Amerikansk studie: När kommer låginkomstfamiljer köpa elbilar?

Creative commons license

Elbilar har sjunkit i pris. Många studier visar att priset fortsätter att sjunka och att inköpspriset i medel för en elbil och en bensinbil blir samma någon gång under 2020-talet [1,2]. Ett av de främsta skälen är allt lägre pris för batterier.

Alla inkomstgrupper i samhället köper dock inte bilar i samma prisklass.

ICCT (The International Council on Clean Transportation) har analyserat när amerikanska låginkomstfamiljer kan köpa elbil eftersom inköpspriset blir densamma som för en bensinbil [3,4].

Deras analys tyder på att under perioden 2025-2030 kan det bli möjligt även för låginkomstfamiljer.

2029 är det året som de räknat fram att en amerikansk låginkomstfamilj kan köpa en elbil med samma pris i medel som när de familjerna köper nya bensinbilar i medel.

Det är endast två år efter att samma sak sker för höginkomstfamiljer i USA.

ICCT har också analyserat om bränslebesparingar och andra besparingar med elbilar inkluderas. Deras analys visar att 45% av alla hushåll i USA kan spara pengar redan 2025 på att byta ut åtminstone en bil till elbil. Den siffran ökar till 95% 2030.

Den relativa besparingen med elbilar är större för låginkomstfamiljer. Det beror på att de lägger betydligt mer av deras disponibla inkomster på bilkostnader är höginkomstfamiljer.

En låginkomstfamilj (mindre än 25000 USD/år) använder i dagsläget 50% av deras inkomster på bilkostnader. Som jämförelse lägger en familj som har en årsinkomst på cirka 75 000 – 150 000 USD/år enbart 10% av sin inkomst på bilar.

ICCT visar att de 25% av familjerna som har lägst inkomster i USA skulle 2030 tjäna 1000 USD/år på att byta till elbil och det skulle innebära att de fick 7% mer per år att spendera på annat bilkostnader.

ICCT vill uppmärksamma politiker speciellt på den här gruppen. Den kan behövas styrmedel speciellt för låginkomstfamiljer. Flera studier har visat att den här gruppen reagerar ännu mer på inköpsstöd.

En annan fråga är att bilföretag bör fundera på hur den här gruppen ska få tillgång till kapital med nya finansiella lösningar.

Policymakers bör också fundera på hur de här grupperna ska få tillgång till laddning både hemma och publikt.

Egna kommentarer

Det var en lärorik analys. Skulle vara intressant att se även för svenska förhållanden. Här är ju dock andrahandsmarknaden viktigare.

Gissar dock att styrmedel för att underlätta ägande av elbilar för låginkomstfamiljer kommer med god sannolikhet blir viktigare i Sverige på sikt. Vilka åtgärder stödjer dem mest och är kostnadseffektiva?

Är lite förundrad att låginkomstfamiljer i USA lägger så stora delar av sina inkomster på sitt bilägande. Hälften är mycket.

Referenser

[1] Battery price drops driving EVs to parity by 2024: BNEF. 2019. American Public Power Association. länk

[2] Update on electric vehicle costs in the United States through 2030. ICCT. länk

[3] When might lower-income drivers benefit from electric vehicles? Quantifying the economic equity implications of electric vehicle adoption. ICCT. blog. 16 feb 2021. länk

[4] When might lower-income drivers benefit from electric vehicles? Quantifying the economic equity implications of electric vehicle adoption. ICCT. 2021. länk (pdf, själva rapporten).