Arkiv / Fordon

Nyheter om eldrivna lastbilar

Creative commons license

DHL och Volvo samarbete om tunga elektriska lastbilar för regionala transporter
“DHL Freight, en av de ledande leverantörerna av vägtransporter i Europa, och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa.

Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt steg mot klimatneutrala transportlösningar.”

  • “Projektet, som startar under första kvartalet 2021, är en del av REEL, ett svenskt initiativ som drivs av Vinnova för att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem.
  • Rutten går mellan städerna Göteborg och Jönköping i Sverige som har ett avstånd på 150 km enkel väg.
  • Laddning sker på terminalområdet hos DHL i Jönköping och på Volvo Truck Center i Göteborg.”

[1] DHL FREIGHT OCH VOLVO LASTVAGNAR SATSAR GEMENSAMT PÅ FOSSILFRI VÄGTRANSPORT FÖR LÄNGRE STRÄCKOR. DHL Pressrelease. 23 feb 2021. länk

[2] Volvo och DHL i unikt samarbete – testar tung el-lastbil i kommersiell trafik. DI. 23 feb. länk

Scania: 2030 hälften av alla nya lastbilar eldrivna
För Scania är målet att 10% av alla lastbilar som Scania säljer i Europa ska vara eldrivna.

2030 är målet att hälften av alla lastbilar som bolaget ska sälja globalt ska gå på el.

[3] Lastbilarna blir elektriska – men hinder på vägen. SVD. 1 jan 2021. länk

[4] Scania’s commitment to battery electric vehicles. Scania 19 feb 2021. länk

Transportjättarna går ihop för att göra Nordens största hamn fossilfri
“För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, inleder nu Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.”

“I ”Tranzero Initiative” som man valt att kalla initiativet, är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55 000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år. Initiativet omfattar också elektrifiering av sjötransporter.”

Om ni vill se videon från presskonferensen finns den här.

[4] Transportjättarna går ihop för att göra Nordens största hamn fossilfri. Göteborgs Hamn. 4 feb 2021. länk

Einride och Electrolux partnerskap inom eldriven logistik
Electrolux ska börja köra eldrivna lastbilstransporter mellan ett av sina lager och en distributionspunkt. De har ett samarbete med Einride.

De kommer köra mellan ett lager i Mariestad och en distributionspunkt i Jönköping.

[5] Einride and Electrolux enter innovation partnership to electrify transports. 22 feb 2021.länk

[6] Electrolux närmar sig självkörande transporter – med hjälp av EQT:s utmanare. 22 feb Dagens Industri. länk

Volvokoncernen bildar affärsområde med fokus på att accelerera elektrifiering
“Det nya affärsområdet Volvo Energy ska stärka Volvokoncernens kommersiella hantering av batterier över livscykeln samt kunderbjudandet av laddningsinfrastruktur. Samtidigt ska miljöpåverkan från elektriska och hybridelektriska kommersiella fordon och maskiner minskas genom att använda batterier ges ett andra liv inom olika användningsområden.”

[7] Volvokoncernen bildar affärsområde med fokus på att accelerera elektrifiering. AB Volvo. 28 jan 2021. länk

Kommissionen: Daimlers och Volvos samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller godkänt
Volvokoncernen och Daimler Truck AG vill ha ett samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller.

EU kommissionen har utrett om det är problem med konkurrensen.

De har nu godkänt att bolaget kan bildas [7,8].

[8] European Commission. Daily News 08 / 02 / 2021. länk

[9] Samriskbolag för storskalig produktion av bränsleceller: Volvokoncernen och Daimler Truck AG tecknar bindande avtal för nytt bränslecellsföretag. 2 nov 2020. länk

Proterra leverantör av batterier till Volta Trucks

[10] Proterra to supply batteries for Volta Trucks’ electric vehicles. Reuters. 17 feb 2021. länk