Arkiv / Samhälle

Elektromobilitet och förändring av antal anställda inom Volkswagen

Creative commons license

671 000 är anställda inom Volkswagen-koncernen.

Elektromobilitet och digitalisering sker. Volkswagen vill vara med och satsar aktivt. Det finns dock en oro hur det kommer påverka de anställda.

Tidigare studier har visat att de förändringar kraftigt kan minska antal anställda i Volkswagen och i tysk bilindustri [1,2,3].

En ny studie genomförd av Fraunhofer IAO visar dock att förändringen inte behöver bli så radikal [4,5,6]. Studien är gjord på uppdrag av Sustainability Council of the Volkswagen Group.

Den som skiljer den nya studien är det nära samarbetet med många interna experter inom olika delar inom Volkswagen. De har också detaljerat studerat förändringarna när de går från att producera specifika bilar till elbilar fram till 2029. De antar att 55% av alla bilar som producerar 2029 är elbilar.

Deras analys är att 12% av arbetena kommer försvinna inom produktion av fordon fram till 2029. Det beror dock inte främst på transformeringen till e-mobilitet utan mer på andra förändringar.

De bedömer dock behovet av arbetskraft är 70% större för att producera konventionella komponenter än de som behövs för eldrivlinor. Det kommer krävas aktiva strategier att hantera det. En alternativ är att inkludera nya komponenter som t ex battericeller. Det kommer dock krävas stor insats inom omskolning.

Studien har också undersökt konsekvenserna av digitaliseringen. De bedömer att det inte kommer påverka den absoluta mängden anställda inom Volkswagen Group. Däremot kommer ny kompetens efterfrågas. Den gruppen som kommer påverkas mest är inom produktion och logistik. Digitaliseringen kommer med god sannolikhet minska antal anställda inom de delarna.

Deras analys visar också att förändringen i arbeten är lika mycket kvalitativ som kvantitativ.

De slutar analysen med ge rekommendationer om vad Volkswagen och det offentliga bör göra. Författarna anser att det bör starta olika initiativ och även nya statliga organisationer som arbetar med arbetstransformeringen i Tyskland. De kan b la arbeta med vilka nya färdigheter som krävs, men även säkerställa mycket samarbeten längs värdekedjorna speciellt att mindre företag får koppla upp sig.

Egen kommentar

Är alltid förvånad att den här debatten inte är mer tydlig i Sverige.

Det verkar som den här studien ser mer positivt gällande arbetstillfällen i Tyskland än tidigare. Det verkar vara värdefullt att undersöka frågan genom att detaljstudera vad som faktiskt behövs för att producera elbilar än att köra större modeller på makronivå.

Min gissning är att Tyskland kommer arbeta mycket med omskolning, samt att staten kommer ta en mycket aktiv roll. Den här rapporten pekar vad de antagligen kommer behöva göra.

Referenser

[1] Bauer, Wilhelm; Borrmann, Daniel; Herrmann, Florian; Riedel, Oliver; Sachs, Carolina (2018): ELAB 2.0 – Wirkung der Fahrzeugelektrifizierung auf die Beschäftigung am Standort Deutschland. Hg.: Fraunhofer IAO

[2] Hagedorn, Marcus et al. (2019): Automobile Wertschöpfung 2030/2050, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Endbericht, Saarbrücken, 2019

[3] Nationale Plattform Zukunft der Mobilität NPM (2020): 1. Zwischenbericht zur strategischen Personalplanung und -Entwicklung im Mobilitätssektor der Arbeitsgruppe 4 – „Sicherung des Mobilitäts- und Produktionsstandortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, Bildung und Qualifizierung“, Hg.: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI, Berlin 2020

[4] EMPLOYMENT 2030 EFFECTS OF ELECTRIC MOBILITY AND DIGITALISATION ON THE QUALITY AND QUANTITY OF EMPLOYMENT AT VOLKSWAGEN. länk [pdf, 10 sidor, engelska].

[5] Fraunhofer study: Employment at Volkswagen in 2030. VW. Pressrelease. länk

[6] Employment in 2030. Effects of electric mobility and digitization on the quality and quantity of employment at Volkswagen; Final report. Fraunhofer. länk (100 sidor, tyska)