Bråket mellan LG Chem och SK Innovation

Creative commons license

Ett drama pågår i elbilsbatteribranschen. Den juridiska konflikten i USA mellan LG Chem och SK Innovation (SKI) fick i förra veckan sitt (del)avslut. Konflikten har pågått sedan 2019 [1]. Fallet berör huruvida förra detta anställda hos LG Chem har tagit med sig värdefull immateriella rättigheter/affärshemligheter till sitt nya arbete hos SK Innovation (SKI). Domen innebär i korthet att LG Chem fick rätt av US Trade Commission. Straffet för SKI innebär i praktiken 10 års uteslutning från den amerikanska marknaden genom importförbud av kritiska komponenter, dock med vissa undantag.

Rättsfall mellan företag rörande immateriella rättigheter är inget ovanligt, speciellt i teknikbranschen. Domen i LG Chem – SKI målet kan dock ha långtgående implikationer för elektrifieringen framöver. Vilket är ämnet för dagens nyhetsbrev.

Hur konflikten började

OmEV (Helena) skrev i september 2020 en bakgrund till konflikten mellan LG Chem och SKI [2]. Nedan är en kortare sammanfattning. LG Chem och SKI är båda etablerade bolag med flera olika affärsområden (petrokemi osv) där batterienheterna utgör en allt större del av försäljningen.

Konflikten mellan LG Chem och SKI bör därmed ses i ljuset av hård konkurrens inom batteriutveckling och -tillverkning. De konkurrerar om marknadsandelar, samt om kompetens. Konflikten berör båda områdena. LG Chem hävdar sedan 2019 att SKI på ett otillåtet sätt har fått tillgång till kritiska affärshemligheter, vilket har skadat LG Chems amerikanska verksamhet [3]. Bland annat skulle det gett SKI möjligheten att erhålla stora batterikontrakt från Ford för elpickupen F150 och till VW för produktion av deras MEB plattform [3][4]. Affärshemligheterna ska ha kommit från tidigare anställda hos LG Chem som sedermera anställts på SKI. Detta är anklagelser som SKI starkt förnekar [3].

Förutom ovan nämnda rättsfall har bolagen totalt 10 pågående rättsdispyter i både USA och Sydkorea [3]. Stämningen är inte på topp mellan de två koreanska bolagen. Dispyterna har till och med lett till att Sydkoreanska premiärministern har manat bolagen att lösa dessa ”pinsamma” rättsfall [5].

10 års importförbud med några undantag

De juridiska detaljerna kring fallet är komplexa. I korthet ger US Trade Commission LG Chem rätt. Påföljden för SKI är ett 10-årigt importförbud till USA av Litium-Jon batterier, battericeller, batterimoduler, batteripack och tillhörande komponenter [4]. Teoretiskt skulle SKI kunna undvika sanktionerna genom att införskaffa batterier och komponenter i USA [6]. En analytiker som Reuters har talat med anser dock detta som ett osannolikt och potentiellt mycket kostsamt scenario [6].

Importförbudet har ett antal undantag som troligen är designade för att minska skadan och ge tid för SKI: s kunder att hitta andra batterileverantörer [6]. Batterileveranser till Fords elektriska F150 program får fortsätta i fyra år och till VW amerikanska MEB i två år [4]. SKI är även tillåtna att importera reservdelar till KIA modeller som har sålts med deras batterier i USA [4].

Förlikning, benådning eller förminskning

Enligt vissa analyser har SKI nu bara två vägar framåt för att kunna fortsätta verka i större skala på den amerikanska marknaden: förlika med LG Chem eller att inom 60 dagar få importförbudet upphävt av Biden-administrationen [6].

Det har funnits gått om tid för att nå en förlikning, en sådan har ännu inte skett. Nu när domen är fastslagen finns det dock starka krafter som kan påverka att så kan ske. VW uppmanar parterna att nå en förlikning men hoppas samtidigt att de likt Ford ska få en fyraårig dispens [6]. Ford är i en prekär situation då de är kunder till både LG Chem och SKI [6]. Fords VD Jim Farley har dock nyligen uttryckt en önskan att bolagen når en förlikning.

Till saken hör att SKI har inlett bygget av en 2,6 miljarder USD batterifabrik i delstaten Georgia [7]. Ett faktum som har politiserat tvisten, vilket inte minst märktes i upprinningen till det amerikanska valet 2020. Georgia var en av de vågmästardelstater som hjälpte Biden till presidentposten. Georgias guvernör Brian Kemp uppmanande i förra veckan Joe Biden att riva upp domen, då både jobb och investeringar hotas i delstaten [6]. Tidningen Motor Trend spekulerar att SKI kommer att lämna den amerikanska marknaden om domen står fast [8].

Analyser av domens betydelse

Domen mot SKI tros ha stor betydelse för framförallt den amerikanska marknaden men svallvågorna kan även spridas sig globalt. Cheferna på Hyundai och Kia har nu troligen stort huvudbry. Flera planerade bilmodeller (bland annat nya flaggskeppet Ioniq 5) baserade på den nya elbilsplattform E-GMP börjar nu närma sig produktion, den tänkta batterileverantören var SKI. Dessa planer kan nu grusas på den amerikanska marknaden [9].

Analysfirman Benchmark Minerals påpekar i en analys att domen mot SKI kan skapa en brist på Litium-jon batterier på den amerikanska marknaden och riskera framtida etablering. Den nya fabriken i Georgia hade potential att stå för cirka hälften av USA:s tillgängliga batterikapacitet till slutet av 2021 [10].

Geopolitik men även industriella intressen av att bygga upp batteriproduktion i USA spelar båda en betydande roll i vad som sker härnäst. Journalisten Steve LeVine menar i en analys att det är osannolikt att Biden lägger in ett veto mot domen (för att bevara rättsstatens integritet). Det kommer dock sättas enorm statlig men även industriell press (Ford, VW osv) på LG Chem men framförallt på SKI att nå en förlikning. Den stora vinnaren riskerar annars att bli Kinas redan starka batteriindustri. SKI tvingas att förlika eller riskera att inte bara förlora den amerikanska marknaden, LG Chem kan med stöd av domen sätta käppar i hjulen för SKI även globalt [11]. James Frith som leder enheten för energilager på BloombergNEF skriver på LinkedIn att domen även kan ha stor betydelse för mobiliteten mellan anställda i batterisektorn, vilket eventuellt kan skapa mer distinkta skillnader i teknikval mellan olika batteriföretag.

Egen kommentar

Mycket står på spel när viktiga aktörer bråkar. Konsekvenserna kan bli stora om domen står fast, främst på den amerikanska marknaden men potentiellt även globalt. Personligen tror jag att hotet mot politiska ambitioner (Bidens klimatpolitik och Georgias ekonomi) och industriella värden (amerikansk fordonsindustri) kommer tvinga fram en lösning inom kort. Vi fortsätter att följa frågan.

Referenser

[1] Automotive Logistics. Feb 2021. länk

[2] omEV. Sep 2020. länk

[3] SK Innovation –  F&Q Battery Lawsuit. Feb 2021. länk

[4] United States International Trade Commission. Feb 2021. länk

[5] Econotimes. Jan 2021. länk

[6] Electrive. Feb 2021. länk

[7] SK Innovation. Sep 2020. länk

[8] Motor Trend. Feb 2021. länk

[9] InsideEVs. Feb 2021. länk

[10] Benchmark Minerals. Feb 2021. länk

[11] The Mobilist. Feb 2021. länk