Arkiv / Samhälle

Betydelsen av Indiens val inom energi

Creative commons license

En del faktorer är viktigare vad världen är på väg att bli. Indiens val inom energi är en.

IEA (International Energy Agency) har analyserat Indiens energiutblick [1,2]. Det är stora siffror.

Några viktiga slutsatser är:

  • Indien kommer ha den största ökningen av energianvändning av alla länder i världen de närmaste tjugo åren.
  • Indien kommer ha en större energianvändning än Europa om tjugo år.
  • Med befintliga styrmedel i indien kommer ökningen av utsläpp av växthusgaser i Indien vara större de närmaste tjugo åren än alla planerade minskningar i Europa.
  • Solenergi är 4% av Indiens elgenerering nu, men solenergi förväntas öka 18 gånger till 2040.

IEA:s chef sammanfattade betydelsen av Indien till att “all roads to successful global clean energy transitions go via India” [2].

Indien är väl lämpat för solceller/batterilager

Indiens efterfråga på elektricitet ökar snabbare än deras total efterfråga på energi. 

Ett viktigt skäl är den stora efterfrågan på luftkonditionering. Det ger effekttoppar i elsystemet och innebär att Indien måste ha stor flexibilitet.

IEA anser dock att kombinationen solceller/batterilager kommer vara bra att hantera den toppen av effekt. Indien kommer därför ha en stor efterfråga på batterilager framåt. IEA bedömer att Indien är det land som köper mest batterier för batterilager på sikt.

Framtiden för Indiens transportsektor – godstransporter viktigt

IEA använder scenarioteknik när de undersöker Indiens energiframtid.

Ett av scenarierna heter STEPS och det ska ses som att befintliga styrmedel finns, men inga nya inkluderas.

I STEPS så ökar energianvändningen med det dubbla i transportsektor de närmsta tjugo åren. Godstransporter står för 50% av den ökningen. Indien förväntas ha 25 miljoner fler lastbilar 2040 i jämförelse med nu och antal tonkm blir tre gånger fler på tjugo år.

Om STEPS händer så kommer Indiens oljeanvändning öka till 8 miljoner fat/dag. 2020 är deras oljeanvändning cirka 4 miljoner fat/dag. Det är en stor kostnad för Indiens ekonomi.

I det scenario där mest styrmedel införs för att nå klimatmål så ökar bara oljeanvändningen med 1 miljon fat/dag.

Kol i energisektorn – den minskar, men måste hanteras

Kolets andel kommer minska i Indiens energimix framåt enligt IEA.

Bedömningen i STEPS är att den kommer minska från 40% till 34% 2040. I alla andra scenarios kommer kolets andel minska ännu snabbare.

Det finns 100 GW nya kolkraftverk planerade i Indien. Det verkar dock tveksamt att många av dem kommer byggas [2].

IEA bedömer att den viktigaste åtgärden för att minska växthusgaserna snabbt i Indien är att försöka påverka utsläppen från befintliga kolkraftverk. De bör stängas, byggas om med koldioxidavskiljning eller enbart användas för flexibilitet.

Egna kommentarer

IEA ger rekommendationer till Indiens politiker vad de bör göra i rapporten. De anser att Indien kan påverka mycket med styrmedel.

Investeringarna i Indien måste öka mycket och snabbt för att dämpa ökningen av växthusgasutsläpp.

En central del för Indien är hur de ska dämpa ökningen av deras oljeimport. En viktig del där är hur de hanterar ökningen av fler lastbilar och gods.

Referenser

[1] India Energy Outlook 2021. IEA. länk

[2] IEA: India is on ‘cusp of a solar-powered revolution’. Carbon Brief. 9 feb. länk