterade också statistik från elbilsåret 2020, samt presenterade ett nytt faktablad om smart laddning och hade en paneldiskussion.

Ni kan se seminariet här (1 timme, youtube). Om ni vill läsa Power Circles faktablad om smart laddning kan ni läsa det här. De reder ut vad som menas med smart laddning och hur det kan bidra till ett flexibelt och robust elsystem.

Energimyndigheten tar över registrering av laddstationer i Sverige

“Nobil är en nordisk databas över laddstationer som används i många karttjänster som elbilister använder idag. Övertagandet av den svenska delen av databasen innebär att Energimyndigheten tar ett större ansvar för att uppdaterad och korrekt data finns tillgänglig gratis för den som vill utveckla en karttjänst eller en reseplanerare. Dessutom kommer den som vill registrera en ny laddstation i databasen kunna göra det via Energimyndighetens webbplats.”

[4] Energimyndigheten 18 februari 2021 Länk

Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur

“Det handlar om en regional satsning på 70 miljoner kronor som ska snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och komplettera och stärka upp statliga stöd. Satsningen är en del av genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och den tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering.”

“Fördelningen av de 70 miljonerna ska riktas till satsningar på laddinfrastruktur i hela Västra Götaland, för både tunga och lätta fordon. Det sker genom strategiska satsningar i samverkan med andra aktörer, till exempel test- och utvecklingsprojekt och genom direkta utlysningar. Dessa beräknas ske innan sommaren och vara öppna fram till årsskiftet eller tills årets avsatta medel är slut.

Inledningsvis kommer stödet att fokusera på:

  • Medfinansiering av strategiska planer för laddinfrastruktur
  • Publik kvartersladdning i områden med många hyresbostäder
  • Publik laddning vid målpunkter för turism, friluftsliv, idrott med mera
  • Publik laddning vid strategiska punkter för tunga fordon
  • Snabbladdning längs det regionala vägnätet och i tätorter och mer glesbyggda områden”

[5] Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur

29 mars 2021. Länk

[6] Storsatsning på laddningsplatser – möjlighet att söka stöd. Länk

[7] Frågor & svar om Västra Götalandsregionens satsning på ladd-infrastruktur länk